subota, 04.04.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 17:57

Be­neficirani pen­zio­neri nisu pod lupom revizora

Oni koji su u pen­ziju oti­šli kao biv­ši rad­nici vojske ili MUP-a, a koji su se ja­vlja­li redak­ciji da pitaju da li će se nji­hova rešenja naći pod lupom jer je revizor otkrio da je 65.000 njih dobilo ovu pri­vilegiju pod neja­snim okolnosti­ma, ne tre­ba da bri­nu
Autor: Jasna Petrović-Stojanovićutorak, 16.01.2018. u 22:00
Редови пред шалтерима ПИО (Фото А. Васиљевић)

Ne­dav­ni po­da­tak dr­žav­nog re­vi­zo­ra da je od oko 110.000 rad­ni­ka ko­ji ima­ju be­ne­fi­ci­ra­ni staž u Sr­bi­ji, čak 65.000 njih za­po­sle­no u dr­žav­nim or­ga­ni­ma do­bi­lo tu pri­vi­le­gi­ju na osno­vu ne­ja­sno de­fi­ni­sa­nih kri­te­ri­ju­ma, za­bri­nu­lo je i mno­ge pen­zi­o­ne­re ko­ji su po osno­vu be­ne­fi­ci­ja pen­zi­o­ni­sa­ni. Oni ko­ji su se po­sled­njih da­na tim po­vo­dom ja­vi­li na­šoj re­dak­ci­ji, bo­je se da im pen­zij­ska re­še­nja ne bu­du zbog sve­ga sta­vlje­na pod lu­pu, iako su uve­re­ni da su po Za­ko­nu o PIO oti­šli u pen­zi­ju. 

Je­dan biv­ši po­ruč­nik, ob­ja­šnja­va da je pen­zi­o­ni­san pre tri go­di­ne ka­da je imao 55 go­di­ne i 22 go­di­ne rad­nog sta­ža pro­ve­de­nih u voj­sci od če­ga je 15 efek­tiv­no ra­dio na po­slo­vi­ma s uve­ća­nim rad­nim sta­žom. Sa­da mu ni­je ja­sno da li će ipak mo­ra­ti da do­ka­zu­je svoj staž ili ne, i to zbog onih ko­ji su ra­de­ći kao fri­ze­ri, ili bri­ce u za­tvo­ri­ma do­bi­ja­li be­ne­fi­ci­ju.

Pre­ma Za­ko­nu o PIO, la­ne je u pen­zi­ju pod po­seb­nim uslo­vi­ma mo­gao da ode pri­pad­nik MUP-a, MIP-a, BIA, VBA i Voj­ske Sr­bi­je ko­ji je na­pu­nio 54,8 go­di­na imao 22,6 go­di­na rad­nog sta­ža od če­ga je naj­ma­nje 12,6 pro­veo na rad­nom me­stu s be­ne­fi­ci­jom.

 Ove go­di­ne će isti ti u pen­zi­ju mo­ći s na­vr­še­nih 55 go­di­na ži­vo­ta 23 go­di­ne rad­nog sta­ža i naj­ma­nje 13 go­di­na sta­ža gde se on ra­ču­na uve­ća­no, 14 me­se­ci za go­di­nu da­na.

Po­seb­ni uslo­vi va­že i za spe­ci­jal­ne je­di­ni­ce gde se ide s 53 go­di­ne i 20 go­di­na sta­ža, ili za pod­o­fi­ci­re i ofi­ci­re – do či­na pu­kov­ni­ka ko­ji u pen­zi­ju mo­gu s 53 go­di­ne sta­ro­sti i 40 go­di­na rad­nog sta­ža.

Po­sle­di­ca ova­kve pri­me­ne pra­va na be­ne­fi­ci­ra­ni rad­ni staž, po ko­me su se me­đu po­vla­šće­ni­ma na­šli i fri­ze­ri, mo­le­ri, mu­zi­ča­ri je, ka­že vr­hov­ni dr­žav­ni re­vi­zor Sve­tla­na To­ma-Ano­kić, da dr­ža­va ukup­no za be­ne­fi­ci­je go­di­šnje da­je oko če­ti­ri mi­li­jar­de di­na­ra, od če­ga je 59 od­sto tog nov­ca pod zna­kom pi­ta­nja.

Upi­ta­ni da li su pri­me­ti­li da se po­sled­njih go­di­na zna­čaj­ni­je po­ve­ćao broj onih ko­ji se pod po­seb­nim uslo­vi­ma pen­zi­o­ni­šu, po­seb­no ima­ju­ći u vi­du po­da­tak dr­žav­nog re­vi­zo­ra da sva­ke go­di­ne 1.000 za­po­sle­nih do­bi­je be­ne­fi­ci­je, u PIO fon­du ka­žu da će sa­bi­ra­nje po­da­ta­ka po­tra­ja­ti, te da za sa­da taj broj ne­ma­ju.

U PIO još do­da­ju, da pen­zi­o­ne­ri s be­ne­fi­ci­ja­ma, me­đu­tim, ne tre­ba da bri­nu, po­sle no­vih sa­zna­nja dr­žav­nog re­vi­zo­ra, jer ne­ma osno­va za po­seb­nom kon­tro­lom nji­ho­vih pen­zi­ja. 

Ne­spor­no je da su ti osi­gu­ra­ni­ci, a sa­da pen­zi­o­ne­ri, ima­li pra­vo na be­ne­fi­ci­ra­ni staž osi­gu­ra­nja u skla­du sa va­že­ćim pra­vil­ni­ci­ma, ka­žu u PIO. 

Na pi­ta­nje, šta u slu­ča­ju da se utvr­di da su u pen­zi­ju pod po­seb­nim uslo­vi­ma oti­šli upra­vo fri­ze­ri, mu­zi­ča­ri i dru­gi ko­je na­vo­di DRI, u PIO od­go­va­ra­ju da je sa­da­šnjim ko­ri­sni­ci­ma pen­zi­ja, pra­vo na be­ne­fi­ci­ra­ni staž osi­gu­ra­nja pri­znat na osno­vu na­ve­de­nih pra­vil­ni­ka ko­ji va­že, a ni­su ospo­re­ni u me­đu­vre­me­nu. Ta­ko da even­tu­al­ne iz­me­ne tih pra­vil­ni­ka mo­gu uti­ca­ti sa­mo na pra­va bu­du­ćih pen­zi­o­ne­ra.      

Sta­ti­sti­ka PIO fon­da po­ka­zu­je da je na kra­ju 2016. go­di­ne uku­pan broj pro­fe­si­o­nal­nih voj­nih li­ca, ko­ja su pen­zi­o­ni­sa­na pod po­seb­nim uslo­vi­ma, iz­no­sio 39.830, dok ih je u no­vem­bru 2017. go­di­ne bi­lo 38.552. Od to­ga pen­zi­ju MIP-a pri­ma 184 pen­zi­o­ne­ra, MUP-a 979, dok je u 2016. go­di­ni 193 pen­zi­ja od­la­zi­lo na be­ne­fi­ci­ra­ni staž ostva­ren u MIP-u i 1.044 u MUP-u.

Me­đu oni­ma ko­ji ima­ju pra­vo na uve­ća­ni staž su i ru­da­ri, ali dr­žav­ni re­vi­zor, bar pre­ma naj­no­vi­jem iz­ve­šta­ju kod njih ni­je na­šao bi­lo ka­kve pro­pu­ste. Ina­če, pra­vo na be­ne­fi­ci­ju u 2016. go­di­ni ostva­ri­lo je 1.544 ru­da­ra, a la­ne ne­što ma­nje 1.402.


Komentari7
99caf
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

ljutko ljutković
Ma ne dirajte bre beneficirane,nacionalne i sl.penzije !!Sve je to zasluženo!Odahnite uživaoci nezasluženog !Što davati npr sestri ili doktoru koji radi sa obolelim od teških zaraznih bolesti !?Aj što se on/ona zarazi,nego taj "suvenir" i kući odnese svojoj porodici !!Dajmo policajcima/cajkama,oficirima/oficirajkama(jel se tako kaže),a raja koja radi sa najtežim bolesnicima na onkologiji(udiše isparenja citostatika svaki dan),rendgenu i sl.-šta će to njima !?Posle se čudite(i ljutite), što masovno odoše u Nemačku, Austriju i Sloveniju !!!
Љубиша Несторовић
Док сам радио у краљевачком Магнохрому као ватростални зидар имао сам бенефицију три месеца на годину дана по спецификацији радних места. Ја и даље радим исти посао у приватној фирми али послодавцу на памет не пада да плаћа бенефицију јер не мора. Онда ме чуди да толико људи користи бенефицију без икакве везе и потребе. Ужас.
Marko
Kako ostalim penzionerima moze da se vrsi revizija resenja a ovoj grupi to nije moguce? Penzionerima koji su isli u invalidsku penziju cesljaju se resenja i donose nova a ovima koji su neosnovano dobili beneficije se to ne radi.Samo tuzba medjunarodnom sudu za ljudska prava to moze da resi,jer je u ovim slucajevima ono ugrozeno.
Aleksandar Mihailovic
@Dragoslav Stanisavljević. Šta mislite, zbog čega je umro Vaš ptijatelj, da li od težine olovke ili bolesti? Da li znate zbog čega se ide u invalidsku penziju? Kako možete da tako komentarišete problem Vašeg prijatelja, zar Vam nije jasno da je od nečega umro i da je zbog tog "nečeg" dobio invalidsku penziju? Očigledno je i da niste služili vojsku, možda "civilno" jer biste znali da "ćate" i dežuraju i idu na stražu i logorovanja, vežbe, "manevre" kako su ih zvali, a i u rat ako zatreba. Imaju i "uzbune" kao i svi drugi i sve neophodne obuke, ne samo gađanja, "redovna" kako kažete. Kada nešto ne znate, a želite da komentarišete, ili se prvo informišite ili izbegnite temu u kojoj ste na tankom ledu. Da ima i "lažnjaka" invalida ima, ali, Vaš prijatelj je umro, šta mislite, da li je bio "lažnjak"?
Preporučujem 4
Dragoslav Stanisavljević
I treba da se češljaju I onima koji otišli u penziju. Pa ne može beneficiju ćata u vojsci I policiji koji oružje uzme u ruke 2 puta tokom godine, I ti što mora da ode na redovno gađanje da ima beneficiju ili neki referent piskaralo u pisarnicama, kuvar u menzi,... Takođe, pozdravljam I klanham se onima koji zaista zaslužuju invalidsku penziju, ali nažalost mnogo zloupotreba priča se bilo. Bilo od strane folirant bolesnika, pa sprega sa ličnim lekarom, a potom I lek.komisijom. A kada odu u invalidsku penziju, migu da šljakaju I rintaju. Evo primera, jedan moj bivši kolega, laka mu zemlja preminuo skoro, dok radio bio bolestan, ništa teže od olovke ne sme da podigne, kičma ga boli, mora samo u fotelju da sedi. Dobio incaludsku penziju, a on u STR koju je držala njegova supruga, nosi gajbe, kutije pune banana, naranđzi,... Nije rekla kazala, lično sam video. E zbog takvih trebaju kontrole. Ovaj komentar neće da pogodi prave inv.penzionere, naprotiv mislim da će razumeti.
Preporučujem 5
Prikaži još odgovora

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja