sreda, 30.09.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
sreda, 28.02.2018. u 21:51 M. D.
MINI INTERVJU: ALEKSANDAR STEPANOVIĆ, predsednik Višeg suda u Beogradu

Suđenja u dve smene

U Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije postupaće osam sudija koji su prošli specijalizovanu obuku Pravosudne akademije
(Фото Виши суд у Београду)

Po­seb­no ode­lje­nje za su­zbi­ja­nje ko­rup­ci­je Vi­šeg su­da u Be­o­gra­du po­kri­va­će naj­ve­ću te­ri­to­ri­jal­nu nad­le­žnost s ob­zi­rom na to da će po­stu­pa­ti u pred­me­ti­ma ko­rup­tiv­nih kri­vič­nih de­la za pod­ruč­je be­o­grad­skog Ape­la­ci­o­nog su­da, či­ja te­ri­to­ri­ja ob­u­hva­ta oko tri mi­li­o­na sta­nov­ni­ka. Pred­sed­nik pre­sto­nič­kog Vi­šeg su­da Alek­san­dar Ste­pa­no­vić, u raz­go­vo­ru za „Po­li­ti­ku”, po­red osta­log, ka­že da će se su­đe­nja u ovoj ma­te­ri­ji odr­ža­va­ti u dve sme­ne. 

Ko­li­ko je su­di­ja ime­no­va­no za rad u Po­seb­nom ode­lje­nju za su­zbi­ja­nje ko­rup­ci­je?

Od­re­đe­no je da u ovom ode­lje­nju po­stu­pa se­dam su­di­ja, ko­je će u ra­du pra­ti­ti po­tre­ban broj sud­skog oso­blja. For­mi­ra­na su dva su­de­ća ve­ća od po tri čla­na, van­ra­sprav­no ve­će i su­di­ja za pret­hod­ni po­stu­pak....

Če­tvo­ro su­di­ja je iz Vi­šeg su­da u Be­o­gra­du, dok je tro­je upu­će­no iz dru­gih su­do­va sa pod­ruč­ja be­o­grad­ske ape­la­ci­je. Svi ima­ju du­go­go­di­šnje is­ku­stvo u kri­vič­noj ma­te­ri­ji, da­li su pi­sa­nu sa­gla­snost da po­stu­pa­ju po pred­me­ti­ma u Po­seb­nom ode­lje­nju i pret­hod­no su pro­šli bez­bed­no­sne pro­ve­re. Pred­sed­nik su­da je ime­no­van za pred­sed­ni­ka kri­vič­nog van­ra­sprav­nog ve­ća Po­seb­nog ode­lje­nja za su­zbi­ja­nje ko­rup­ci­je. 

Šta je su­di­je ovog po­seb­nog ode­lje­nja kva­li­fi­ko­va­lo za rad u nje­mu?

Sve su­di­je ko­je su ras­po­re­đe­ne da po­stu­pa­ju u ovom ode­lje­nju su pro­šle spe­ci­ja­li­zo­va­nu obu­ku Pra­vo­sud­ne aka­de­mi­je ko­ju su u pret­hod­nom pe­ri­o­du, u ne­ko­li­ko ma­njih ra­di­o­ni­ca, or­ga­ni­zo­va­li eks­per­ti pre­da­va­či iz raz­li­či­tih obla­sti. Obu­ka ni­je ob­u­hva­ta­la sa­mo struč­na pre­da­va­nja, već i prak­tič­ne ve­žbe i pri­me­nu zna­nja iz obla­sti su­zbi­ja­nja ko­rup­ci­je kroz kon­kret­ne pri­me­re. Su­di­je su, pre­ma od­red­ba­ma Za­ko­na o or­ga­ni­za­ci­ji i nad­le­žno­sti dr­žav­nih or­ga­na u su­zbi­ja­nju or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, te­ro­ri­zma i ko­rup­ci­je, du­žne da po­ha­đa­ju obu­ke i na­kon što stu­pe na du­žnost u Po­seb­no ode­lje­nje. 

Mo­že li i na ko­ji na­čin da se skra­ti du­ži­na tra­ja­nja po­stu­pa­ka pro­tiv vi­so­ke ko­rup­ci­je? 

Sma­tram da je for­mi­ra­nje no­vog spe­ci­ja­li­zo­va­nog ode­lje­nja uz po­sto­ja­nje no­vog za­ko­no­dav­nog okvi­ra ključ­ni ko­rak ka po­sti­za­nju ve­će efi­ka­sno­sti i kva­li­tet­ni­je bor­be pro­tiv ko­rup­ci­je. Po­stu­pa­nje ob­u­če­nih spe­ci­ja­li­zo­va­nih su­di­ja i jav­nih tu­ži­la­ca is­klju­či­vo u ma­te­ri­ji ko­rup­tiv­nih kri­vič­nih de­la, uz una­pre­đe­ni si­stem sa­rad­nje re­pre­siv­nih sa dru­gim dr­žav­nim or­ga­ni­ma kroz no­vi­ne po­put slu­žbe­ni­ka za ve­zu, udar­nih gru­pa i fi­nan­sij­skih fo­ren­zi­ča­ra, ne­sum­nji­vo će do­pri­ne­ti uspe­šni­joj i da­le­ko efi­ka­sni­joj bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je. Oče­ku­jem da će Po­seb­no ode­lje­nje za su­zbi­ja­nje ko­rup­ci­je vr­lo br­zo po­ka­za­ti vi­dlji­ve re­zul­ta­te u ra­du. 

Komentari1
e9161
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

marko vitic
Gledajuci sliku cenjenog sudije, vidim da je izvukao sve zastave koje su mu bile pri ruci, cak i republicku trobojku iz vremena SRJ.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja