petak, 04.12.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
nedelja, 15.04.2018. u 22:00 Dimitrije Bukvić
DOSIJE „POLITIKE” PONEDELjKOM: MLADI ČUVARI STARIH ZANATA (4)

Tri kolena vezu pod jednim krovom

Šestočlano domaćinstvo iz sela Mirosaljci u opštini Arilje već deset godina bavi se izradom narodnih nošnji, pletenjem i heklanjem
Милка и Раде Савић с унуцима Владимиром и Лазаром (Фото лична архива)
Рукотворине из села Миросаљци (Фото В. Русић)
(Фото В. Русић)

Ne­gde na po­la pu­ta iz­me­đu Ari­lja i Dra­ga­če­va ugne­zdi­lo se se­lo Mi­ro­salj­ci. U tom ži­vo­pi­snom me­stu, svi zna­ju za do­ma­ćin­stvo Sa­vi­ća, ko­je već pu­nu de­ce­ni­ju ču­va tra­di­ci­o­nal­ne ra­di­no­sti iz­ra­de na­rod­nih no­šnji, he­kla­njem, ve­zom i ple­te­njem. Nji­ho­va za­nat­ska rad­nja oku­plja tri ko­le­na pod jed­nim kro­vom. Ro­di­te­lji, de­ca i unu­ci zdru­že­no stva­ra­ju, ka­ko ka­žu u ša­li, sve osim opa­na­ka.

Sve je po­če­lo pre de­set go­di­na, ka­da su su­pru­žni­ci Ra­de i Mil­ka Sa­vić, ne­ka­da­šnji tek­stil­ni rad­ni­ci u fa­bri­ci u Ari­lju, osta­li bez po­sla i od­lu­či­li da osnu­ju za­nat­sku rad­nju. Ta­da im se pri­klju­čio i naš sa­go­vor­nik, Ra­de­tov i Mil­kin sin Slav­ko, ko­ji je u to vre­me tek na­vr­šio tri­de­set go­di­na. Osim njih tro­je, u po­slu je i Slav­ko­va su­pru­ga Dra­ga­na, dok nji­ho­vi si­no­vi Vla­di­mir i La­zar, ko­ji po­ha­đa­ju osnov­nu ško­lu, ta­ko­đe po­ma­žu ko­li­ko škol­ske oba­ve­ze do­pu­šta­ju. U me­đu­vre­me­nu, pr­vo­bit­na za­nat­ska rad­nja evo­lu­i­ra­la je u pra­vo et­no-do­ma­ćin­stvo, jer su Sa­vi­ći u me­đu­vre­me­nu svoj dom otvo­ri­li i za na­mer­ni­ke želj­ne se­o­skog tu­ri­zma.

„Ži­vi­mo svi za­jed­no, ba­vi­mo se po­ljo­pri­vre­dom i se­o­skim tu­ri­zmom i pra­vi­mo na­rod­ne no­šnje, su­ve­ni­re, ple­te­ne, ve­ze­ne i tka­ne stva­ri. Uglav­nom ra­di­mo po po­rudž­bi­ni, a uvek u rad­nji ima­mo uzor­ke ko­ji mo­gu da se po­gle­da­ju”, ka­že Slav­ko za naš list.

Po­nu­da ru­ko­tvo­ri­na je ra­zno­vr­sna: od šaj­ka­ča, ve­ze­nih ko­šu­lja, pr­slu­ka od­no­sno gu­nje­va, sve do je­le­ka, tor­bi­ca, ve­ze­nih ča­ra­pa i an­te­ri­ja.

„In­te­re­so­va­nja ima, ra­di se za kul­tur­no-umet­nič­ka dru­štva a tu je i do­sta na­ših lju­di ko­ji ži­ve u ino­stran­stvu i le­ti, kad do­đu u Sr­bi­ju, že­le da ku­pe bar po ne­ku sit­ni­cu kao što su po­jas ili la­ne­na ko­šu­lja za ve­ze­nim mo­ti­vi­ma. Svo­je­vre­me­no smo za Da­ne srp­ske kul­tu­re ko­ji­ma se na­ša ze­mlja pred­sta­vlja­la u Polj­skoj ra­di­li ka­pe i šaj­ka­če. De­ša­va se i da ima­mo po­rudž­bi­ne za po­slov­ne po­klo­ne. Ta­ko smo za jed­nu ban­ku pra­vi­li ve­ze­ne ča­ra­pe i tor­bi­ce tka­ne na raz­bo­ju ko­je su oni po­sle po­kla­nja­li svo­jim sa­rad­ni­ci­ma u ino­stran­stvu”, na­vo­di Slav­ko.

Ta­ko­đe, u po­sled­nje dve go­di­ne, Sa­vi­ći su kroz pro­jek­te kla­ste­ra za re­vi­ta­li­za­ci­ju sta­rih za­na­ta „Re­krafts” iz­ra­đi­va­li de­lo­ve na­rod­ne no­šnje za VIP kli­jen­te i vu­ne­ne pro­iz­vo­de di­zaj­ni­ra­ne po zah­te­vi­ma kor­po­ra­tiv­ne kom­pa­ni­je-na­ru­či­o­ca.

U slu­ča­ju ve­ćih na­rudž­bi­na, ili onih ko­je je po­treb­no za­vr­ši­ti za krat­ko vre­me, de­ša­va se da čla­no­vi do­ma­ćin­stva ra­de na sme­nu i do 20 sa­ti dnev­no kao i da an­ga­žu­ju že­ne iz svog i okol­nih se­la. Ili, ka­ko to sli­ko­vi­to ka­že naš sa­go­vor­nik: „Bi­lo je i sti­ske, ali uglav­nom se sve sti­že.” Bu­du­ći da sve ra­de ruč­no, tru­de se da ko­ri­ste i ma­te­ri­ja­le ko­ji su se ne­kad upo­tre­blja­va­li u iz­ra­di ovih pred­me­ta gde god je to mo­gu­će.

„Gle­da­mo da bu­de ko­li­ko to­li­ko iden­tič­no kao ne­kad, ali i da ce­na bu­de pri­stu­pač­na. Tu ima pro­ble­ma jer se, na pri­mer, ja­ko ma­lo ra­di u suk­nu i te­ško ga je na­ći pa se ovaj ma­te­ri­jal obič­no za­me­nju­je čo­jom. Ta­ko­đe, ma­lo je te­že na­ći kva­li­tet­ne gaj­ta­ne s ko­ji­ma se ra­di vez. Ali, sna­la­zi­mo se”, is­ti­če Slav­ko, do­da­ju­ći da do­ma­ćin­stvo ne mo­že od jed­nog po­sla da op­sta­ne. 

To je ujed­no raz­log zbog ko­jeg se Sa­vi­ći i da­lje ba­ve po­ljo­pri­vre­dom, ali i zbog ko­jeg su pro­ši­ri­li de­lo­krug svo­jih ak­tiv­no­sti na se­o­ski tu­ri­zam. Osim so­ba ko­je iz­da­ju, na de­lu ima­nja su na­pra­vi­li pro­stor za kamp, a u je­sen pro­šle go­di­ne su za­vr­ši­li apart­ma­ne za go­ste sa su­ve­nir­ni­com. (kraj)

Komentari1
6ea7e
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Miliana radovic
Preleeepooo!!!! Svaka cast. Pravi umetnici.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja