ponedeljak, 26.10.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
sreda, 14.02.2018. u 11:00 J. Ra­bre­no­vić

NBS očekuje ubrzanje privrednog rasta

In­fla­ci­ja ni­ska i sta­bil­na i u na­red­nom pe­ri­o­du, pre­mi­ja ri­zi­ka ze­mlje u pro­te­kle dve go­di­ne vi­še ne­go pre­po­lo­vlje­na
(Фото А. Васиљевић)

Na­rod­na ban­ka Sr­bi­je pred­vi­đa ubr­za­nje ra­sta bru­to do­ma­ćeg pro­iz­vo­da (BDP) u 2018. i 2019. go­di­ni od oko 3,5 pro­ce­na­ta, a u sred­njem ro­ku od oko če­ti­ri od­sto. Za Sr­bi­ju je po­seb­no va­žno po­bolj­ša­nje iz­gle­da pri­vred­nog ra­sta zo­ne evra i ze­ma­lja re­gi­o­na, ko­je su na­ši va­žni spolj­no­tr­go­vin­ski part­ne­ri, i po tom osno­vu oče­ku­je­mo po­zi­tiv­ne efek­te na da­lji rast na­šeg iz­vo­za, po­seb­no pre­ra­đi­vač­ke in­du­stri­je, iz­ja­vi­la je Jor­go­van­ka Ta­ba­ko­vić, gu­ver­ner NBS na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re do­da­ju­ći da se isto­vre­me­no oče­ku­je rast uvo­za, pre sve­ga opre­me, usled na­stav­ka in­ve­sti­ci­o­nog ci­klu­sa.

Gu­ver­ner je is­ta­kla da je in­fla­ci­ja pro­šle go­di­ne bi­la u okvi­ru ci­lja­nog ni­voa od tri od­sto, plus mi­nus 1,5 pro­ce­na­ta i da su tri rej­ting agen­ci­je po­ve­ća­le kre­dit­ni rej­ting Sr­bi­je. Pre­ma no­voj cen­tral­noj pro­jek­ci­ji oče­ku­je da će me­đu­go­di­šnja in­fla­ci­ja i u na­red­ne dve go­di­ne na­sta­vi­ti da se kre­će u gra­ni­ca­ma ci­lja od tri od­sto, uz od­stu­pa­nja od 1,5 pro­ce­na­ta u oba sme­ra, če­mu će do­pri­ne­ti i po­ste­pen opo­ra­vak do­ma­će tra­žnje. Pre­mi­ja ri­zi­ka ze­mlje u pro­te­kle dve go­di­ne vi­še je ne­go pre­po­lo­vlje­na. To je re­zul­ti­ra­lo ra­stom po­ve­re­nja in­ve­sti­to­ra u per­spek­ti­ve srp­ske eko­no­mi­je, ta­ko da su pro­šle go­di­ne ne­to stra­ne di­rekt­ne in­ve­sti­ci­je u na­šu ze­mlju do­sti­gle 2,4 mi­li­jar­de evra, što je 6,6 od­sto BDP.

Ni­že po­tre­be dr­ža­ve za za­du­ži­va­njem, ka­ko je re­kla, bi­le su je­dan od fak­to­ra pa­da ude­la jav­nog du­ga u BDP 10,4 pro­cen­ta po­e­na, ko­ji se pri­bli­žio gra­ni­ci od 60 od­sto. – Kra­jem go­di­ne, is­pla­će­na je i do­spe­la evro­ob­ve­zni­ca, ko­ja je emi­to­va­na na me­đu­na­rod­nom tr­ži­štu 2012. go­di­ne, u iz­no­su od 750 mi­li­o­na do­la­ra, či­me je sma­njen i ni­vo du­ga, i nje­go­va do­lar­ska kom­po­nen­ta – re­kla je Ta­ba­ko­vi­će­va.

Ona je pod­se­ti­la da je NBS sni­zi­la re­fe­rent­nu ka­mat­nu sto­pu na 3,5 od­sto, što je do­ve­lo do do­dat­nog sni­že­nja ka­ma­ta na di­nar­ske kre­di­te pri­vre­di i sta­nov­ni­štvu, kao i ka­ma­ta na za­du­ži­va­nje dr­ža­ve u di­na­ri­ma. Pod­se­ti­la je da je na auk­ci­ji dr­žav­nih de­se­to­go­di­šnjih di­nar­skih har­ti­ja od vred­no­sti odr­ža­noj 6. fe­bru­a­ra, tra­žnja bi­la go­to­vo pet i po pu­ta ve­ća od po­nu­de, i da su te har­ti­je pro­da­te po ka­mat­noj sto­pi od 5,35 od­sto, što je 7,64 pro­cent­na po­e­na ni­že ne­go na auk­ci­ji iste roč­no­sti iz ok­to­bra 2014. go­di­ne. 

Pre­ma nje­nim re­či­ma, ni­vo pro­ble­ma­tič­nih kre­di­ta sma­njen je 53 od­sto u po­sled­nje dve go­di­ne, dok je kre­dit­na ak­tiv­nost ba­na­ka po­ra­sla u 2017. go­di­ni 7,4 od­sto, pri če­mu su kre­di­ti pri­vre­di po­ra­sli 4,3 pro­cen­ta. 

Što se ti­če pri­ti­sa­ka na rast vred­no­sti di­na­ra, Ta­ba­ko­vi­će­va je na­ve­la da je di­nar pro­šle go­di­ne oja­čao pre­ma evru 4,2 pro­cen­ta, i da je NBS ra­di ubla­ža­va­nja pre­ko­mer­nog krat­ko­roč­nog ja­ča­nja do­ma­će va­lu­te in­ter­ve­ni­sa­la na me­đu­ban­kar­skom de­vi­znom tr­ži­štu ku­po­vi­nom de­vi­za u ne­to iz­no­su od 725 mi­li­o­na evra, či­me su do­dat­no oja­ča­ne de­vi­zne re­zer­ve ze­mlje. Ta­ko­đe je na­ve­la da ima­mo 19,41 to­nu zla­ta u ukup­nim de­vi­znim re­zer­va­ma.

Komentari3
25ce3
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Рраша Поповић
Може,и није 1-априлска шала: Треба само убрзати рад штампарије новца на Топчидеу.НБС је велики стручњак за тржиште новца.Реална Економија није у њеном домену,ту су вајни политичари чија нереална обећања расту геометријском прогресијом.
Vasa
Naravno. 'U ocekivanju je' vec 6 godina. A sve su do zadnjeg uradili kako su im MMF i Svetska Banka naredili. Trazite im pare nazad, ili silazite sa vlasti!
filip
Svaka cast Jorgovanki na uspesnim rezultatima, mozda i najbolji guverner kojeg smo imali do sada. Voleo bih da je vidim mozda na poziciji ministra finansija nakon isteka mandata guvernera.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja