sreda, 28.10.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
utorak, 09.01.2018. u 11:00 M. Bra­ko­če­vić
RAST PENZIJA U 2018. GODINI

Prosečan ček veći za 1.191 dinar

Ukupni prihodi i primanja Fonda PIO u ovoj godini planirani su u iznosu od 615,58 milijardi dinara
За дру­штве­ни стан­дард је из­дво­је­но 421,16 ми­ли­о­на ди­на­ра, што је за 27,2 ми­ли­о­на ви­ше у од­но­су на ми­ну­лу го­ди­ну (Фото Д. Јевремовић)

Fi­nan­sij­skim pla­nom Fon­da za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje za 2018. go­di­nu obez­be­đe­no je do­volj­no nov­ca za is­pla­tu pen­zi­ja i dru­gih nov­ča­nih na­kna­da. U ukup­nim sred­stvi­ma za tu svr­hu na­me­nje­no je i 25 mi­li­jar­di di­na­ra na ime uve­ća­nja pen­zi­ja od pet od­sto. Po­što su de­cem­bar­ski iz­no­si pen­zi­ja uve­ća­ni za to­li­ko pro­ce­na­ta, svi pen­zi­o­ne­ri u Sr­bi­ji uskoro će dobiti uve­ća­ne iz­no­se na svo­jim če­ko­vi­ma. No­vim uskla­đi­va­njem pro­seč­na pen­zi­ja, ko­ja sa­da iz­no­si 25.005 di­na­ra, fak­tič­ki je po­ve­ća­na za 1.191 di­nar, pod­se­ti­la je ne­dav­no Dra­ga­na Ka­li­no­vić, di­rek­tor Re­pu­blič­kog fon­da za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje.

Ka­ko je na­ja­vi­la, pla­ni­ra­no po­ve­ća­nje pri­ho­da od do­pri­no­sa u ovoj go­di­ni omo­gu­ća­va i da se za dru­štve­ni stan­dard iz­dvo­ji 421,16 mi­li­o­na di­na­ra, što je za 27,2 mi­li­o­na vi­še u od­no­su na mi­nu­lu go­di­nu. Ovaj no­vac omo­gu­ći­će da oko 1.500 ko­ri­sni­ka vi­še ne­go la­ne ko­ri­sti uslu­ge re­ha­bi­li­ta­ci­je u ba­nja­ma, dok će 2.500 gra­đa­na vi­še mo­ći da ra­ču­na na po­moć u le­ko­vi­ma, ogre­vu i hra­ni. 

Ka­da je reč o bu­dže­tu pen­zij­skog fon­da, u ovoj go­di­ni je naj­ve­ći do sa­da.

– Ukup­ni pri­ho­di i pri­ma­nja fon­da pla­ni­ra­ni su u iz­no­su od 615,58 mi­li­jar­di di­na­ra, a vi­ši su za 1,98 od­sto u od­no­su na sred­stva pla­ni­ra­na u 2017. go­di­ni – na­ve­la je di­rek­tor­ka Fon­da PIO.

Bez ob­zi­ra na uve­ća­nje pri­ho­da i po­ve­ća­nje pen­zi­ja od pet od­sto, ni ovaj ja­nu­ar ne­će pro­te­ći bez no­vih uslo­va za od­la­zak u pen­zi­ju. Ta­ko će že­ne u sta­ro­snu pen­zi­ju sa 62 go­di­ne, za oba po­la po­me­ra se do­nja sta­ro­sna gra­ni­ca za pre­vre­me­nu pen­zi­ju i na­sta­vlja po­o­štra­va­nje kri­te­ri­ju­ma za be­ne­fi­ci­ra­ni staž. U na­red­nih 14 go­di­na, uko­li­ko se ne pro­me­ni za­kon, sta­ro­sna gra­ni­ca za pen­zi­o­ni­sa­nje že­na po­ste­pe­no će se po­ve­ća­va­ti, pa će sva­ka no­va go­di­na do­no­si­ti i no­ve uslo­ve za pen­zi­o­ni­sa­nje. 

– Sta­ro­sna gra­ni­ca za od­la­zak u pen­zi­ju se kod že­na po­me­ra za šest me­se­ci, ta­ko da je sa­da uslov 62 go­di­ne ži­vo­ta i naj­ma­nje 15 go­di­na sta­ža osi­gu­ra­nja. Do 2032. go­di­ne kod že­na će se po­ste­pe­no po­me­ra­ti uslo­vi za pen­zi­o­ni­sa­nje ka­da je reč o go­di­na­ma ži­vo­ta, da bi od te go­di­ne i že­ne ima­le uslov za pu­nu sta­ro­snu pen­zi­ju sa na­vr­še­nih 65. Kod mu­ška­ra­ca i da­lje va­že isti uslo­vi – 65 go­di­na ži­vo­ta i naj­ma­nje 15 go­di­na sta­ža osi­gu­ra­nja – na­gla­ša­va­ju u Fon­du PIO i pod­se­ća­ju da osim ovog osno­va za pu­nu sta­ro­snu pen­zi­ju i mu­škar­ci i že­ne mo­gu to pra­vo da ostva­re sa na­vr­še­nih 45 go­di­na sta­ža osi­gu­ra­nja, bez ob­zi­ra na go­di­ne ži­vo­ta. 

– Za ostva­ri­va­nje pra­va na pre­vre­me­nu sta­ro­snu pen­zi­ju, od 1. ja­nu­a­ra ove go­di­ne mu­škar­ci­ma će bi­ti po­treb­no 40 go­di­na sta­ža osi­gu­ra­nja i naj­ma­nje 57 go­di­na ži­vo­ta, a že­na­ma 38 go­di­na sta­ža osi­gu­ra­nja i naj­ma­nje 56 go­di­na i če­ti­ri me­se­ca ži­vo­ta. U ovom slu­ča­ju, pen­zi­ja se traj­no uma­nju­je za 0,34 pro­cen­ta za sva­ki me­sec pre na­vr­še­nih go­di­na ži­vo­ta pro­pi­sa­nih za sti­ca­nje pra­va na pu­nu sta­ro­snu pen­zi­ju u toj ka­len­dar­skoj go­di­ni – ob­ja­šnja­va­ju u Fon­du PIO i po­ru­ču­ju da uku­pan iz­nos uma­nje­nja za pre­vre­me­nu sta­ro­snu pen­zi­ju mak­si­mal­no mo­že da iz­no­si 20,4 pro­cen­ta.

Za jed­no­krat­nu po­moć 8,7 mi­li­jar­di di­na­ra

Po za­ključ­ku Vla­de Sr­bi­je, Fond PIO je kra­jem pro­šle go­di­ne re­a­li­zo­vao jed­no­krat­nu nov­ča­nu is­pla­tu za sve pen­zi­o­ne­re i ko­ri­sni­ke osta­lih pra­va, sa pre­bi­va­li­štem u Sr­bi­ji i ino­stran­stvu, ta­ko da je 1.738.217 ko­ri­sni­ka do­bi­lo po 5.000 di­na­ra. Za­hva­lju­ju­ći do­broj na­pla­ti iz­vor­nih pri­ho­da, u Fon­du PIO ka­žu da su ima­li do­volj­no sred­sta­va da iz svog bu­dže­ta obez­be­de 8,7 mi­li­jar­di di­na­ra, ko­li­ko je iz­no­si­la ukup­na jed­no­krat­na is­pla­ta. 

Vi­še ažur­no­sti i ser­vi­sa po­dr­ške 

Ci­lje­vi na ko­je će se Fond PIO fo­ku­si­ra­ti u 2018. su po­ve­ća­nje ažur­no­sti, uki­da­nje oba­ve­za po­slo­da­va­ca da do­sta­vlja­ju M-4 pri­ja­ve i po­ve­ća­nje bro­ja ko­ri­sni­ka elek­tron­skih ser­vi­sa za gra­đa­ne. Sve to će, na­po­mi­nju nad­le­žni, vo­di­ti ra­ci­o­nal­ni­jem po­slo­va­nju, ažur­nom ostva­ri­va­nju pra­va i lak­šoj ko­mu­ni­ka­ci­ji sa gra­đa­ni­ma. 

Komentari5
b9dd3
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

nikola
Vratite ljudima penzije na nivo iz 2014 godine i ne lažite više.
gile
Hajde da se pravimo normalni. Ali i to je tesko kad sebi postavis pitanje da li je moguce da spinovanje,vracanje prosecno oduzetog dela u iznosu od 1190 dinara, one fiktivne kartice ....i svasta jos, treba da pridobiju glasace !!? Ako je to istina,onda zaista bolje i ne zasluzujemo.
Branislav
Umesto tog mizernog povećanja penzija koje treba da obraduje penzose i ubaci ih u glasačku mašinu aktuelne vlasti, bilo bi mnogo bolje da prestanu da otimaju od penzionera ono što otimaju već nekoliko godina a što je mnogo više nego što daju ovim "povećanjem" i potpuno nezakonito! Srbija - pravna država: Hahahaha !!!
bole
@Branislav Poštovani, ne brinite, biće vraćeno sve do dinara, smeši se poglavlje 23 samo tako.
Bor Boranin
(NE)TAČNA MATEMATIKA ZA PENZIJE Ako je prosečna penzija sada 23.822 dinara, nakon povećanja za 5%, prosek će biti onda 25.013 dinara. Kako je ΛV Zakon o otimanju penzija još uvek na snazi , te će prosečna penzija iznositi 25.010 din, pa će povećanje penzije biti 1.178 dinara, a ne kako kaže autor teksta, 1.191 dinar. Penzioner sa penzijom nakon otimanja od 59.691 din, nakon povećanja od 5% penzija bi bila 62.675 din, a primiće na ruku, nakon otimanja od razlike 2.984 25%, 61.929 din što je povećanje za 3,7% ili 2.238 din, a ne 5%, kako bi rekao ΛV . Realna vrednost penzije sa onom iz 2014. godine, kada se počinje sa otimanjem, ni izdaleka nije blizu, ne usklađuju se penzije sa porastom troškova života i inflacije čija je vrednost oko 20%, a prosečne penzije penzije su porasli za 7,53%.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja