sreda, 05.08.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
sreda, 28.02.2018. u 21:11 Danijela Davidov-Kesar

VMA otvara Očnu banku

Vojnomedicinska akademija u petak obeležava svoj dan, a dr Miroslav Vukosavljević, zastupnik načelnika ove kuće, napominje da su revitalizovali program transplantacije organa i da opremaju Nacionalni centar za kontrolu trovanja
(Фо­то Д. Јевремовић)

Oč­na ban­ka, ka­pi­tal­ni pro­je­kat ne sa­mo za nas, već i za re­pu­blič­ki tran­splan­ta­ci­o­ni pro­gram i Sr­bi­ju u ce­li­ni, bi­će otvo­re­na u petak na Voj­no­me­di­cin­skoj aka­de­mi­ji, na­ja­vio je za „Po­li­ti­ku” pu­kov­nik pro­fe­sor dr Mi­ro­slav Vu­ko­sa­vlje­vić, za­stup­nik na­čel­ni­ka VMA, po­vo­dom obe­le­ža­va­nja 2. mar­ta, Da­na VMA. Za­hva­lju­ju­ći to­me, pa­ci­jen­ti ko­ji go­di­na­ma če­ka­ju na tran­splan­ta­ci­ju ro­žnja­če, a ko­jih tre­nut­no pre­ma ne­zva­nič­nim po­da­ci­ma ima oko dve hi­lja­de, mo­ći će ope­ra­ci­jom da po­vra­te vid.

– Iz­me­ću dva ju­bi­le­ja, go­di­nu su obe­le­ži­li mno­gi do­bri re­zul­ta­ti, ali sa­če­ka­li i na­go­mi­la­ni pro­ble­mi i van­red­ni do­ga­đa­ji. Ali, ni­šta od to­ga nas ni­je za­te­klo ne­sprem­ne. Vra­ta VMA su osta­la otvo­re­na za pa­ci­jen­te i po­sle po­ža­ra ko­ji je kra­jem ja­nu­a­ra za­hva­tio pro­stor na po­li­kli­ni­ci. Po­žar je, za­hva­lju­ju­ći br­zoj re­ak­ci­ji za­po­sle­nih, va­tro­ga­sci­ma VMA i iz ci­vil­stva, br­zo uga­šen, a re­do­van bol­nič­ki pro­gram je na­sta­vljen sa mi­ni­mal­nim iz­me­na­ma. Hteo bih po­seb­no da po­hva­lim re­ak­ci­ju za­po­sle­nih i ka­de­ta Voj­ne aka­de­mi­je i Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta VMA, i da za­hva­lim nad­le­žni­ma iz Mi­ni­star­stva od­bra­ne na če­lu sa mi­ni­strom Alek­san­drom Vu­li­nom – na­gla­sio je dr Vu­ko­sa­vlje­vić.

On je ob­ja­snio da po­sto­ji ne­ko­li­ko stva­ri ko­je su se u ovoj obla­sti iz­dvo­ji­le u pro­šloj go­di­ni. Za­vr­še­na je re­for­ma voj­nog zdrav­stva, ogro­man po­sao ko­ji je za­log za bu­duć­nost, u 2017. go­di­ni u VMA je za­u­sta­vljen trend opa­da­nja bro­ja za­po­sle­nih i za­po­če­ta je ve­li­ka kam­pa­nja za pri­jem voj­nih se­sta­ra i me­di­cin­skih teh­ni­ča­ra, kon­kur­som u voj­nim od­se­ci­ma ko­ji je otvo­ren do po­pu­ne. Po­čet­kom ove go­di­ne ulo­že­ni na­por do­neo je pr­ve re­zul­ta­te: na­kon za­vr­še­ne še­sto­me­seč­ne voj­no­struč­ne i spe­ci­ja­li­stič­ke obu­ke, 22 me­di­cin­ska i la­bo­ra­to­rij­ska teh­ni­ča­ra ras­po­re­đe­na su na du­žno­sti u VMA. Otvo­ren je i jav­ni kon­kurs za me­di­cin­ske rad­ni­ke ra­znih pro­fi­la iz ci­vil­stva ko­ji će usko­ro bi­ti za­vr­šen.

– Ima­li smo do­sta uspe­ha na po­lju le­če­nja. Pro­gram tran­splan­ta­ci­je, kra­lji­ce me­di­ci­ne, re­vi­ta­li­zo­van je u pro­šloj go­di­ni sa 20 tran­splan­ta­ci­ja bu­bre­ga, dve je­tre, 60 tran­splan­ta­ci­ja ma­tič­nih će­li­ja i 1.000 pot­pi­sa­nih do­nor­skih kar­ti­ca. Sa­mo od po­čet­ka ove go­di­ne ura­đe­ne su če­ti­ri tran­splan­ta­ci­je bu­bre­ga i jed­na je­tra, svi pa­ci­jen­ti se uspe­šno opo­ra­vlja­ju. Uve­de­na su 22 no­va po­stup­ka i pro­ce­du­re u le­če­nju, kao što su spe­ci­fič­na ope­ra­ci­ja na je­tri, pr­vi slu­čaj u Sr­bi­ji od­stra­nji­va­nja ce­log pluć­nog kri­la mi­ni­mal­no in­van­ziv­nom me­to­dom, ka­te­ter­ska trom­bek­to­mi­ja, re­im­plan­ta­ci­ja ša­ke… Broj­ni apa­ra­ti su pu­šte­ni u rad – ka­že dr Vu­ko­sa­vlje­vić.

U ovoj go­di­ni u fa­zi opre­ma­nja je Na­ci­o­nal­ni cen­tar za kon­tro­lu tro­va­nja, ko­ji ni­je ob­na­vljan go­di­na­ma, a ra­di ne­pre­sta­no, jer sva­ki dan de­žu­ra za hit­ne tok­si­ko­lo­ške slu­ča­je­ve. Naš sa­go­vor­nik na­gla­ša­va da su na­ba­vi­li naj­ve­ći deo tra­že­ne no­ve opre­me za ga­stro­en­te­ro­lo­gi­ju, još jed­ne ve­o­ma op­te­re­će­ne gra­ne me­di­ci­ne, a u za­vr­šnoj fa­zi je na­bav­ka opre­me za uro­lo­gi­ju, en­do­kri­no­lo­gi­ju... 

Komentari0
2a94f
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja