četvrtak, 13.12.2018. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 12:15
NACRT IZMENA USTAVA U OBLASTI PRAVOSUĐA

Boljevićeva: Politička kontrola sudija, Udruženje tužilaca: Sprint unazad

Autor: D. S. V.ponedeljak, 16.04.2018. u 07:30
Новица Коцић

Kri­ti­ku­ju­ći ko­na­čan Na­crt iz­me­na Usta­va u obla­sti pra­vo­su­đa, Dra­ga­na Bo­lje­vić, pred­sed­ni­ca Dru­štva su­di­ja, na­ve­la je ju­če da su po­je­di­ne od­red­be dra­stič­no po­gor­ša­ne či­me je, ka­ko oce­nju­je, omo­gu­će­na po­li­tič­ka kon­tro­la su­di­ja. Ko­me­na­tri­šu­ći isti do­ku­ment, član Uprav­nog od­bo­ra Udru­že­nja tu­ži­la­ca Sr­bi­je Ne­nad Ste­fa­no­vić iz­ja­vio je da je ko­nač­na ver­zi­ja „sprint una­zad” s ci­ljem ostva­ri­va­nja pot­pu­ne kon­tro­le tu­ži­la­štva.Kao naj­ve­ću ma­nu pred­lo­že­nog tek­sta, Bo­lje­vi­će­va je na­ve­la, a pre­no­si Be­ta, da je in­sti­tu­ci­ja Vi­so­kog sa­ve­ta sud­stva (VSS) – još vi­še una­ka­že­na.

„Ko­nač­no re­še­nje pred­vi­đa da VSS ima 10 čla­no­va, od če­ga po­lo­vi­nu sa­da mo­že da bi­ra tro­je po­li­ti­ča­ra. Na taj na­čin je ova in­sti­tu­ci­ja iz­gu­bi­la svo­ju svr­hu po­sto­ja­nja”, re­kla je Bo­lje­vi­će­va za agen­ci­ju Be­ta.

Ona je ob­ja­sni­la da je to omo­gu­će­no od­red­bom, ko­ja pred­vi­đa da uko­li­ko se ne po­stig­ne dvo­tre­ćin­ska ve­ći­na o iz­bo­ru pet čla­no­va, njih bi­ra ko­mi­si­ja ko­ju či­ne pred­sed­ni­ci Ustav­nog i Vr­hov­nog su­da, re­pu­blič­ki tu­ži­lac, za­štit­nik gra­đa­na i pred­sed­ni­ca Skup­šti­ne Sr­bi­je.

Bo­lje­vi­će­va je oce­ni­la da je po­seb­no opa­sno re­še­nje ko­je pod­ra­zu­me­va da ako su mi­šlje­na čla­no­va Vi­so­kog sa­ve­ta sud­stva po­de­lje­na, da će to te­lo bi­ti ras­pu­šte­no. „To je ne­ka vr­sta ka­zne za one ko­ji ne­će da po­klek­nu po­li­ti­ča­ri­ma. Oči­gled­no je da VSS ho­će da za­dr­že kao pa­ra­van, da bu­de te­lo bez gla­ve ko­je ne mo­že da do­no­si od­lu­ke iz svo­je nad­le­žno­sti”, ka­za­la je pred­sed­ni­ca Dru­štva su­di­ja Sr­bi­je.

Do­da­la je da su nad­le­žno­sti Vi­so­kog sa­ve­ta sud­stva sma­nje­ne i da vi­še ne­će mo­ći da od­lu­ču­je o pro­gra­mi­ma obu­ke na Pra­vo­sud­noj aka­de­mi­ji ko­ja i da­lje, pre­ma nje­nim re­či­ma, osta­je „po­li­tič­ki fil­ter” za iz­bor su­di­ja.

Bo­lje­vi­će­va je po­hva­li­la to što je vra­će­na za­bra­na sva­kog uti­ca­ja na su­di­ju u vr­še­nju su­dij­ske funk­ci­je, što je iz­bri­sa­na od­red­ba o ne­spo­ji­vo­sti vr­še­nja su­dij­ske funk­ci­je, kao i što se od­u­sta­lo od od­red­be ko­ja pred­vi­đa mo­guć­nost pre­me­šta­nja su­di­ja, ali je i skre­nu­la pa­žnju da ko­nač­ni tekst ne za­bra­nju­je pre­se­lje­nje su­di­ja ko­je mo­že da tra­je go­di­nu da­na i ko­je mo­že da se pro­du­ža­va.

Ka­ko je „Po­li­ti­ka” pre­ne­la, Ne­la Ku­bu­ro­vić, mi­ni­star­ka prav­de, u pe­tak je u Pan­če­vu re­kla da je Mi­ni­star­stvo prav­de pro­sle­di­lo Ve­ne­ci­jan­skoj ko­mi­si­ji na mi­šlje­nje rad­ni tekst ustav­nih amand­ma­na u obla­sti pra­vo­su­đa, ko­je je Vla­da Sr­bi­je usvo­ji­la u če­tvr­tak. 

Rad­ni tekst je, ka­za­la je ta­da mi­ni­star­ka, re­di­go­van u skla­du s pri­med­ba­ma ko­je su bi­le iz­ne­te to­kom jav­ne ras­pra­ve. Ku­bu­ro­vi­će­va je na­ve­la da je re­di­go­van ve­li­ki broj amand­ma­na. 

Ne­nad Ste­fa­no­vić je za agen­ci­ju Be­ta re­kao da ko­nač­na ver­zi­ja ne do­no­si su­štin­ske raz­li­ke u od­no­su na in­ci­jal­ni tekst na ko­ji je stru­ka ra­ni­je upo­zo­ra­va­la. Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, klju­čan pro­blem je taj što je sma­njen broj tu­ži­la­ca ko­je bi­ra stru­ka u tu­ži­lač­kom sa­ve­tu na če­ti­ri od ukup­no 11 čla­no­va.

On je re­kao da pet čla­no­va ko­ji su is­tak­nu­ti prav­ni­ci, bi­ra par­la­ment a da još dva čla­na mi­ni­star prav­de i Vr­hov­ni jav­ni tu­ži­lac.

Ste­fa­no­vić je oce­nio da je na taj na­čin iz­vr­še­na re­lo­ka­ci­ja po­li­tič­kog iz­bo­ra sa skup­šti­ne na Vi­so­ki sa­vet tu­ži­la­ca, ko­je po­sta­je „rad­no te­lo par­la­men­ta”. „Ni­je nam ja­sno ko­ja je on­da funk­ci­ja ta­kvog Sa­ve­ta ko­ji će ve­ći­nom gla­so­va onih ko­ji ni­su tu­ži­o­ci od­lu­či­va­ti o iz­bo­ru še­fo­va tu­ži­la­štva i nji­ho­vih za­me­ni­ka, kao i o di­sci­plin­skoj od­go­vor­no­sti. Na ovaj na­čin stva­ra se si­stem pot­pu­ne kon­tro­le ra­da tu­ži­la­štva od po­li­tič­ke eli­te”, re­kao je Ste­fa­no­vić.


Komentari3
703fe
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Саша Јовановић
Све што су Милошевић, Тадић и њихове екипе кренули да руинирају по Србији, ови су наставили и брже и јаче и темељније. Неће нам остати ни камен на камену од државе.
Veki
Neverovatno je kako je pravosuđe i tužilaštvo tokom decenija uništeno i kako se i dalje uništava. Sudije i Tužioci ako nisu zavisni od politike onda su zavisni od neznanja a često i od korupcije. Čovek nezna kako sve to da ispravi. Neverovatno je da u ovoj našoj državi sa kvalitetnim fakultetima i profesorima nema dovoljno stručnih i poštenih ljudi da sude i tuže kako valja. Ako niko nezna kako treba neka vidi kod drugih pravosuđa kako rade (samo ne u Hagu)
Живко(пиши ћирилицом)
А кад је судство код нас уопште било независно(или тужилаштв0)!?Свакој власти је природно да има уплива у судство и блиске органе,јер то је неодвојиви део власти(поред новца)!Како створити што независније судство? То се ради на индиректан начин-приликом гласања за неку политичку опцију.Кога бирамо(или гласамо),такву независност судства и добијамо(дакле,колико смо паметни и колико размишљамо)! Мислим да не постоји идеална независност,јер људи су кварна роба!!!

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub Pravila o privatnosti

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja