subota, 30.05.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
sreda, 14.02.2018. u 20:11
BEOGRADSKI IZBORI

Razvoj turizma na Voždovcu i venci za Dimitrija Davidovića

Zalažemo se za izgradnju gradskog centra za palijativno zbrinjavanje pacijenata, kaže kandidat DSS-a za gradonačelnika Miloš Jovanović
Расим Љајић одаје почаст творцу Сретењског устава (Фото Бета)
Немања Шаровић, Миљан Дамјановић и Александар Шешељ на Вождовцу (Фото Танјуг)

Grad­ski se­kre­tar za obra­zo­va­nje i deč­ju za­šti­tu Slav­ko Gak iz­ja­vio je da je u pla­nu iz­grad­nja no­ve osnov­ne ško­le u me­stu Vra­nić u op­šti­ni Ba­ra­je­vo. Gak je u Ba­ra­je­vu na­veo da će ove go­di­ne bi­ti za­vr­šen pro­je­kat za iz­grad­nju Osnov­ne ško­le „Pa­vle Po­po­vić” u Vra­ni­ću, gde tre­nut­no po­sto­ji sa­mo iz­dvo­je­no ode­lje­nje. „U ovom me­stu ima 300 de­ce i s to­li­kim bro­jem to je oprav­da­na i po­treb­na in­ve­sti­ci­ja. Ovom de­lu Be­o­gra­da je po­treb­na no­va ško­la sa svim uslo­vi­ma za de­cu”, ka­zao je Gak.

Pred­sed­nik So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je Sr­bi­je Ra­sim Lja­jić i kan­di­da­ti za od­bor­ni­ke ove par­ti­je na li­sti „Alek­san­dar Vu­čić – Za­to što vo­lim Be­o­grad” po­lo­ži­li su cve­će na Spo­me­nik tvor­cu Sre­tenj­skog usta­va Di­mi­tri­ju Da­vi­do­vi­ću, na Ze­mun­skom ke­ju. Lja­jić je re­kao da je ta par­ti­ja ti­me hte­la pre sve­ga da pod­se­ti na lju­de ko­ji su svo­jim ide­ja­ma i de­li­ma oči­to bi­li is­pred vre­me­na u ko­jem su ži­ve­li.

Alek­san­dar An­tić, kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka SPS-JS, i Je­li­ca Sre­te­no­vić, raz­go­va­ra­li su, u sklo­pu kam­pa­nje, s gra­đa­ni­ma Zve­zda­re i na­ja­vi­li in­fra­struk­tur­ne pro­jek­te u ovom de­lu gra­da. Kan­di­dat SRS-a za gra­do­na­čel­ni­ka Mi­ljan Da­mja­no­vić je sa funkcionerima ove stranke Nemanjom Šarovićem i Aleksandrom Šešeljom po­se­tio Vo­ždo­vac i oce­nio da ova lo­kal­na sa­mo­u­pra­va mo­ra da bu­de tu­ri­stič­ki cen­tar.

De­mo­krat­ska stran­ka Sr­bi­je se za­la­že za iz­grad­nju Grad­skog cen­tra za pa­li­ja­tiv­no zbri­nja­va­nje pa­ci­je­na­ta, ka­ko bi se po­mo­glo nji­ma i nji­ho­vim po­ro­di­ca­ma, iz­ja­vio je kan­di­dat DSS-a za gra­do­na­čel­ni­ka Mi­loš Jo­va­no­vić i do­dao da Sr­bi po­sta­ju sve sta­ri­ja na­ci­ja i kao do­kaz na­veo da oko 300.000 lju­di sta­ri­jih od 65 go­di­na.

Ako bi Be­o­grad ušte­deo me­seč­no sa­mo je­dan evro po gla­vi sta­nov­ni­ka, to bi zna­či­lo da bi se za go­di­nu da­na aku­mu­li­ra­la sred­stva do­volj­na da se as­fal­ti­ra­ju sve uli­ce i iz­gra­di ka­na­li­za­ci­o­na mre­ža, re­kao je pred­sed­nik Stran­ke prav­de i po­mi­re­nja Mu­a­mer Zu­kor­lić, obra­ća­ju­ći se gra­đa­ni­ma Ba­no­vog br­da. Kan­di­dat za grad­skog od­bor­ni­ka na li­sti „Šta ra­di­te bre – Mar­ko Ba­stać” La­zar Le­šnjak iz­ja­vio je da Be­o­grad ni­je si­gu­ran grad, da se ne sank­ci­o­ni­še na­si­lje već, na­pro­tiv, pro­mo­vi­še. 

Ivan Bo­žić s li­ste Do­sta je bi­lo i Dve­ri sma­tra da je za­da­tak Grad­ske upra­ve da struč­no, br­zo i efi­ka­sno oba­vlja po­slo­ve iz svo­je nad­le­žno­sti, a ne da bu­de bi­ro za za­po­šlja­va­nje stra­nač­kih ka­dro­va. Ini­ci­ja­ti­va „Ne da­vi­mo Be­o­grad” sa­op­šti­la je da im je gra­do­na­čel­ni­ca Bar­se­lo­ne Ada Ko­lau u pi­sa­noj po­ru­ci iz­ra­zi­la pu­nu po­dr­šku na iz­bo­ri­ma za Skup­šti­nu gra­da 4. mar­ta. 

Ste­fa­no­vić: Ak­ti­vi­sti SNS-a do­ne­li po­vred­ne li­ste 

Ak­ti­vi­sti SNS-a ko­ji su pri­ja­vi­li da su pre­tu­če­ni, do­ne­li su po­vred­ne li­ste, a ka­pe­tan voj­ske je iza­šao iz svog sta­na da se u ula­zu zgra­de fi­zič­ki ob­ra­ču­na s nji­ma, iz­ja­vio je pred­sed­nik be­o­grad­skog od­bo­ra SNS-a Ne­boj­ša Ste­fa­no­vić. Ka­že da su ak­ti­vi­sti SNS-a zvo­ni­li na ulaz, ušli su, a da je ka­pe­tan voj­ske iza­šao iz svog sta­na da vi­di ko je to u ula­zu i da se fi­zič­ki ob­ra­ču­na s nji­ma. Ste­fa­no­vić tvr­di da „ni u jed­nom tre­nut­ku” ni­je bi­lo bit­no da li se ra­di o ka­pe­ta­nu voj­ske, ili o bi­lo kom dru­gom gra­đa­ni­nu jer bi­lo ka­kvo na­si­lje ni­je do­pu­sti­vo a, ka­ko do­da­je, sa­da po­ku­ša­va da se stvo­ri at­mos­fe­ra da su ti lju­di kri­vi za to što su do­bi­li ba­ti­ne.

Pred­sed­nik od­bo­ra DS-a za od­bra­nu i bez­bed­nost Sre­to Ma­li­no­vić iz­ja­vio je da pri­vo­đe­nje ofi­ci­ra Voj­ske Sr­bi­je još jed­nom po­ka­zu­je na šta je sve sprem­na SNS ka­ko bi oču­va­la vlast u Be­o­gra­du i da to hap­še­nje pred­sta­vlja zlo­u­po­tre­bu dr­ža­ve u po­li­tič­ke svr­he. 

Komentari12
bcaff
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Sreten Bozic -Wongar
Gradnja skole a natalited opada . Da nije slucajno gradnja starackog doma.
Milivoje Lazarevic
Alo, ministre Ljaiću, hvala Vam na poruci o važnosti prvog najvišeg akta "Sretenjski ustav" za jednu zemlju. Ali, s a d a nije potreban Srbiji novi demokratski i patriotki Ustav, jer su spoljne i unutrasnje okolnosti nepovoljne, osobito je sada ugrozen teritorijalni integritet države Srbuje prema sada važećem Ustavu Srbije. Može se slobodno postaviti pitanje: Zašto istrčavate Vi i Vaša SDPS u svom programu za novi ustavni patriotizam pre nego što se ostvare povoljne okolnost i bitni preduslovi za novi demokratski i patriotski Ustav? S poštovanjem. Milivoje Lazarević
Milovan P
Ovaj ustav je (ne)demokratski zbog sitnice koja kaže da je KiM deo Srbije. Posto su nas prijatelji naše vlasti bombardovali zbog te sitnice,ustav se mora mijenjati da se ta sitnica izbrise.
Dragan Pik-lon
Patriotski pa jos demokratski Ustav.Prevedeno na maternji to znaci-Da UCK-hiruzi postanu clanovi UN-ja.Dok bi im mi slali penzije .Koje bi primale vise generacija Siptara,do sledeceg demokratskog ustava!To jest to je vracanje na stari ustav onaj iz 1974.godine!!!
milos
http://www.politika.rs/scc/clanak/398356/Ljajic-Srbiji-potreban-demokratski-u stav#komentari Kako vam to treba novi Ustav ? Meni ne treba, ovaj mi je ok, ali ocito da vas nesto zulja !!

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja