sreda, 23.10.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:58

Prolećno čišćenje medija od lažnih vesti

EU će do aprila pripremiti mere protiv širenja neistina i manipulacija. – U vreme izbora u Francuskoj svaka sedma objava na društvenim mrežama je bila neistinita, a u Britaniji i Nemačkoj svaka četvrta
Autor: Jelena Kavajaponedeljak, 22.01.2018. u 08:00
Емануел Макрон: Нешто се мора предузети против поплаве нетачних информација (Фото Ројтерс/К. П. Тесон)

Evrop­ska uni­ja se uhva­ti­la uko­štac sa pro­ble­mom la­žnih ve­sti, ko­je se, pre­ma re­či­ma ko­me­sar­ke za di­gi­tal­nu eko­no­mi­ju Ma­ri­je Ga­bri­jel, na in­ter­ne­tu ši­re za­bri­nja­va­ju­ćom br­zi­nom, ugro­ža­va­ju­ći re­pu­ta­ci­ju me­di­ja i de­mo­krat­ske vred­no­sti. Ove se ne­de­lje u Bri­se­lu pr­vi put sa­sta­la gru­pa od 39 eks­pe­ra­ta ko­ja do apri­la tre­ba da pred­lo­ži ka­ko spre­či­ti ši­re­nje dez­in­for­ma­ci­ja. 

Za­da­tak ni­je ni­ma­lo lak i iza­zi­va broj­ne kon­tro­ver­ze, što se vi­de­lo ka­da je po­čet­kom go­di­ne fran­cu­ski pred­sed­nik Ema­nu­el Ma­kron na­ja­vio da će za­ko­nom re­ši­ti pro­blem ko­ji, ka­ko je na­gla­sio, pod­ri­va te­me­lje li­be­ral­ne de­mo­kra­ti­je.

Na­met­nuo se niz pi­ta­nja, od to­ga ko će od­lu­či­va­ti šta je tač­no (kri­ti­ča­ri su pod­se­ti­li na or­ve­lov­sko mi­ni­star­stvo za isti­nu) do po­re­đe­nja sa Ki­nom, Ira­nom i Tur­skom, gde re­ži­mi sa slič­nim oprav­da­njem cen­zu­ri­šu kri­ti­ke na in­ter­ne­tu.

Eks­pert­skom gru­pom EU, u ko­joj su no­vi­na­ri, pred­stav­ni­ci teh­no­lo­ških fir­mi i aka­dem­ske za­jed­ni­ce, ru­ko­vo­di ho­land­ska uni­ver­zi­tet­ska pro­fe­sor­ka Me­dlin de Kok Bu­ning, še­fi­ca Evrop­ske re­gu­la­tor­ne gru­pe za audio-vi­zu­el­ne me­di­je. Ona je no­vi­na­ri­ma u Bri­se­lu re­kla da se Evro­pa mo­ra su­o­či­ti sa tim „gad­nim pro­ble­mom”, ali ni­je po­me­nu­la ka­ko će bi­ti de­fi­ni­sa­ne la­žne ve­sti i ko će bi­ti za­du­žen da spro­vo­di pra­vi­la. Re­kla je da će gru­pa po­ku­ša­ti da ot­kri­je naj­e­fi­ka­sni­ji na­čin da se pro­blem re­ši, vo­de­ći ra­ču­na o slo­bo­di go­vo­ra i pra­vu na in­for­mi­sa­nost. 

Is­tra­ži­va­nje Uni­ver­zi­te­ta u Oks­for­du na uzor­ku od 28 mi­li­o­na ob­ja­va raz­me­nje­nih na in­ter­ne­tu u vre­me iz­bo­ra u SAD, Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, Fran­cu­skoj i Ne­mač­koj po­ka­za­lo je da je u Fran­cu­skoj sva­ka sed­ma bi­la ne­i­sti­ni­ta, a u UK i Ne­mač­koj sva­ka če­tvr­ta, što je za­bri­nu­lo po­li­ti­ča­re.

Fran­cu­ski pred­sed­nik, i sam me­ta „udž­be­nič­kog pri­me­ra” zlo­u­po­tre­be la­žnih ve­sti u kam­pa­nji, obe­ćao je za­kon ko­ji će za­bra­ni­ti la­žne ve­sti na in­ter­ne­tu u vre­me iz­bo­ra, či­me je iza­zvao oštre kri­ti­ke ak­ti­vi­sta za slo­bo­du go­vo­ra i teh­no­lo­ških struč­nja­ka. Ru­ska TV sta­ni­ca RT (ne­ka­da Ra­ša tu­dej) oce­ni­la je da me­ra „za­u­da­ra na auto­ri­tar­nost”. 

Ma­kron, me­đu­tim, sma­tra da se ne­što mo­ra pred­u­ze­ti u sve­tu u kom ne­tač­ne in­for­ma­ci­je u tre­nut­ku mo­gu da do­pru do sto­ti­na mi­li­o­na ko­ri­sni­ka in­ter­ne­ta a po­li­tič­ka ma­ni­pu­la­ci­ja po­sta­je sve per­fid­ni­ja. Ame­rič­ki de­mo­krat­ski kon­gre­sme­ni su pro­šle sed­mi­ce ob­ja­vi­li de­ta­ljan iz­ve­štaj u ko­jem tvr­de da se Ru­si­ja od 2016. go­di­ne me­ša­la u po­li­tič­ki ži­vot 19 ze­ma­lja „asi­me­trič­nim ar­se­na­lom”: od saj­ber-na­pa­da i taj­nih ope­ra­ci­ja na dru­štve­nim mre­ža­ma do fi­nan­si­ra­nja mar­gi­nal­nih po­li­tič­kih gru­pa. 

U no­vo­go­di­šnjem obra­ća­nju, Ma­kron je pred­lo­žio da se in­for­ma­tiv­ni por­ta­li za­ko­nom oba­ve­žu da obe­lo­da­ne ko ih fi­nan­si­ra. Ako se pro­ce­ni da je cilj ne­kog sa­dr­ža­ja da uti­če na iz­bo­re, sajt bi čak mo­gao da bu­de blo­ki­ran po na­lo­gu su­da. Fran­cu­ski pred­log ni­su ko­men­ta­ri­sa­li iz kom­pa­ni­ja „Fej­sbuk” i „Tvi­ter”, ko­je sa svo­je stra­ne ula­žu na­po­re da sa­se­ku cir­ku­li­sa­nje ne­tač­nih pri­ča. Re­por­te­ri bez gra­ni­ca u na­če­lu ni­su pro­tiv ova­kvog za­ko­na ali is­ti­ču da se te­mi mo­ra pri­stu­pi­ti opre­zno da se ne bi ugro­zi­la slo­bo­da iz­ra­ža­va­nja.

„Su­o­če­ne sa po­pla­vom la­žnih ve­sti, na­še de­mo­kra­ti­je ve­ro­vat­no mo­ra­ju da se bra­ne, ali ne na na­čin ko­ji pri­me­nju­ju de­spot­ske ze­mlje”, ka­že za AP Kri­stof De­lo­ar, šef ovog me­dij­skog udru­že­nja. 


Komentari7
13887
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Lazar
Ako zaista namerava da napravi prolećno čišćenje medija od lažnih vesti, prvo treba da zatvori i stavi pod stečaj sve francuske državne medije, da uvede prinudnu upravu u najveće privatne medije i novine i da pohapsi gomilu lažova iz svih tih medija, i da im sudi za višedecenijsko svesno i sistematsko obmanjivanje javnosti i iznošenje gomile notornih laži koje su dovele i do ratova i hiljada nevinih civilnih žrtava u nekim drugim zemljama, pre svega u Africi ali i na Balkanu, Ukrajini i drugde. Za najgore od njih treba osnovati novi tribunal, može i u Hagu ako im se to svidja - taman imaju zgrade i infrastrukturu, koji bi im sudio i za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, kao i za podstrekivanje genocida. Problem je samo u tome što bi to praktično značilo ukidanje i poslednjih ostataka demokratije u Francuskoj. Zato je bolje g. Makronu da se okane ćorava i opasna posla i da na eventualne "neistine" njegovih kritičara odgovara svojom "istinom" a narod će verovati kome treba.
MarkoBgd
A ko će i na koji način da određuje šta je laž a šta istina? Na prime , neki medij objavi vest "Američka vojska ubila 50 civila". I šta onda ? Da li će stvarno da sastave tim poštenih ljudi i poslati na lice mesta da proveravaju ( i tako 30 puta dnevno) ...ili će "verovati na reč" nekoj od svojih agencija koje su u vlasništvu nekolicine najmoćnijih globalista? Gde su bili ti cenzori "lažnih vesti" kad je CIA slagala svet da Irak poseduje oružje masovnog unistenja te da ih zato Amerikanci moraju napasti i pokrasti iračku naftu ? Da se ne lažemo, nije ovo ništa nego CENZURA. Vi koji govorite strane jezike ili živite napolju - kopirajte, prevedite, objavite na njihovim medijima-
Vladimir Kosic
Lazne vesti su pocele jos devedesetih, kada su svi zapadni mediji satanisali srbe. I jos uvek se na zapadu laze i siri mrznja prema srbima. Vec je odrasla i cela generacija na lazima. Tesko ce se sada moci vratiti se istini. Najveca nesreca je sto i Vucic i opozicija hoce u tu lazljivu Evropu, a tamo nam nije mesto, sve i da nas hoce.
danilo obradovic
@Upravo tako Kosticu nazalost nije nam mesto tamo u EU.
Preporučujem 5
danilo obradovic
Ciscenje ,ko od cega ,kako i koji kriteriji .Medijski mrak/manipulacije i dezinformacije su najubojitije oruzje .Od takvog uspesnog oruzja se nece odreci niko pa ni Francuska .
belen
Treba ukazati na razliku između laži i neistine, a što su znali ljudi još u antici mada se i danas to poistovećuje. Laž je svesna manipulacija, obmana i izgovaranjem takve laži nastoji se postići određeni, često nečasni, cilj. Neistina je kada onaj koji govori o nečemu misli da je to istina, uveren je da je u pravu a nema nameru da laže i manipuliše. Npr.neko može da tvrdi i čvrsto veruje da zemlju drže na svojim leđima 4 slona/ogromni kit/kornjača i takav čovek ne laže već (po svoj prilici!) izgovara neistinu. Ironija je da EU kao jedan od čestih zagovornika i promotera laži, obmana i i manipulacija sada drži lekcije na tu temu. Ovo mislim dobrim delom i na medije druge dve velike sile prisutne na prostoru bivše SFRJ koje takođe istinu prilagođavaju svom pogledu na svet. Ova jeremijada/žalopojka EU podseća na priču iz Alan Forda „da više ne možeš nikog pokrasti a da te prethodno ne pokradu“.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja