četvrtak, 28.01.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
nedelja, 04.03.2018. u 11:20 O. Jan­ko­vić

Lista radova za veliko spremanje Pančeva

План ка­пи­тал­них ин­ве­сти­ци­ја 2018–2020. го­ди­не вре­ди ви­ше од две ми­ли­јар­де ди­на­ра (Фо­то О. Јан­ко­вић)

Pan­če­vo – Pre­ma pla­nu oro­če­nom do 2020. go­di­ne, naj­vred­ni­ja in­ve­sti­ci­ja bi­će iz­grad­nja Po­ta­mi­škog ko­lek­to­ra fe­kal­ne ka­na­li­za­ci­je, tre­ća fa­za, vred­na 631 mi­li­on di­na­ra. Na ovom po­slu po­mo­ći će i sred­stva u vi­si­ni od 86.960.097,31 di­nar, ko­ja je Upra­va za ka­pi­tal­na ula­ga­nja Auto­nom­ne po­kra­ji­ne Voj­vo­di­ne do­de­li­la gra­du na osno­vu jav­nog kon­kur­sa za fi­nan­si­ra­nje i su­fi­nan­si­ra­nje pro­je­ka­ta u obla­sti vo­do­snab­de­va­nja i za­šti­te vo­da. No­si­lac re­a­li­za­ci­je je JKP „Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja”, dok će Grad Pan­če­vo vo­di­ti re­kon­struk­ci­ju op­štin­skog pu­ta od Pan­če­va do se­la Do­lo­va, či­ja vred­nost pre­la­zi 550 mi­li­o­na di­na­ra i ko­ji tre­ba da u funk­ci­ju sta­vi no­vu re­gi­o­nal­nu de­po­ni­ju. 

Za iz­grad­nju ne­do­sta­ju­će vo­do­vod­ne mre­že na te­ri­to­ri­ji Pan­če­va bi­će utro­še­no oko 150 mi­li­o­na di­na­ra i još 210 mi­li­o­na za re­kon­struk­ci­ju i iz­grad­nju vo­do­vod­ne mre­že. Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va je is­pla­ni­ra­la i re­kon­struk­ci­ju ne­ko­li­ko grad­skih uli­ca i tr­go­va, a u pla­nu je na­sta­vak, tj. tre­ća fa­za ulep­ša­va­nja sta­rog grad­skog je­zgra, za šta će ukup­no bi­ti po­tro­še­no bli­zu 350 mi­li­o­na di­na­ra.

Li­sta ra­do­va na ve­li­kom spre­ma­nju gra­da i okol­nih na­se­lja, po vred­no­sti ra­do­va, na­sta­vlja se sa 90 mi­li­o­na di­na­ra vred­nim pro­ši­re­njem No­vog pan­če­vač­kog gro­blja i 76 mi­li­o­na za iz­grad­njom atlet­ske sta­ze na Grad­skom sta­di­o­nu, ko­ja će ko­šta­ti 76 mi­li­o­na, dok će  67 mi­li­o­na di­na­ra oti­ći na sa­na­ci­ju ka­na­li­za­ci­o­no-crp­ne sta­ni­ce u gra­du, a tri mi­li­o­na ma­nje za re­kon­struk­ci­ju Uli­ce Jo­si­fa Ma­rin­ko­vi­ća u ko­joj se na­la­zi  ne­dav­no po­ha­ra­no Je­vrej­sko gro­blje. 

Pr­vi put ve­li­ke jav­ne in­ve­sti­ci­je u Pan­če­vu će se spro­vo­di­ti i kroz mo­del jav­no-pri­vat­nog part­ner­stva, od­no­sno uče­šćem pri­vat­nog ka­pi­ta­la, a bez za­hva­ta­nja bu­džet­skih sred­sta­va i do­dat­nog kre­dit­nog za­du­že­nja. To je i je­dan od raz­lo­ga zbog kog su u gra­du na Ta­mi­šu ne­dav­no bo­ra­vi­li pred­stav­ni­ci jed­nog izra­el­skog in­ve­sti­ci­o­nog fon­da, za­in­te­re­so­va­ni za fi­nan­si­ra­nje  če­ti­ri ozbilj­na pro­jek­ta – za ne­do­sta­ju­ću ka­na­li­za­ci­ju i za­vr­še­tak mre­že, iz­grad­nju po­stro­je­nja za pre­ra­du ot­pad­nih vo­da, odr­ža­va­nje lo­kal­nih pu­te­va, za šta se lo­kal­na sa­mo­u­pra­va naj­če­šće za­du­žu­je, kao i jav­no osve­tlje­nje i si­stem da­ljin­skog gre­ja­nja ra­di po­di­za­nje ener­get­ske efi­ka­sno­sti u vi­še­po­ro­dič­nim stam­be­nim objek­ti­ma i sup­sti­tu­ci­ja ga­sa bi­o­ma­som.

„Pro­gla­si­li smo in­te­res i pred­sto­ji nam za­kon­ska pro­ce­du­ra do­bi­ja­nja kon­sul­tan­ta, iz­ra­de pro­je­ka­ta, da ih vla­da no­mi­nu­je kao jav­ni in­te­res, a ka­da ga na­ša skup­šti­na ve­ri­fi­ku­je, ras­pi­su­je­mo ten­der za naj­bo­ljeg iz­vo­đa­ča ra­do­va na osno­vu pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je. Gle­da­će­mo da is­ko­ri­sti­mo za­in­te­re­so­va­nost pri­vat­nog ka­pi­ta­la da uđe u jav­ne in­ve­sti­ci­je. Oni ko­ji ima­ju obrt­ni ka­pi­tal za­ra­đu­ju na pe­ri­od 10–20 go­di­na, a mi do­bi­ja­mo in­fra­struk­tu­ru, za či­ju iz­grad­nju bi nam sa­mo­stal­no tre­ba­lo mno­go vi­še vre­me­na, kao i si­gur­nost nje­nog re­dov­nog odr­ža­va­nja. Uko­li­ko se ti pro­jek­ti ta­ko re­a­li­zu­ju, mo­že­mo da ka­že­mo da smo za tri ka­len­dar­ske go­di­ne is­pu­ni­li plan ka­pi­tal­nih in­ve­sti­ci­ja”, mi­šlje­nja je Sa­ša Pa­vlov, gra­do­na­čel­nik Pan­če­va.

Grad na­kon tri go­di­ne i ulo­že­na tri mi­li­o­na evra na­sta­vlja i pri­vo­di kra­ju in­fra­struk­tur­no opre­ma­nje no­ve grad­ske Se­ver­ne in­du­strij­sko-po­slov­ne zo­ne sa još 62 mi­li­o­na di­na­ra za za­vr­še­tak Cre­pa­jač­kog pu­ta, od­no­sno za­o­kru­ži­va­nje zo­ne, za ko­ji od Voj­vo­di­ne do­bi­ja sred­stva u iz­no­su od 33.187.148,33 di­na­ra.

Komеntari2
938a1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Zoran
Svaki dan iz zdravstvenuh razloga moram da se krećem,medjutim trotoari u Pančevu su u očajnom stanju.Sam centar grada,kada kreneš severno ili južno gde god da kreneš noge da polomiš.Penzioneri sa kolicima,majke sa bebama,kao daje Pančevo selendra,da se ne naljute stanovnici sela.Koliko je promašenih investicija,svi se bave velikim projektima,kojih nema,hajde uradite bar trotoare.
olga
I ulice od kaldrme. Strasno, kako samo mogu ljudi da voze tim ulicama. Ulica Jove mMaksina je katastrofa. Uradite nesto!!!

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja