nedelja, 07.03.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
nedelja, 15.04.2018. u 22:00 Milan Galović
ZLOČINI KOJI SE PAMTE

Sloboda za prvog ubicu osuđenog pomoću DNK

Ubistva dve tinejdžerke u okolini Lestera u Velikoj Britaniji ušla u su u istoriju kriminalistike
Ко­лин Пич­форк 2009. го­ди­не (Илу­стра­ци­ја ПА)

Ko­lin Pič­fork (1960), osu­đen za si­lo­va­nja i ubi­stva dve ti­nej­džer­ke, iz­vr­še­na sre­di­nom osam­de­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, usko­ro će se, sva je pri­li­ka, na­ći na slo­bo­di po­sle 30 go­di­na pro­ve­de­nih iza re­še­ta­ka. On je uve­li­ko u bla­žem re­ži­mu slu­že­nja ka­zne, pu­štan je da iza­đe iz za­tvo­ra to­kom da­na, a ne­dav­no je, na za­pre­pa­šće­nje po­ro­di­ca žr­ta­va i uža­sa­va­nje me­di­ja, do­bio odo­bre­nje i da pre­no­ći iz­van za­tvor­skih zi­di­na.

On je osu­đen na do­ži­vot­ni za­tvor, bez pra­va na po­mi­lo­va­nje 30 go­di­na, što je rok ko­ji upra­vo is­ti­če. Iako ga bri­tan­ska štam­pa na­zi­va „naj­zlo­gla­sni­jim ubi­com de­ce”, nad­le­žna pra­vo­sud­na te­la su kon­sta­to­va­la da je re­so­ci­ja­li­zo­van i da vi­še ne pred­sta­vlja opa­snost za dru­ge lju­de. 

Pič­for­ku je za­bra­njen pri­stup na pod­ruč­je Le­ste­ra, gde je ubio pet­na­e­sto­go­di­šnje Lin­du Men i Don Ešvort.

Ko­lin Pič­fork po­sle hap­še­nja 1987.     /        Žr­tve Lin­da Men i Don Ešvort
(Fo­tografije Vi­ki­pe­di­ja)

 

Pro­me­nio je ime u Torp, pret­po­sta­vlja se da će po iz­la­sku na slo­bo­du još jed­nom pro­me­ni­ti ime ka­ko bi pri­krio iden­ti­tet. U isto­ri­ji kri­mi­na­li­sti­ke Pič­fork je ušao kao pr­vi ubi­ca osu­đen po­mo­ću ve­šta­če­nja DNK ana­li­zom.

Lin­da Men iz me­sta Nar­bo­rou je, u po­po­dnev­nim sa­ti­ma 21. no­vem­bra 1983. go­di­ne po­šla do pri­ja­te­lja, od­lu­čiv­ši se da pro­đe lo­kal­nom sta­zom, pre­či­com. Pič­fork je pre­sreo, ma­lo­let­ni­ca je po­ku­ša­la da po­beg­ne, ali je na­pa­dač sti­gao, si­lo­vao i za­da­vio nje­nim ša­lom. Ne­što ka­sni­je pri­ja­vljen je njen ne­sta­nak, a nje­no te­lo pro­na­đe­no je uju­tru u bli­zi­ni lo­kal­ne psi­hi­ja­trij­ske bol­ni­ce. Ni­je bi­lo sve­do­ka i do­ka­za.

Tri go­di­ne ka­sni­je, 31. ju­la 1986. go­di­ne oko 16.30, Don Ešvort iz En­der­ba­ja, me­sta u bli­zi­ni Nar­bo­ro­ua, po­šla je od ku­će da se vi­di s pri­ja­te­lji­ma i – ne­sta­la. Dva da­na ka­sni­je pro­na­đe­no je nje­no te­lo u šu­mar­ku, sve­ga ne­ko­li­ko sto­ti­na me­ta­ra od me­sta na ko­jem je ubi­je­na Lin­da Men. Is­po­sta­vi­lo se da je i ona po­šla pre­či­com. Pri­li­kom ob­duk­ci­je utvr­đe­no je da je pre­tu­če­na, si­lo­va­na i za­da­vlje­na. Po­li­ci­ji je bi­lo ja­sno da ima­ju po­sla sa se­rij­skim ubi­com.

Po­kre­nu­ta je is­tra­ga, raz­go­va­ra­no je s mno­go lju­di, pa i sa se­dam­na­e­sto­go­di­šnjim Ri­čar­dom Bu­klan­dom, mla­di­ćem s pro­ble­mi­ma u raz­vo­ju, ko­ji je ra­dio u obli­žnjoj psi­hi­ja­trij­skoj bol­ni­ci. Is­po­sta­vi­lo se da su mu po­zna­ti ne­ki de­ta­lji ubi­stva Don Ešvort, po­li­ci­ja ga je „pri­ti­sla” i mo­mak je pri­znao ubi­stvo. Me­đu­tim, bi­lo je ja­sno da o slu­ča­ju Lin­de Men ne zna ni­šta.

Ri­čar­do­vi ro­di­te­lji bi­li su očaj­ni, sve­sni ogra­ni­če­nja si­na, ali ve­ru­ju­ći u nje­go­vu ne­vi­nost, a ni po­li­ci­ja ni­je ima­la od­go­vo­re na sva pi­ta­nja. Ne­ma­ju­ći kud, obra­ti­li su se ge­ne­ti­ča­ru Ale­ku Dže­fri­su s Uni­ver­zi­te­ta u Le­ste­ru, ko­ji je bio pi­o­nir u raz­vo­ju DNK ana­li­ze, ko­ja do­tad ni­je ko­ri­šće­na u fo­ren­zi­ci. Ovaj struč­njak us­peo je da iz­dvo­ji DNK pro­fil iz­vr­ši­o­ca ovih zlo­či­na iz uzo­ra­ka sper­me pri­ku­plje­nih pri­li­kom ob­duk­ci­je te­la Don i Lin­de.

Test je po­no­vio tri pu­ta. Bi­lo je ja­sno da je reč o istom čo­ve­ku, ali i da – to ni­je Bu­kland, ko­ji je ta­ko po­stao pr­va oso­ba oslo­bo­đe­nja sum­nje po­mo­ću DNK ana­li­ze. Po­li­ci­ja se od­lu­ču­je za ra­di­ka­lan ko­rak – uze­će uzor­ke kr­vi svih mu­ška­ra­ca ko­ji ži­ve na tom pro­sto­ru, ro­đe­nih iz­me­đu 1953. i 1970. go­di­ne. Pret­po­sta­vlja­li su da je iz­vr­ši­lac iz tog kra­ja čim je do­bro po­zna­vao lo­kal­ne sta­ze, pre­či­ce. Krv je na ana­li­zu da­lo 5.511 mu­ška­ra­ca. Po­sle mu­ko­trp­ne ana­li­ze, utvr­đe­no je da ni­je­dan pro­fil ne od­go­va­ra iz­vr­ši­o­cu.

Pro­la­zi­li su me­se­ci, po­ma­ka ni­je bi­lo. U le­to 1987. go­di­ne, po­li­ci­ja do­bi­ja do­ja­vu da je Ian Ke­li, pe­kar, u jed­nom pa­bu u Le­ste­ru is­pri­čao da je dao krv ume­sto svog ko­le­ge Ko­li­na Pič­for­ka. U Pič­for­kov pa­soš sta­vi­li su sli­ku Ke­li­ja, pa je ovaj dao krv ume­sto Pič­for­ka, ko­ji ga je če­kao u ko­li­ma. Že­na ko­ja je ču­la ovaj raz­go­vor vo­đen uz pi­će u pa­bu, pri­ja­vi­la je to po­li­ci­ji. 

Pič­fork, otac dvo­je de­ce, ubr­zo je uhap­šen. Is­po­sta­vi­lo se da je od ti­nej­džer­skih go­di­na po­ka­zi­vao de­vi­jant­no po­na­ša­nje, če­sto se ne­do­lič­no pri­ka­zi­vao že­na­ma što je bi­la uver­ti­ra za si­lo­va­nja i ubi­stva ko­ja će ka­sni­je iz­vr­ši­ti.

Pri­znao je ubi­stva Lin­de Men i Den Ešvort. Is­pri­čao je da je Lin­du pri­me­tio iz auto­mo­bi­la, u ko­jem je vo­zio svog si­na ko­ji je ta­da bio be­ba. De­te je spa­va­lo u par­ki­ra­nom auto­mo­bi­lu, dok je on na fa­tal­noj sta­zi si­lo­vao i ubio Lin­du.

In­spek­to­ri su ga pi­ta­li zbog če­ga je na­pao Den. 

„Mo­guć­nost. Ona je bi­la ta­mo i ja sam bio ta­mo”, hlad­no­krv­no je od­go­vo­rio Pič­fork.

Komеntari0
c0705
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja