utorak, 29.09.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
sreda, 14.03.2018. u 22:00 Marija Brakočević

Od nekom­pletnih podataka do pri­vre­menog rešenja

U praksi se dešava da izdavanju konač­nog rešenja za pen­ziju prethode dva-tri pri­vre­mena. – U Fondu PIO ističu da oko 95 odsto građana najpre dobije privremeno
Проблеме задају не­у­пла­ће­ни до­при­но­си, не­пре­да­ва­ње при­ја­ва М-4, не­по­сто­ја­ње прав­не до­ку­мен­та­ци­је... (Фото Д. Јевремовић)

Gra­đa­ni­ma ko­ji su ste­kli pra­vo na pen­zi­ju Fond za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje, osim traj­nih, iz­da­je i pri­vre­me­na re­še­nja. U ko­jim se si­tu­a­ci­ja­ma ona iz­da­ju, od­no­sno zbog če­ga osi­gu­ra­ni­ci če­sto do­bi­ja­ju naj­pre njih, a tek ka­sni­je i ko­nač­na re­še­nja, pi­ta­li smo nad­le­žne u Fon­du PIO. Bu­du­ći da se na traj­no re­še­nje če­ka i po ne­ko­li­ko me­se­ci, u za­vi­sno­sti od slu­ča­ja do slu­ča­ja, osi­gu­ra­ni­ci se če­sto s pra­vom pi­ta­ju i da li se nov­ča­ni za­o­sta­ci is­pla­ću­ju na­knad­no u ce­lo­sti.  

– Od ukup­nog bro­ja onih ko­ji ostva­re pra­vo na pen­zi­ju, oko 95 od­sto gra­đa­na do­bi­je pri­vre­me­no re­še­nje o pen­zi­ji. Ono pod­ra­zu­me­va da pen­zi­ja ni­je pri­vre­me­no ogra­ni­če­na u vre­men­skom smi­slu, već da je iz­nos pen­zi­je utvr­đen na osno­vu ne­kom­plet­nih po­da­ta­ka o sta­žu, za­ra­da­ma i vi­si­ni do­pri­no­sa za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje. Od du­ži­ne ostva­re­nog sta­ža osi­gu­ra­nja, za­ra­da i vi­si­ne upla­će­nih do­pri­no­sa za­vi­si i vi­si­na iz­no­sa pen­zi­je. Uko­li­ko se po do­no­še­nju pri­vre­me­nog re­še­nja na­knad­no kom­ple­ti­ra­ju svi po­da­ci o sta­žu, za­ra­da­ma i do­pri­no­si­ma, mo­že se do­ne­ti ko­nač­no re­še­nje o pen­zi­ji. U pro­tiv­nom, uko­li­ko se ne kom­ple­ti­ra­ju svi po­da­ci, do­no­si se no­vo pri­vre­me­no re­še­nje – ob­ja­šnja­va­ju u Fon­du PIO i do­da­ju da od te či­nje­ni­ce za­vi­si da li će na­knad­no utvr­đe­ni iz­nos pen­zi­je po no­vom pri­vre­me­nom, od­no­sno ko­nač­nom re­še­nju bi­ti ve­ći ili ma­nji od iz­no­sa utvr­đe­nog po pret­hod­nom pri­vre­me­nom re­še­nju. 

– Uko­li­ko je iz­nos po ko­nač­nom re­še­nju ma­nji, ko­ri­snik pen­zi­je je du­žan pre­ma pro­pi­si­ma da vra­ti vi­še is­pla­će­ne iz­no­se pen­zi­je. Mo­že se vra­ti­ti od­jed­nom ili mak­si­mal­no do 60 me­seč­nih ra­ta. Me­đu­tim, ako je iz­nos po ko­nač­nom re­še­nju ve­ći, on­da fond ko­ri­sni­ku is­pla­ću­je raz­li­ku za ma­nje is­pla­će­ne iz­no­se pen­zi­je za ceo pe­ri­od pri­ma­nja pen­zi­je po pri­vre­me­nom re­še­nju (u ce­lo­sti pri pr­voj sle­de­ćoj is­pla­ti pen­zi­je po ko­nač­nom re­še­nju) – do­da­ju u fon­du. U sva­kom kon­kret­nom slu­ča­ju za­vi­si da li će ko­ri­snik bi­ti du­žan da vra­ti vi­še is­pla­će­ne iz­no­se pen­zi­ja ili će fond is­pla­ti­ti utvr­đe­nu raz­li­ku iz­no­sa pen­zi­je. 

U prak­si se naj­če­šće de­ša­va da ko­nač­nom re­še­nju pret­ho­de od dva do tri pri­vre­me­na re­še­nja. Raz­lo­zi ko­ji do­vo­de do pri­vre­me­nih re­še­nja mo­gu se gru­pi­sa­ti u dve osnov­ne ce­li­ne:  to su ne­kom­plet­ni po­da­ci o sta­žu, za­ra­da­ma i vi­si­ni do­pri­no­sa, kao i ne­po­sto­ja­nje po­da­tka o pro­seč­noj go­di­šnjoj za­ra­di u re­pu­bli­ci, za po­sled­nju go­di­nu ra­da, pri­li­kom ob­ra­ču­na pen­zi­je. 

– Do ne­kom­plet­no­sti po­da­ta­ka do­la­zi iz vi­še raz­lo­ga, a me­đu naj­va­žni­ji­ma su ne­u­pla­će­ni do­pri­no­si za PIO, ne­pre­da­va­nje pri­ja­va M-4 Fon­du PIO, ne­po­sto­ja­nje prav­ne i fi­nan­sij­ske do­ku­men­ta­ci­je o rad­nom an­ga­žo­va­nju i pri­ba­vlja­nje do­ka­za o rad­nom an­ga­žo­va­nju oso­ba ko­ja su ra­di­la van pod­ruč­ja Sr­bi­je. Tre­nut­no va­že­ći na­čin ob­ra­ču­na pen­zi­je pod­ra­zu­me­va po­sto­ja­nje i po­da­tka o pro­seč­noj go­di­šnjoj za­ra­di u re­pu­bli­ci, za po­sled­nju go­di­nu ra­da, ko­ji se ob­ja­vlju­je u to­ku pr­vog kvar­ta­la te­ku­će go­di­ne za pret­hod­nu go­di­nu – ob­ja­šnja­va­ju u fon­du i do­da­ju da za sve ko­ri­sni­ke ko­ji ostva­ru­ju pra­vo u te­ku­ćoj go­di­ni taj po­da­tak se ob­ja­vlju­je to­kom sle­de­će go­di­ne. 

 

Komentari1
94c7d
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Aleksandar Mihailovic
Čudna objašnjenja. Kako je moguće da neko dogura do penzije a da je onda 95% osoba sa nepotpunim podacima, šta je Fond radio ili džabolebario decenijama? Poenta je u drugom, dati privremeno rešenje a onda posle više meseci, čak i godina, izračunati da je dat prevelik iznos i od novopečenih i tada već reš pečenih penzionera zahtevati ogromnu gomilu para da vrate sa kamatom kako bi se imalo za "suficite" i "viškove", za finansiranje botova i izbornih kampanja, za sopstvene veće plate zaposlenih u Fondu, a kako ne bi imali odakle da vrate ih reketirati i naterati da rasprodaju imovinu ili da im se na vrat popnu Javni izvršitelji koji su najčešće gori od osica i muva. Zbog čega Fond nije od 1.1.2012.g, prošlo je jako puno vremena, još uvek izradio rešenja za tada preuzete vojne penzionere, a zbog čega već četvrtu godinu i nova rešenja za umanjene penzije koje su u suprotnosti sa rešenjem kod odlaska u penziju? Zbog čega Fond potkrada, vara i obmanjuje penzionere? Čija je kasa?ČIJA?

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja