sreda, 20.01.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
nedelja, 11.03.2018. u 11:33 Brane Kartalović

Vitlište umesto Jovanovca, ali kad

Kragujevac mora što pre da se formira novu deponiju, ili će se smeće odlagati u komšiluku
Одлагање комуналног и индустријског отпада у Јовановцу (Фото Б. Кар­та­ло­вић)

Kra­gu­je­vac – Za po­la ve­ka ko­li­ko po­sto­ji, na de­po­ni­ji u Jo­va­nov­cu od­lo­že­no je go­to­vo tri mi­li­o­na kub­nih me­ta­ra ot­pa­da. Ni­je od­la­gan sa­mo ko­mu­nal­ni, već i in­du­strij­ski ot­pad, za šta ova de­po­ni­ja ni­je bi­la pred­vi­đe­na ka­da je po­če­la sa ra­dom še­zde­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka. Nje­ni ka­pa­ci­te­ti su odav­no pre­op­te­re­će­ni i tre­ba­lo je još pre de­set go­di­na da bu­de sa­ni­ra­na i re­kul­ti­vi­sa­na. Tim pre što se na­la­zi na sve­ga če­ti­ri ki­lo­me­tra od cen­tra Kra­gu­jev­ca. Do za­tva­ra­nja de­po­ni­je u Jo­va­nov­cu, me­đu­tim, ni­je do­šlo, jer grad ni­je imao gde dru­gde da od­la­že ot­pad.

Za­to je ak­tu­el­na grad­ska vlast iz­va­di­la „iz naf­ta­li­na” pro­je­kat de­po­ni­je u Vi­tli­štu, star če­tvrt ve­ka, i po­kre­nu­la ini­ci­ja­ti­vu za iz­ra­du pla­na de­talj­ne re­gu­la­ci­je ovog po­te­za ko­ji se na­la­zi na tro­me­đi se­la Mar­šić, Kor­man i Gor­nje Ko­ma­ri­ce. Pi­ta­nje je sa­mo ko će i ka­ko fi­nan­si­ra­ti iz­grad­nju de­po­ni­je u Vi­tli­štu. Grad­ski bu­džet je ta­nak, a for­mi­ra­nje jed­ne mo­der­ne re­gi­o­nal­ne de­po­ni­je, sa re­ci­kla­žnim cen­trom i či­ta­vom in­fra­struk­tu­rom, pre­ma pr­vim pro­ce­na­ma, ko­šta­lo bi oko 30 mi­li­o­na evra.

O to­me ka­ko će se ini­ci­ja­ti­va Grad­skog ve­ća, po­kre­nu­ta 13. fe­bru­a­ra, da­lje raz­vi­ja­ti, po­ku­ša­li smo da sa­zna­mo od nad­le­žnih u lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi, ali nam je iz in­for­ma­tiv­ne slu­žbe po­ru­če­no da ova te­ma „tre­ba da sa­če­ka” dok se o to­me ne iz­ja­sni grad­ska skup­šti­na.

No, čak i da Skup­šti­na gra­da br­zo ami­nu­je ini­ci­ja­ti­vu grad­ske vla­de, na iz­grad­nju de­po­ni­je u Vi­tli­štu če­ka­lo bi se si­gur­no ne­ko­li­ko go­di­na. 

Zbog ne­sprem­no­sti ne­ko­li­ko pret­hod­nih po­li­tič­kih gar­ni­tu­ra na vla­sti da se uhva­te uko­štac sa ve­ro­vat­no naj­ve­ćim pro­ble­mom u gra­du, Kra­gu­je­vac je ušao u cajt­not, zbog če­ga bi, u skla­du sa evrop­skim pra­vi­li­ma o tret­ma­nu ot­pa­du, mo­gao da pla­ća i pe­na­le. Da­kle, ili će se br­zo kre­nu­ti u iz­grad­nju no­ve de­po­ni­je u Vi­tli­štu, ili će kra­gu­je­vač­ki ot­pad mo­ra­ti da poč­ne da se od­la­že na ne­koj od su­sed­nih de­po­ni­ja ko­je su stra­ne kom­pa­ni­je već for­mi­ra­le u obli­žnjem La­po­vu, od­no­sno u ne­što uda­lje­ni­joj Ja­go­di­ni.

Ali i ta­kvo re­še­nje bi stvo­ri­lo fi­nan­sij­ske pro­ble­me gra­du, jer bi tran­sport ot­pa­da na de­po­ni­je ko­je ni­su u vla­sni­štvu ov­da­šnje lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve sa­svim si­gur­no po­ve­ćao ce­nu sa­ku­plja­nja sme­ća ko­ja je i sa­da pre­vi­so­ka za mno­ge Kra­gu­jev­ča­ne. O to­me sve­do­či dug gra­đa­na pre­ma „Či­sto­ći”, ko­ji je već go­di­na­ma oko 200 mi­li­o­na di­na­ra.

Ina­če, pred­no­sti de­po­ni­je „Vi­tli­šte” u od­no­su na de­po­ni­ju „Jo­va­no­vac” su vi­še­stru­ke. 

Pr­vo, lo­ka­ci­ja ko­ju su svo­je­vre­me­no od­re­di­li struč­nja­ci ne­ka­da­šnje Di­rek­ci­je za ur­ba­ni­zam uda­lje­na je de­vet ki­lo­me­ta­ra od cen­tra gra­da, a za­do­vo­lja­va i sve dru­ge kli­mat­ske i ge­o­graf­ske uslo­ve ko­ji od­re­đu­ju me­sto iz­grad­nje jed­ne mo­der­ne de­po­ni­je, za­ključ­no sa ta­ko­zva­nim vi­zu­el­nim ba­ri­je­ra­ma pre­ma na­se­lje­nim me­sti­ma u oko­li­ni. 

Ta­ko­đe, okvir­na po­vr­ši­na par­ce­la u Vi­tli­štu je ne­ko­li­ko pu­ta ve­ća od one u Jo­va­nov­cu. Reč je o 110 hek­ta­ra, dok se de­po­ni­ja „Jo­va­no­vac” pro­sti­re na 15 hek­ta­ra.

I ot­pad­ne vo­de ve­li­ki pro­blem

Po­stro­je­nje kra­gu­je­vač­kog pred­u­ze­ća „Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja” za pre­ra­du ot­pad­nih vo­da u Cve­to­jev­cu, usko­ro će mo­ra­ti da bu­de uskla­đe­no sa evrop­skim stan­dar­di­ma. Zbog to­ga je lo­kal­na vlast sa kon­zor­ci­ju­mom „Bruks Ha­nas i part­ne­ri” pot­pi­sa­la me­mo­ran­dum o iz­ra­di stu­di­je tret­ma­na ot­pad­nih vo­da. Pro­je­kat ko­ji po­dr­ža­va na­še Mi­ni­star­stvo za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne će fi­nan­si­ra­ti Šved­ska.

Komеntari0
56f77
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja