sreda, 30.09.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
nedelja, 01.04.2018. u 22:00 Gvozden Otašević

Jedino „Sloboda” preživela

Od ukup­no 20 fa­brič­kih i rad­nič­kih gla­si­la iz do­ba sa­mo­u­prav­nog so­ci­ja­li­zma u Čač­ku, da­nas iz­la­zi sa­mo list fa­bri­ke mu­ni­ci­je
На­слов­на стра­на нај­но­ви­јег бро­ја „Сло­бо­де” из фе­бру­а­ра ове го­ди­не (Фото Г. Оташевић)

Ča­čak – Za­vi­čaj­no ode­lje­nje i Cen­tar za di­gi­ta­li­za­ci­ju Grad­ske bi­bli­o­te­ke „Vla­di­slav Pet­ko­vić Dis” u Čač­ku po­sve­ti­li su se sa­ku­plja­nju i ob­ra­di fa­brič­ke štam­pe u ovom gra­du, pa je do­sad u elek­tron­sku for­mu pre­ve­de­no 12.430 stra­na iz 1.392 bro­ja rad­nič­kih no­vi­na. U dve pro­te­kle go­di­ne rad­ni­ci su na po­klon do­ne­li 150 bro­je­va raz­li­či­tih li­sto­va, ve­ro­vat­no s uz­da­hom se­ća­ju­ći se svo­jih pra­va u vre­me­nu kad su bi­li štam­pa­ni, a dru­gi su sa­mo po­zaj­mi­li na di­gi­ta­li­za­ci­ju svo­je, ta­ko­đe, broj­ne pri­mer­ke i na­sta­vi­li da ih ču­va­ju.

Reč je o vre­me­nu ko­je će na­vek osta­ti u pam­će­nju ta­da ži­ve­ćih, ma­da su po­to­nja isto­ri­ja i po­li­ti­ča­ri po­ku­ša­li, s ve­li­kim uspe­hom, da sa­mo­u­prav­ni so­ci­ja­li­zam pro­gla­se za ba­ba­ro­gu.

– Pr­vi rad­nič­ki li­sto­vi po­ja­vi­li su se u Čač­ku po­čet­kom še­zde­se­tih jer se sa­mo­u­pra­vlja­nje ni­je da­lo za­mi­sli­ti bez pu­ne oba­ve­šte­no­sti rad­nih lju­di ka­ko bi ona do­pri­ne­la bo­ljem od­lu­či­va­nju i na­pret­ku ko­lek­ti­va.

Rad­nič­ka štam­pa pro­cve­ta­la je po­sle do­no­še­nja Usta­va 1974. i Za­ko­na o udru­že­nom ra­du 1976, uga­si­la 1990. ras­pa­dom sa­mo­u­prav­ne so­ci­ja­li­stič­ke Ju­go­sla­vi­je, a da­nas je sve­do­čan­stvo o vre­me­nu i kul­tu­ri, isto­rij­skom i pri­vred­nom raz­vo­ju gra­da i va­žan iz­vor is­tra­ži­va­či­ma – ka­že za „Po­li­ti­ku” Ta­ma­ra Jan­ko­vić iz Za­vi­čaj­nog ode­lje­nja GB DIS. 

Ka­ko je to do­ba iz­gle­da­lo u na­šem, no­vi­nar­skom ži­vo­tu?

Pr­vi­na pri­pa­da li­stu GP „Hi­dro­grad­nja”, ko­ji se s pre­ki­di­ma (1961–1991) po­ja­vio u 183 bro­ja. Sle­di ča­so­pis „Že­le­zni­čar” (1961–1963) s tek 12 bro­je­va, pa je­dan od broj­nih in­for­ma­to­ra i sa­mo­stal­nih no­vi­na pred­u­ze­ća CER s bro­jem ma­nje (1961–1962). Dve go­di­ne (1972–1974) CER je u 45 bro­je­va iza­šao u za­jed­nič­kom iz­da­nju s ča­čan­skom „Slo­bo­dom” i „Stan­dar­dom” iz Bo­san­ske Gra­di­ške.

Pr­vo gla­si­lo Fa­bri­ke re­znog ala­ta bio je in­for­ma­tor u če­ti­ri bro­ja (1961–1962), za­tim su se po­ja­vi­le Fa­brič­ke no­vi­ne (1975–1990) u 173 bro­ja, do­no­se­ći u pr­vom: „Sle­de­ći par­tij­ske do­ku­men­te Sed­mog kon­gre­sa SKS i De­se­tog kon­gre­sa SKJ, ustav­na na­če­la o jav­no­sti ra­da i neo­tu­đi­vog pra­va rad­nog čo­ve­ka da bu­de bla­go­vre­me­no, tač­no i pot­pu­no in­for­mi­san, pred va­ma se da­nas po­ja­vlju­je pr­vi broj in­for­ma­tiv­nog li­sta na­šeg ko­lek­ti­va.”

„Slo­bo­da” je pr­vi put po­de­lje­na rad­ni­ci­ma 1963. i ne­ki dan je osva­nuo 567 broj, je­di­nog fa­brič­kog gla­si­la u Čač­ku ko­je je iz­la­zi­lo i u so­ci­ja­li­zmu i u ka­pi­ta­li­zmu. Do­du­še, s pre­ki­dom od dve go­di­ne (1999–2001) jer je NA­TO avi­ja­ci­ja uni­šti­la 85 od­sto fa­bri­ke, ko­ju su vred­ni rad­ni­ci ob­no­vi­li za da­na­šnji po­nos. „Slo­bo­da” je sa­da je­di­ni fa­brič­ki i rad­nič­ki list u gra­du s ti­ra­žom 2.500, dok je osam­de­se­tih bio i 7.000 pri­me­ra­ka.

 

„Pr­vi maj” od 140 mi­li­o­na di­na­ra

Ča­čak – Ste­čaj­ni uprav­nik He­mij­ske in­du­stri­je „Pr­vi maj” u Čač­ku za­ka­zao je pro­da­ju fa­bri­ke kao prav­nog li­ca, pu­tem jav­nog nad­me­ta­nja. Po­čet­na ce­na bi­će 140 mi­li­o­na di­na­ra, de­po­zit za uče­šće 64,2 mi­li­o­na, a imo­vi­na ob­u­hva­ta 28 po­go­na za pro­iz­vod­nju sti­ro­po­ra, bo­ja, fa­sa­da, pra­ška­stih ma­te­ri­ja, lep­ko­va i dru­gih he­mij­skih ma­te­ri­ja­la za gra­đe­vi­nar­stvo, skla­di­šta, su­ša­ru, ku­lu za vo­du, uprav­nu zgra­du i dru­ge objek­te. Pred­vi­đe­no je da se nad­me­ta­nje odr­ži 4. ma­ja u fa­bri­ci. G. O. 

Komentari0
ddfb8
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja