utorak, 01.12.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
sreda, 11.04.2018. u 20:20 M. Bra­ko­če­vić

Novi kutak za druženje seniora u Nišu

U adaptaciju i opremanje dnevnog boravka za starije u opštini Medijana organizacija penzionera i grad uložili oko 400.000 dinara
У клу­бу има ме­ста за 80 до 120 ко­ри­сни­ка (Фо­тографије Цен­тар за со­ци­јал­ни рад „Све­ти Са­ва” – Ниш)

Pen­zi­o­ne­ri iz Ni­ša ne­dav­no su do­bi­li pr­vi dnev­ni bo­ra­vak za sta­ri­je. Klub se na­la­zi na Obi­li­će­vom ven­cu, na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Me­di­ja­na, i u nje­mu mo­že da bo­ra­vi od 80 do 120 ko­ri­sni­ka u to­ku da­na. Ka­ko na­ja­vlju­ju nad­le­žni, za sa­da će ra­di­ti jed­no­krat­no. Se­ni­or­ski ku­tak se pro­sti­re na pe­de­se­tak kva­dra­ta, na dva ni­voa. U adap­ta­ci­ju i ob­no­vu lo­ka­la ulo­že­no je oko 400.000 di­na­ra, što iz grad­ske ka­se, što iz sred­sta­va ta­mo­šnjeg Sa­ve­za pen­zi­o­ne­ra. Ovaj klub je otvo­ren u or­ga­ni­za­ci­ji Cen­tra za so­ci­jal­ni rad „Sve­ti Sa­va” u Ni­šu. 

– Dnev­ni bo­ra­vak za sta­ri­je i oso­be s in­va­li­di­te­tom je pr­vi cen­tar tog ti­pa u na­šem gra­du. U nje­mu ra­di je­dan rad­nik, ta­ko­zva­ni ani­ma­tor oku­pa­ci­o­ne te­ra­pi­je, ko­ji je na uslu­zi svim ko­ri­sni­ci­ma. Se­ni­o­ri tu mo­gu da po­pi­ju pi­će, da se dru­že, a usko­ro će u klu­bu bi­ti or­ga­ni­zo­va­no i me­re­nje krv­nog pri­ti­ska i ni­voa še­će­ra u kr­vi – na­bra­ja Zo­ran Jo­vić, di­rek­tor Cen­tra za so­ci­jal­ni rad u Ni­šu, i pod­se­ća da se na gor­njem spra­tu objek­ta na­la­zi ku­tak sa šest-se­dam ra­ču­na­ra. Za sve za­in­te­re­so­va­ne pen­zi­o­ne­re, ka­ko na­ja­vlju­ju nad­le­žni, u ovom bo­rav­ku će bla­go­vre­me­no bi­ti or­ga­ni­zo­va­ne i obu­ke za rad na kom­pju­te­ri­ma.

– Udru­že­nje pen­zi­o­ne­ra će bi­ti za­du­že­no za ob­u­ča­va­nje, a ko­li­ko smo ču­li, već ima se­dam­de­se­tak za­in­te­re­so­va­nih se­ni­o­ra za kur­se­ve. Mno­gi od njih su želj­ni da što pre sa­vla­da­ju teh­ni­ke na ra­ču­na­ri­ma, zbog in­ter­ne­ta i pro­gra­ma kao što je „skajp” – do­da­je Jo­vić. 

Ovaj dnev­ni bo­ra­vak je­ste pr­vi, ali ne i po­sled­nji ku­tak tog ti­pa za se­ni­o­re u Ni­šu. Stra­te­gi­ja gra­da je da sva­ka od pet ni­ških op­šti­na do­bi­je po je­dan cen­tar za sta­ri­je jer u gra­du na Ni­ša­vi ži­vi oko 57.000 pen­zi­o­ne­ra svih ka­te­go­ri­ja. 

– I u osta­lim op­šti­na­ma će si­gur­no bi­ti otvo­re­ni ta­kvi dnev­ni bo­rav­ci, sa­mo je pi­ta­nje vre­me­na. Za to ni­su pro­blem sred­stva, već lo­ka­li. Grad Niš ih ima još u svom vla­sni­štvu, ali je pi­ta­nje da li je ne­ki ta­kav lo­kal do­stu­pan za gra­đa­ne na ne­koj dru­goj op­šti­ni. Za­to smo upu­ti­li zah­tev Upra­vi za imo­vi­nu da nam pro­sle­di spi­sko­ve svih lo­ka­la ko­ji su u vla­sni­štvu gra­da da bi­smo zna­li či­me mo­že­mo da ras­po­la­že­mo i ko­ji od lo­ka­la mo­že da se ko­ri­sti kao klub za sta­re – ob­ja­šnja­va di­rek­tor Cen­tra za so­ci­jal­ni rad, do­da­ju­ći da je ta­kav „sme­štaj” svi­ma is­pla­tiv, i gra­đa­ni­ma jer do­bi­ja­ju svoj ku­tak, a i cen­tru jer za lo­kal ne­ma za­kup­ni­ne, već se sa­mo pla­ća­ju re­žij­ski tro­ško­vi.  

Već tri go­di­ne u okvi­ru Cen­tra za so­ci­jal­ni grad funk­ci­o­ni­še in­te­gri­sa­ni ser­vis za sta­ra i in­va­lid­na li­ca, u sa­rad­nji s do­mom zdra­vlja. Cen­tar je za­du­žen za pru­ža­nje ne­me­di­cin­skih uslu­ga – prav­ne po­mo­ći, psi­ho­so­ci­jal­ne po­dr­ške, za­nat­skih i uslu­ga ge­ron­to­do­ma­ći­ca... Pri ser­vi­su po­sto­je i mo­bil­ne eki­pe ko­je obi­la­ze sta­re i te­že po­kret­ne ko­ri­sni­ke, ali i one ko­ji su za­vi­sni od tu­đe ne­ge i po­mo­ći. Nji­ma na uslu­zi je kom­plet­na me­di­cin­ska eki­pa ko­ja ih obi­la­zi bar dva pu­ta ne­delj­no, po­red rad­ni­ka iz ta­mo­šnjeg cen­tra za so­ci­jal­ni rad.  

– Ko­ri­sni­ka uslu­ge po­moć u ku­ći tre­nut­no ima 843, a njih op­slu­žu­ju tri ge­ron­to­do­ma­ći­ce. Sta­ri­ma su na ras­po­la­ga­nju i psi­ho­log, prav­nik, so­ci­jal­ni rad­nik... – na­bra­ja di­rek­tor ni­škog Cen­tra za so­ci­jal­ni rad. 

Važno je i dostojanstvo

Na otvaranju kluba za starije u Nišu bio je i ministar zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabić, koji je istakao da postojanje takvih centara predstavlja vid društvenog standarda za penzionere.

– Njima je najvažnije da imaju redovnu penziju i da ona raste. Međutim, pored penzije, i ljudsko dostojanstvo je bitno. Ljudi moraju da imaju mesto gde će da se okupe, da se druže – poručio je Krkobabić i podsetio na to da klubovi za starije predstavljaju osnov za pokretanje radionica u kojima građani mogu da se bave onim što ih zanima.

Komentari0
3f862
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja