utorak, 26.01.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
sreda, 25.04.2018. u 20:20 Marija Brakočević

Starenje deo Strategije za podsticanje rađanja

Prateći akcioni plan privodi se kraju i njime će biti obuhvaćene mere koje će se sprovoditi u naredne dve godine
(Фо­то Д. Је­вре­мо­вић)

U no­voj stra­te­gi­ji za pod­sti­ca­nje ra­đa­nja po­seb­no me­sto za­u­zi­ma pi­ta­nje sta­re­nja, što i ne tre­ba da ču­di bu­du­ći da je u Sr­bi­ji tek 14,4 od­sto sta­nov­ni­štva mla­đe od 15 go­di­na, dok pe­ti­nu či­ne gra­đa­ni sta­ri­ji od 65. Us­po­sta­vlja­njem čvr­šće ve­ze iz­me­đu po­li­ti­ke pod­sti­ca­nja ra­đa­nja i po­li­ti­ke pre­ma sta­ri­ma, ka­ko na­gla­ša­va Sla­vi­ca Đu­kić De­ja­no­vić, mi­ni­star­ka bez port­fe­lja za­du­že­na za de­mo­gra­fi­ju i po­pu­la­ci­o­nu po­li­ti­ku, dru­štvo do­bi­ja osno­vu za iz­ra­du pro­gra­ma ko­ji će sva­ka­ko bi­ti neo­p­hod­ni za da­lje tre­ti­ra­nje ovog pi­ta­nja. 

– Pre sve­ga, tu mi­slim na pro­gra­me ak­tiv­nog sta­re­nja ko­ji su već ti­pič­ni za ze­mlje sa slič­nim de­mo­graf­skim pa­ra­me­tri­ma. Jer, oče­ki­va­no tra­ja­nje ži­vo­ta je po­ra­slo, pa ono da­nas za že­ne iz­no­si 78, a za mu­škar­ce 73 go­di­ne. Za­to je ve­o­ma va­žno mla­de uči­ti me­đu­ge­ne­ra­cij­skoj so­li­dar­no­sti, ali i od naj­ra­ni­jih da­na zdra­vim sti­lo­vi­ma ži­vo­ta ka­ko bi ima­li kva­li­tet­nu i ak­tiv­nu sta­rost – na­vo­di Sla­vi­ca Đu­kić De­ja­no­vić, i na­ja­vlju­je da se ak­ci­o­ni plan ko­ji pra­ti no­vu stra­te­gi­ju pri­vo­di kra­ju.

Nji­me su ob­u­hva­će­ne me­re ko­je će se spro­vo­di­ti u na­red­ne dve go­di­ne, po­sle če­ga će se ra­di­ti no­vi ak­ci­o­ni plan.

Ove go­di­ne vi­še me­ra za po­moć sta­ri­ma
U to­ku pro­šle go­di­ne iz pro­je­ka­ta ko­ji su spro­ve­de­ni u 15 op­šti­na u Sr­bi­ji te­sti­ra­ne su me­re ko­je su se od­no­si­le na pi­ta­nje sta­rih. Ta­ko će bi­ti i ove go­di­ne, po­ru­ču­ju u ka­bi­ne­tu mi­ni­star­ke, usko­ro na­ja­vlju­ju­ći ras­pi­si­va­nje jav­nog po­zi­va za ovu go­di­nu. Nji­me će bi­ti ob­u­hva­ćen mno­go ve­ći broj op­šti­na i ši­rok spek­tar me­ra, me­đu ko­ji­ma i one ko­je se od­no­se na pi­ta­nja sta­rih. 

Na pi­ta­nje ko­ja je raz­li­ka iz­me­đu sta­re i no­ve stra­te­gi­je, u ka­bi­ne­tu mi­ni­star­ke pod­se­ća­ju da se pret­hod­na stra­te­gi­ja, za raz­li­ku od no­ve, ni­je do­ti­ca­la te­me sta­re­nja. 

– Me­re ko­je su se od­no­si­le na sta­re bi­le su ob­u­hva­će­ne kroz pro­jek­te u ko­ji­ma su se to­kom 2017. spro­vo­di­le me­re po­pu­la­ci­o­ne po­li­ti­ke u 15 op­šti­na u raz­li­či­tim de­lo­vi­ma Sr­bi­je. Na pri­mer, op­šti­na Šid je do­bi­la kroz pro­je­kat 18 elek­trič­nih bi­ci­ka­la ko­ji­ma ne­go­va­te­lji­ce da­nas lak­še do­la­ze do po­ro­di­ca u se­li­ma ko­ja pri­pa­da­ju ovoj op­šti­ni. One obi­la­ze po­ro­di­ce sa no­vo­ro­đe­nom de­com, ali i one sa sta­ri­jim i bo­le­snim oso­ba­ma – na­vo­de u ka­bi­ne­tu. 

Nad­le­žni na­po­mi­nju da je ulo­ga lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ve­o­ma va­žna za sve seg­men­te spro­vo­đe­nja uspe­šne po­pu­la­ci­o­ne po­li­ti­ke. U ka­bi­ne­tu na­gla­ša­va­ju da u to mo­ra­ju da bu­du uklju­če­ni svi de­lo­vi dru­štva, a me­re ko­je dr­ža­va spro­vo­di, a ko­je se od­no­se na sta­re, mo­ra­ju da se im­ple­men­ti­ra­ju na dva ni­voa – na­ci­o­nal­nom i lo­kal­nom. 

– Sva­ka lo­kal­na sa­mo­u­pra­va tre­ba da pre­po­zna po­tre­be svog kra­ja i u skla­du sa spe­ci­fič­no­sti­ma pre­du­zme od­re­đe­ne me­re. Ne­go­va­te­lji sta­rih, hu­ma­ni­za­ci­ja i vi­so­ka struč­nost u ge­ron­to­lo­škim cen­tri­ma, ser­vi­si po­dr­ške po­ro­di­ca­ma ko­je bri­nu o sta­ri­jim srod­ni­ci­ma je­su i u nad­le­žno­sti lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va – pod­se­ća­ju u ka­bi­ne­tu mi­ni­star­ke bez port­fe­lja za­du­že­ne za de­mo­gra­fi­ju i po­pu­la­ci­o­nu po­li­ti­ku.

Pro­seč­na sta­rost 42,9 go­di­na

Pro­seč­na sta­rost u na­šoj ze­mlji je 42,9 go­di­na, što je ja­san po­ka­za­telj da smo jed­na od „naj­sta­ri­jih” na­ci­ja u Evro­pi. Ni sto­pa smrt­no­sti ni­je ma­la, što po­tvr­đu­ju i po­da­ci pri­ku­plje­ni iz­me­đu 2006. i 2016. go­di­ne, ka­da se pro­seč­no ra­đa­lo 67.459 be­ba, a umi­ra­lo 102.455 lju­di.

Komеntari6
4b7a5
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

jeremija
Dajte vi narodu posla i (bože) pravde. Djecu znamo napraviti i sami.
Бранислав Станојловић
Не знам где госпођа Ђукић Дејановић добија своје податке. Ево сада сам у својој 75ој години. Најстарија ћерка није имала деце, па сам морао да изађем из пензије, потражим благослов од владике да се поново оженим колегиницом из црквеног хора 33 године млађом, па у мојој 60ој години добисмо сина, а у 62ој ћерку. Син ми је прошлог месеца напунио 15 година. А можда госпођа министарка има право и да сам, у том погледу, необичан.
duric dragan
Svaka cast gospodine Stojanovicu. Svaka Vam cast. Niste neobicni, Vi spadate i trebalo bi da pripadate eliti koja vodi Srbiju napred. Moj deda Ljubo je imao 57 godina kad je ozenio moju baku koja je imala 20 godina. Rodili su 5 cerki i moja mama je bila jedna od njih i to blizankinja. Sve cerke su bile zdrave, baka ih je odgajila, sve su se udale i imale svoju decu i unucice i praunucice. Ja mislim da je to pravo blagostanje. Danasnja raja misli da moras biti predsednik Amerike da bi ozenio 30 godina mladju od sebe. Zasto to ne bi radili i prosecni ljudi?? Svaka Vam cast, skidam kapu. Danasnja omladina nalazi hiljadu razloga da ne stupe u brak ili sacuvaj boze imaju decu. Traze novac od drzave da bi imali svoj porod. Sacuvaj nas Boze od ovih glupih misli. A albanci pored nas u istom ambijentu imaju svega na pretek.
Stefan Petkovic
Da podsetim, bar nekoga, jer gospodja Djukic-Dejanovic ne mari, kao ni novinari koji je propituju o ovome ili se uopste ovim najvecim problemom za bilo koji narod bave, sta je ona pre koju godinu rekla: "uzrok niskog nataliteta nisu: male plate, kratko porodiljsko odsustvo, slaba nega porodilja, nego vrednosni sistem koji neguju obrazovane i situirane zene. Masa zena u najboljem periodu za radjanje uopste ne zeli da ima decu. Za razliku od njih, radjaju siromasne zene." Tamo u izjavi dalje stoji "2014. je bilo vise abortusa nego zivorodjene dece". Dakle, kraj pravoslavlja. Da se vratimo na "siromasne koje radjaju", Politika prenosi od pre koji dan da ni one vise ne radaju. Dakle, uz nedostatak novca, preuzele su sistem vrednosti prvopomenutih zena. Znaci duplo golo. Samo jos jedna cinjenica - Finska, to je valjda neki raj za radjanje, jel, a tamo stopa fertiliteta je na istorijskom minimumu 1.45. I onda dodje ministarka Mihajlovic da "brani zene od radjanja"...mozda je zato N1 ne dira.
Sandra
Ne znam sa kojim demografski slicnim zemljama nas gospodja Ministarka poredi, ali u zapadnim zemljama zivotni vek je nekih 7-8 godina duzi i tamo se i moze govoriti o nekoj aktivnoj starosti nakon sto ljudi odu u penziju. Kod nas se za aktivnu starost svojih gradjana drzava vecpobrinula pomeranjem starosne granice za odlazak u penziju tako da muskarci u proseku imaju svega 5 godina fore da uzivaju penziju (tu su zene u dosta boljem polozaju), koja tesko da moze biti mnogo aktivna posto su za razliku od penzionera na zapadu, istroseniji i bolesniji.
duric dragan
U selu gde sam se rodio ima oko 150 stanovnika. Znam 10 porodica gde je alkoholizam muzeva doveo porodice do jako nezavidne situacije da ne kazem propasti. Oko 5 od njih su umrli u svojoj 50-oj godini bas od alkohola. Sta mislite koliko ovakvih situacija ima u Srbiji koji prave prosek zivotne starosti kod nas. Niko ne prica o problemu alkoholizma u Srbiji, medju Srbima, pogotovu u seoskim sredinama. Ni ovce nisu vise u stanju da gaje, kazu ne isplati im se a po celi dan sede i vuku flase za sobom. To su ozbiljne stvari koje niko ne pokusava da promeni. Albanci i Muslimani gde je uticaj alkohola manji na musku populaciju imaju vise dece i produktivniji su za drustvo u celini a da ne govorimo o zivotnoj starosti.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja