utorak, 13.04.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
utorak, 27.02.2018. u 21:31 Jelena Stevanović

Ubijeni novinar istraživao spregu biznisa, vlasti i mafije

Slovački premijer Robert Fico je za reportere koji su pisali o korupciji kazao da su „prljave antislovačke prostitutke”
Јан Ку­ци­јак је пи­сао и о ита­ли­јан­ској ма­фи­ји (Фото Бета/АП)

Pre ne­go što je ubi­jen, slo­vač­ki is­tra­ži­vač­ki no­vi­nar ra­dio je na pri­či o spre­ga­ma iz­me­đu po­li­ti­ča­ra i ita­li­jan­ske ma­fi­je, ja­vi­li su ju­če me­di­ji iz Bra­ti­sla­ve, ba­ve­ći se smak­nu­ćem ko­le­ge, dru­gog re­por­te­ra ko­ji je li­kvi­di­ran u EU u po­sled­njih pet me­se­ci.

Jan Ku­ci­jak (27) i nje­go­va de­voj­ka ubi­je­ni su u nji­ho­voj ku­ći u me­stu u bli­zi­ni Bra­ti­sla­ve. Šef po­li­ci­je od­mah je sa­op­štio da je zlo­čin „ve­ro­vat­no po­ve­zan s (Ku­ci­ja­ko­vim) is­tra­ži­vač­kim ra­dom”, dok je pre­mi­jer Ro­bert Fi­co is­ta­kao da je, ako je stvar­no reč o od­ma­zdi zbog no­vi­nar­skog po­sla, to „na­pad bez pre­se­da­na na slo­bo­du štam­pe i de­mo­kra­ti­ju u Slo­vač­koj”. Dok pred­sed­nik vla­de nu­di na­gra­du od mi­li­on evra za in­for­ma­ci­je o zlo­či­nu, list Sme ja­vlja da je Ku­ci­jak ne­po­sred­no pre ubi­stva pri­ku­pljao ma­te­ri­jal o ve­za­ma iz­me­đu ma­fi­je iz Ka­la­bri­je i bli­ske Fi­co­ve sa­rad­ni­ce Ma­ri­je Tro­ško­ve. Ona je, ka­ko se na­vo­di, osno­va­la fir­mu sa bi­zni­sme­nom ko­ji ra­di sa Ndran­ge­tom. 

Ku­ci­jak je du­go­go­di­šnji is­tra­ži­vač­ki no­vi­nar.

 Do­šao je i do sa­zna­nja da ita­li­jan­ska ma­fi­ja kra­de po­ljo­pri­vred­ne fon­do­ve EU na­me­nje­ne is­toč­noj Slo­vač­koj. Pre­ma pi­sa­nju saj­ta „Po­li­ti­ko”, on je ozbilj­no is­tra­ži­vao ovu pri­ču, us­po­sta­vlja­ju­ći kon­takt s ita­li­jan­skim ko­le­ga­ma ko­ji su po­tvr­di­li ne­ka od nje­go­vih sa­zna­nja. Ra­dio je za in­for­ma­tiv­ni sajt ak­tu­a­lity.sk, u vla­sni­štvu ne­mač­ke kom­pa­ni­je „Rin­gi­jer Ak­sel Šprin­ger”, ko­ja po­slu­je ši­rom is­toč­ne Evro­pe i u Sr­bi­ji, iz­me­đu osta­log, iz­da­je „Blic” i „Nin”. Ku­ci­jak je re­dov­no pi­sao o to­me ka­ko bi­zni­sme­ni­ma bli­skim vla­da­ju­ćoj, Fi­co­voj stran­ci Smer po­la­zi za ru­kom uta­je po­rez. Zbog ovih tek­sto­va, do­bi­jao je pret­nje od bi­zni­sme­na Ma­ri­ja­na Koc­ne­ra, što je pri­ja­vlji­vao po­li­ci­ji, ko­ja ni­je re­a­go­va­la. Nad­le­žna agen­ci­ja ta­ko­đe je od­bi­la da raz­ma­tra slu­čaj sa Koc­ne­ro­vim po­re­skim pre­va­ra­ma. Koc­ner je za­pre­tio da će po­kre­nu­ti sajt gde će ob­ja­vi­ti po­dat­ke iz pri­vat­nog ži­vo­ta no­vi­na­ra ko­ji pi­šu o nje­mu, pre­neo je „Gar­di­jan”. Ku­ci­jak se ba­vio i ma­hi­na­ci­ja­ma bi­zni­sme­na La­di­sla­va Ba­šter­na­ka či­ji je po­slov­ni part­ner mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va i dru­gi čo­vek Sme­ra Ro­bert Ka­li­njak. Ka­li­njak ima 17 od­sto ude­la u Ba­šter­na­ko­vim kom­pa­ni­ja­ma, a pre­mi­jer Fi­co iz­najm­lju­je stan u jed­noj od Ba­šter­na­ko­vih zgra­da.

Slo­vač­ka se na li­sti Re­por­te­ra bez gra­ni­ca pro­šle go­di­ne na­šla na re­la­tiv­no vi­so­kom 17. me­stu (od 180) po slo­bo­di iz­ra­ža­va­nja (Sr­bi­ja je bi­la na 66. me­stu uz oce­nu da su me­dij­ske slo­bo­de dra­stič­no opa­le od 2014). Ipak, već je i u tom iz­ve­šta­ju po­me­nu­to da se u Slo­vač­koj stva­ra ne­pri­ja­telj­ska at­mos­fe­ra pre­ma no­vi­na­ri­ma i da je pre­mi­jer iz­ja­vio da su no­vi­na­ri ko­ji pi­šu o ko­rup­ci­ji „pr­lja­ve an­ti­slo­vač­ke pro­sti­tut­ke”. 

Ku­ci­jak je pi­sao i o Slo­va­ci­ma u „Pa­nam­skim pa­pi­ri­ma”, ko­ji su ot­kri­li ka­ko po­li­ti­ča­ri i bi­zni­sme­ni skri­va­ju no­vac u po­re­skim ra­je­vi­ma. On je već dru­gi evrop­ski no­vi­nar ko­ji je pi­sao o „Pa­nam­skim pa­pi­ri­ma” i ubi­jen. Mal­te­ška no­vi­nar­ka Daf­ni Ka­ru­a­na Ga­li­ci­ja, li­kvi­di­ra­na pro­šlog ok­to­bra, ta­ko­đe je pi­sa­la o „Pa­nam­skim pa­pi­ri­ma” i ko­rup­ci­ji po­li­ti­ča­ra i or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu na Mal­ti. I ta­mo­šnji pre­mi­jer Džo­zef Mu­skat nu­dio je na­gra­du od mi­li­on evra za in­for­ma­ci­ju o ubi­stvu no­vi­nar­ke ko­ja je o nje­mu pi­sa­la kao o ko­rum­pi­ra­nom po­li­ti­ča­ru ko­ji pri­ma mi­to i no­vac skri­va u stra­nim of­šor zo­na­ma. Ita­li­jan­ska ma­fi­ja do­vo­di­la se u ve­zu i sa smr­ću Daf­ni Ka­ru­a­ne Ga­li­ci­je, ko­ja je pra­ti­la šverc naf­te iz­me­đu Li­bi­je, Ita­li­je i Mal­te. Si­no­vi ubi­je­ne no­vi­nar­ke tvr­de da mal­te­ške vla­sti ne mo­gu da objek­tiv­no is­tra­že smrt nji­ho­ve maj­ke s ob­zi­rom na to šta je ona pi­sa­la o vla­di. Je­dan od njih je Me­tju Ka­ru­a­na Ga­li­ci­ja, do­bit­nik Pu­li­ce­ro­ve na­gra­de i no­vi­nar Is­tra­ži­vač­kog kon­zor­ci­ju­ma za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo, mre­že vi­še od 200 is­tra­ži­vač­kih no­vi­na­ra i 70 me­di­ja, ko­ja je ob­ja­vi­la „Pa­nam­ske pa­pi­re”. Me­tju Ka­ru­a­na Ga­li­ci­ja je na kon­fe­ren­ci­ji u or­ga­ni­za­ci­ji Evrop­ske fe­de­ra­ci­je no­vi­na­ra u Polj­skoj ra­ni­je ovog me­se­ca iz­ja­vio, ka­ko je iz­ve­sti­la pred­stav­ni­ca Ne­za­vi­snog udru­že­nja no­vi­na­ra Sr­bi­je (NUNS), da je Sr­bi­ja „ze­mlja u ko­joj će se naj­ve­ro­vat­ni­je do­go­di­ti sle­de­će ubi­stvo no­vi­na­ra”.

„Po­sto­je ze­mlje u ko­ji­ma su me­dij­ski si­ste­mi u pro­ce­su pro­pa­da­nja, kao u Ma­đar­skoj, Polj­skoj i Sr­bi­ji. Slu­čaj Sr­bi­je je, mi­slim, naj­ek­strem­ni­ji za­to što je to evrop­ska ze­mlja u ko­joj će se naj­ve­ro­vat­ni­je do­go­di­ti sle­de­će ubi­stvo no­vi­na­ra. Svi zna­ci su tu – agre­si­ja po­li­ti­ča­ra, kam­pa­nja bla­će­nja i pret­nje. To je po­put sa­vr­še­ne olu­je ko­ja pret­ho­di ubi­stvu”, oce­nio je ta­da Ka­ru­a­na Ga­li­ci­ja, a pre­neo NUNS.

Komеntari0
c71cb
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja