nedelja, 31.05.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
subota, 23.12.2017. u 22:00 Branko Pejović

Oso­ba­ma s auti­zmom treba po­ro­dična i stručna po­dr­ška

U „Čigo­ti” održan pr­vi sa­ve­to­davno–eduka­tivni kamp za de­cu s auti­zmom
На Златибору је бесплатно боравило и вежбало укуп­но дванаесторо де­це са десеторо ро­ди­те­ља (Фото С. Јовичић)

Zla­ti­bor – Gru­pa de­ce s auti­zmom u prat­nji svo­jih ro­di­te­lja, uglav­nom sa­mo­hra­nih ili bez za­po­sle­nja iz ra­znih gra­do­va Sr­bi­je, pr­o­ve­la je če­ti­ri mi­nu­la da­na u „Či­go­ti” na Zla­ti­bo­ru. Odr­žan je ov­de pr­vi sa­ve­to­dav­no-edu­ka­tiv­ni kamp za de­cu s auti­zmom, usta­no­vljen pod okri­ljem dr­ža­ve: u orga­ni­za­ci­ji Mi­ni­star­stva zdra­vlja, Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­ne po­li­ti­ke i Sa­ve­za udru­že­nja Sr­bi­je za po­moć oso­ba­ma s auti­zmom.

Ukup­no 12 de­ce sa 10 ro­di­te­lja bes­plat­no je bo­ra­vi­lo na ovom kam­pu. I svi­ma je, ka­žu, ov­de ve­o­ma pri­ja­lo: i na ve­žba­ma za de­cu, u ra­di­o­ni­ca­ma za ro­di­te­lje, u za­jed­nič­kim šet­nja­ma sne­žnim Zla­ti­bo­rom, i na pri­red­ba­ma ka­da su i no­vo­go­di­šnji pa­ke­ti­ći po­de­lje­ni. Eh, da je du­že tra­ja­lo, go­vo­ri­li su ro­di­te­lji za­do­volj­ni što je nji­ho­voj de­ci, či­ja je sva­ko­dne­vi­ca mo­no­to­na, go­di­la ova pr­o­me­na. Pa u od­la­sku raz­me­nji­va­li kon­tak­te, da ove po­ro­di­ce bu­du jed­ne dru­gi­ma od ko­ri­sti ka­da na­stu­pe te­ški tre­nu­ci.

Ulo­gu teh­nič­ke i ro­di­telj­ske po­dr­ške na ovom kam­pu, kao is­ku­sna maj­ka mla­di­ća s auti­zmom, ko­ja je u mi­nu­lih 35 go­di­na pr­o­šla ceo zah­te­van put ko­jim ove po­ro­di­ce pr­o­la­ze, ima­la je Be­o­gra­đan­ka Ve­sna Pe­tro­vić, pred­sed­ni­ca uprav­nog od­bo­ra Sa­ve­za udru­že­nja Sr­bi­je za po­moć oso­ba­ma s auti­zmom i čla­ni­ca Sa­ve­ta ad­mi­ni­stra­ci­je auti­zma Evro­pe. Ona za naš list is­ti­če da su uti­sci ro­di­te­lja, uče­sni­ka ovog kam­pa, ve­o­ma do­bri.

– Ro­di­te­lji su ja­ko za­do­volj­ni pri­li­kom ko­ja im je pru­že­na da ov­de bo­ra­ve, pa­žnjom za­po­sle­nih u „Či­go­ti” i svim uslo­vi­ma bo­rav­ka, a na­ro­či­to po­dr­škom te­ra­pe­u­ta i uži­va­njem na sne­gu. Ka­da je reč o od­no­su po­ro­di­ce pre­ma oso­bi s auti­zmom, uvek pri­la­zim po­zi­tiv­no i afir­ma­tiv­no. Auti­zam se ne le­či, ali ako mu se po­sve­ti­te na pra­vi na­čin on­da i auti­stič­na oso­ba mo­že sa­mo­stal­no da sa­vla­da ži­vot­ne ve­šti­ne, da se so­ci­ja­li­zu­je, obra­zu­je, pa čak i za­po­sli. Oso­ba­ma sa auti­zmom se tre­ba ba­vi­ti, da­ti im stal­nu po­dr­šku, i struč­nu i po­ro­dič­nu. Pra­vil­no ih usme­ri­ti, da­ti im šan­su. Ovaj kamp ne­gu­je taj pri­stup – ka­že Ve­sna Pe­tro­vić i do­da­je da su za 2018. go­di­nu na­ja­vlje­na dva ova­kva kam­pa, u Ba­nji Ko­vi­lja­či i u Vr­njač­koj Ba­nji, uz na­du da će po­sta­ti tra­di­ci­ja.

Le­kar te­ra­pe­ut na kam­pu dr Mi­li­ca Ja­čev­ski iz Be­o­gra­da ob­ja­šnja­va da su ov­de orga­ni­zo­va­ne i ra­di­o­ni­ce to­kom ko­jih se sa ro­di­te­lji­ma raz­go­va­ra­lo o te­ma­ma iz obla­sti zdra­vlja: po­re­me­ćaj is­hra­ne i spa­va­nja kod de­ce s auti­zmom, stres, epi­lep­si­ja ko­ja pra­ti tu vr­stu pr­o­ble­ma, na­či­ni da se to pre­va­zi­đe, me­re pr­ve po­mo­ći ko­je ro­di­te­lji mo­gu pri­me­ni­ti... To su, ka­že dr Mi­li­ca, te­me i pi­ta­nja ko­je u ve­li­koj me­ri uti­ču na kva­li­tet ži­vo­ta oso­ba s auti­zmom, ali i nji­ho­vih po­ro­di­ca. 

De­fek­to­log Sne­ža­na Ba­bo­vić Di­mi­tri­je­vić, an­ga­žo­va­na u sa­ve­to­dav­nom ra­du s ro­di­te­lji­ma, a s de­com u so­ci­jal­nim ve­šti­na­ma i sen­zo­mo­tor­nim ak­tiv­no­sti­ma, opi­sa­la nam dnev­ne sa­dr­ža­je uče­sni­ka kam­pa. 

– Su­šti­na sve­ga je orga­ni­za­ci­ja da­na, jer ova de­ca vo­le pred­vi­dlji­vost, da zna­ju ka­da se i gde ne­što de­ša­va, ko­li­ko tra­je, što im je ov­de obez­be­đe­no. Dan je po­či­njao sen­zo­mo­tor­nim ve­žba­ma u sa­li, na­sta­vljao šet­njom pla­nin­skim sta­za­ma gde se uče so­ci­jal­ne ve­šti­ne (če­ka­nje i pra­će­nje gru­pe, po­što­va­nje re­da, za­jed­nič­ko san­ka­nje), po­sle ruč­ka je po­po­dnev­na šet­nja, pa ra­di­o­ni­ce s ro­di­te­lji­ma, uve­če di­sko­te­ka i na kra­ju od­mor od na­por­nog da­na. A umor­ni su i ro­di­te­lji i de­ca, ali vi­di se nji­ho­vo ve­li­ko za­do­volj­stvo i kamp je pun po­go­dak – is­ti­če Sne­ža­na.

 

Komentari3
89e91
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Nenad Dragutinović
Sve pohvale za kamp Bilo je veoma prijatno i deci i roditeljima, ali posle ta četiri dana ponovo nas čekaju isti problemi, većina bez bilo kakve podrške, bez sistemskih rešenja od strane države, već život od projekta do projekta, ko ima sreće po nekad, a svo preostalo vreme izolacija i samoća.....
Srboljub Ranković
Tokom cele godine naslovi u medijima - Oso­ba­ma s auti­zmom treba po­ro­dična i stručna po­dr­ška ili Osobama sa autizmom nedovoljna podrška. To znaju roditelji, to znaju udruženja roditelja i iza toga nedovoljno akcije nadležnih da se pokrenu i uspostave potrebni servisi podrške. Nije dovoljan projekat u jednom gradu, potrebna je stalna podrška sistema za osobe sa autizmom predškolskog uzrasta, školskog uzrasta, tinejdžera i odraslih osoba sa autizmom. Porodice osoba sa autizmom nemaju vremena da čekaju.
Prle
Obezbedite personalne asistente u odbrazovanju.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja