subota, 28.11.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
sreda, 14.02.2018. u 21:11 Danijela Davidov-Kesar

Srčani bolesnici na uput nose aparat za pritisak 24 sata

Овде се го­ди­шње хо­спи­та­ли­зу­је око 1.300 па­ци­је­на­та (Фото Д. Јевремовић)

Od ove go­di­ne, sr­ča­ni bo­le­sni­ci mo­ći će uz uput le­ka­ra u In­sti­tu­tu za re­ha­bi­li­ta­ci­ju u Be­o­gra­du da do­bi­ju na ko­ri­šće­nje apa­rat za pri­ti­sak ko­ji se no­si 24 sa­ta. Slič­no po­put sto­nih ure­đa­ja, ovaj apa­rat sa­dr­ži man­žet­nu ko­ja se sta­vi na nad­lak­ti­cu, a ko­ja je po­ve­za­na sa ma­lim apa­ra­tom ko­ji je sta­vljen u tor­bi­cu pri­čvr­šće­nu oko stru­ka. U to­ku da­na i no­ći, man­žet­na se na­du­va­va i me­ri se pri­ti­sak oso­be, ko­ja tre­ba se ba­vi uobi­ča­je­nim ak­tiv­no­sti­ma i da vo­di dnev­nik o to­me šta je ra­di­la u kom tre­nut­ku, od­no­sno da li je spa­va­la, tr­ča­la, ima­la stres…

Po­sle jed­nog da­na, ure­đaj se ski­da i oči­ta­va­ju se re­zul­ta­ti pa le­ka­ri tač­no ima­ju uvid u to ka­kav krv­ni pri­ti­sak pa­ci­jent ima, na osno­vu če­ga mo­že da mu se od­re­di te­ra­pi­ja.

Uz uput će bo­le­sni­ci u ovoj usta­no­vi mo­ći da do­bi­ju i pre­gled ul­tra­zvu­ka sr­ca.

Ka­ko na­gla­ša­va pri­ma­ri­jus dr Sne­ža­na Ko­stić, di­rek­tor­ka in­sti­tu­ta, ov­de na kar­di­o­lo­šku re­ha­bi­li­ta­ci­ju do­la­ze lju­di ko­ji su do­ži­ve­li in­farkt i ope­ra­ci­ju na sr­cu, za­hvat na sr­ča­nim za­li­sci­ma i aor­to­ko­ro­nar­ni baj­pas. Re­ha­bi­li­ta­ci­ja tra­je tri ne­de­lje, gde se sva­kom pa­ci­jen­tu do­zi­ra pro­gram ve­žbi.

– Naj­va­žni­je je da pa­ci­jent shva­ti šta mu se do­go­di­lo i da pri­hva­ti sa­ve­te ka­ko bi se spre­či­lo po­na­vlja­nje ne­mi­log do­ga­đa­ja. On mo­ra da pro­me­ni na­čin ži­vo­ta i lo­še na­vi­ke, da se od­ma­ra, da ima do­volj­no sna, da ne bu­de pod stre­som, da poč­ne da se ba­vi fi­zič­kim ak­tiv­no­sti­ma… Bi­lo bi do­bro uko­li­ko bi se uve­lo da se na uput ša­lju i pa­ci­jen­ti kod ko­jih je ugra­đen stent a ni­su ima­li in­farkt – po­ja­šnja­va dr Ko­stić i do­da­je da se osim kod njih kar­di­o­lo­ška re­ha­bi­li­ta­ci­ja spro­vo­di i u Ni­škoj Ba­nji.

U Sr­bi­ji in­farkt sr­ca do­ži­vi oko 21.000 lju­di ali se ma­li broj njih upu­ti na kar­di­o­lo­šku re­ha­bi­li­ta­ci­ju. Ta­kvu prak­su tre­ba pro­me­ni­ti, sma­tra dr Ko­stić, jer je va­žno da le­ka­ri pa­ci­jen­ti­ma ka­žu da oni ima­ju pra­vo na ovaj vid opo­rav­ka. 

– Iz­bo­ri­li smo se za to i da pa­ci­jen­ti ko­ji su le­ža­li kod nas mo­gu da do­la­ze na kon­tro­le u na­še am­bu­lan­te. Sa­da bo­le­sni­ci ima­ju pra­vo na do­dat­ne di­jag­no­stič­ke pro­ce­du­re kao što su test op­te­re­će­nja, te­le­me­trij­sko pra­će­nje i no­še­nje hol­te­ra za pra­će­nje ra­da sr­ca – do­da­je dr Ko­stić.

U In­sti­tu­tu za re­ha­bi­li­ta­ci­ju go­di­šnje se ho­spi­ta­li­zu­je oko 1.300 pa­ci­je­na­ta, na­po­mi­nje dr Moj­si­je An­đić, na­čel­nik Ode­lje­nja kar­di­o­lo­ške re­ha­bi­li­ta­ci­je u in­sti­tu­tu, a u am­bu­lan­ta­ma se pre­gle­da oko 5.000 oso­ba. 

– Ka­da sam po­či­njao da se ba­vim ovim po­slom, ni­je bi­lo mno­go mla­dih pa­ci­je­na­ta a sa­da ih ima do­sta. Ima­mo i ve­li­ki broj že­na ko­je do­la­ze na re­ha­bi­li­ta­ci­ju što ra­ni­je ni­je bio slu­čaj – do­da­je dr An­đić.

Jed­na usta­no­va – tri objek­ta

Ovoj usta­no­vi pri­pa­da­ju i obje­kat „Sel­ters” u Mla­de­nov­cu i In­sti­tut u Prč­nju u Cr­noj Go­ri. Po­zna­ta „Sel­ters ba­nja” je ne­dav­no do­bi­la akre­di­ta­ci­ju na mak­si­mal­nih se­dam go­di­na, či­me im je po­tvr­đen kva­li­tet ra­da i do­bar ni­vo pru­ža­nja uslu­ga. S dru­ge stra­ne, Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci je po­tvr­dio pr­vo­ste­pe­nu pre­su­du u ve­zi sa imo­vin­skim spo­rom da In­sti­tut u Prč­nju pri­pa­da Sr­bi­ji. Obje­kat vre­di oko 22 mi­li­o­na evra.

Komentari0
6869e
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja