ponedeljak, 24.02.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 21:16

Rast BDP-a najveći u poslednjoj deceniji

nedelja, 29.04.2018. u 08:10
(Фото Бета)

Pre­ma upra­vo za­vr­še­nim pro­ce­na­ma, oče­ki­va­ni rast bru­to do­ma­ćeg pro­iz­vo­da u pr­vom kvar­ta­lu 2018. go­di­ne iz­no­si 4,5%, i znat­no je ve­ći od pro­jek­to­va­nog ra­sta ko­ji je za ovaj pe­ri­od iz­no­sio 3,9%. Rast srp­ske pri­vre­de za pr­va tri me­se­ca ove go­di­ne znat­no je ve­ći od pro­seč­nog ra­sta u re­gi­o­nu i u Evrop­skoj uni­ji, na­vo­di se u sa­op­šte­nju iz ka­bi­ne­ta pred­sed­ni­ce Vla­de Sr­bi­je Ane Br­na­bić.

„Ovo je naj­vi­ši za­be­le­že­ni kvar­tal­ni rast BDP-a u po­sled­njih de­set go­di­na i pred­sta­vlja re­zul­tat re­for­mi ko­je je za­po­če­la pret­hod­na i na­sta­vi­la ova vla­da”, is­ta­kla je pred­sed­ni­ca Vla­de Sr­bi­je Ana Br­na­bić. „Po­ka­za­li smo da tim­skim ra­dom i po­sve­će­no­šću svih čla­no­va Vla­de mo­že­mo ostva­ri­ti pro­jek­to­va­ni rast BDP-a ko­ji nam omo­gu­ća­va otva­ra­nje no­vih rad­nih me­sta i ve­će pla­te i pen­zi­je. Ja­ka eko­no­mi­ja zna­či ja­ku Sr­bi­ju”, na­gla­si­la je Br­na­bi­će­va i do­da­la da je ovaj re­zul­tat po­seb­no va­žan jer da­je per­spek­ti­vu mla­di­ma. 

„Jed­na­ko va­žno kao sto­pa ra­sta je­ste i či­nje­ni­ca da se me­nja mo­del pri­vred­nog ra­sta. Ume­sto za­du­ži­va­nja i po­tro­šnje, ko­ji su pre 10 go­di­na bi­li osnov­ni po­kre­ta­či srp­ske eko­no­mi­je, rast se sa­da za­sni­va na odr­ži­vim iz­vo­ri­ma, pr­ven­stve­no na pro­iz­vod­nji, in­ve­sti­ci­ja­ma i ino­va­ci­ja­ma”, re­kla je pre­mi­jer­ka Br­na­bić.

Vla­da je u bu­dže­tu za 2018. go­di­nu iz­dvo­ji­la 128 mi­li­jar­di di­na­ra za in­ve­sti­ci­je u ka­pi­tal­ne pro­jek­te. Pla­ni­ra­ni pro­jek­ti za­po­če­ti su na vre­me, pa je iz­vr­še­nje bu­dže­ta za in­ve­sti­ci­je u ka­pi­tal­ne pro­jek­te ve­će za 2,8% od pla­ni­ra­nog u pr­vom kvar­ta­lu.

U pr­vom kvar­ta­lu na­sta­vljen je rast iz­vo­za ro­be za vi­še od 10%, dok je po­ve­ćan uvoz ma­ši­na i ma­te­ri­ja­la za pro­iz­vod­nju, što pra­ti rast pre­ra­đi­vač­ke in­du­stri­je. 

Rast iz­vo­za uslu­ga od sko­ro 20% u pr­va dva me­se­ca ove go­di­ne po­ka­za­telj je da eko­no­mi­ja Sr­bi­je po­sta­je sve vi­še ba­zi­ra­na na zna­nju. Sa­mo kod po­slov­nih i IKT uslu­ga za­be­le­žen je su­fi­cit u raz­me­ni uslu­ga sa ino­stran­stvom od oko 200 mi­li­o­na evra.

U pr­vom kvar­ta­lu za­po­čeo je opo­ra­vak pri­vred­nih gra­na ko­je su ima­le pad po­čet­kom pro­šle go­di­ne, ta­ko da je za­be­le­žen zna­tan rast sek­to­ra gra­đe­vi­nar­stva i pro­iz­vod­nja elek­trič­ne ener­gi­je.

Još je­dan od va­žnih po­ka­za­te­lja od­go­vor­ne eko­nom­ske po­li­ti­ke Vla­de je či­nje­ni­ca da je bu­džet u su­fi­ci­tu od 6,1 mi­li­jar­du di­na­ra, dok je za pr­va če­ti­ri me­se­ca bio pla­ni­ran de­fi­cit od 40,1 mi­li­jar­du di­na­ra. 

„Ovaj iz­van­re­dan re­zul­tat ko­ji smo po­sti­gli do­dat­no nas oba­ve­zu­je da na­sta­vi­mo da ra­di­mo na do­sti­za­nju pro­jek­to­va­nog ra­sta do kra­ja go­di­ne. Ne­ma pro­sto­ra za opu­šta­nja”, na­gla­si­la je pre­mi­jer­ka Br­na­bić, i do­da­la da Vla­da osta­je po­sve­će­na ubr­za­nju eko­nom­skog ra­sta i pro­me­ni eko­nom­ske pa­ra­dig­me.

Za odr­ži­vu eko­nom­sku sta­bil­nost i in­klu­zi­van rast u go­di­na­ma pred na­ma, klju­čan je na­sta­vak re­struk­tu­ri­ra­nja pri­vre­de, po­seb­no u de­lu jav­nog sek­to­ra, da­lje una­pre­đe­nje po­slov­nog okru­že­nja, fo­kus na ja­ča­nju vla­da­vi­ne pra­va, ši­re­nje i mo­der­ni­za­ci­ja pro­iz­vod­nih ka­pa­ci­te­ta i pod­sti­ca­nje ino­va­ci­ja i raz­vo­ja.

„Da bi­smo bi­li si­gur­ni da nam BDP ra­ste u skla­du s pro­jek­ci­jom, uve­li smo me­ha­ni­zam dvo­ne­delj­nog pra­će­nja ključ­nih in­di­ka­to­ra ra­sta, ka­ko bi­smo sma­nji­li šan­se da nas vre­men­ske pri­li­ke ili bi­lo ko­ji dru­gi fak­to­ri iz­ne­na­de. Vla­da na­sta­vlja kon­ti­nu­i­ra­no da pra­ti im­ple­men­ta­ci­ju svih pro­je­ka­ta ka­ko bi­smo ostva­ri­li pro­jek­to­va­ni rast do kra­ja go­di­ne, jer zdrav pri­vred­ni rast omo­gu­ću­je bo­lji ži­vot­ni stan­dard i bo­lje uslo­ve ži­vo­ta svih na­ših gra­đa­na”, is­ta­kla je pred­sed­ni­ca Vla­de Ana Br­na­bić.


Komentari10
39c18
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

nikola
Samo nastavite sa uzimanjem od penzionera i imaćete još veći BDP.
boban
Ako se preliminarne cifre pokazu tacnim, onda je to zaista impresivan rezultat. Razumljivo je da se premijerka hvali takvim podvigom. Nije jasno medjutim, zasto nijednom recju nije pomenula onaj vazniji rezultat, tj, rast BDP u 2017 g. Nedavno je potvrdjeno da nam je rast bio 1.9%, odnosno najnizi u istocnoj Evropi. Susedna Rumunija je recimo imala 7%. Ne znam zasto, ali premijerka nije nijednom pomenula taj takodje rekordni rezultat, doduse odpozadi. Interesantno je da se i predsednik Vucic klonio toga u nedavnoj poseti Bukurestu -- nije cak ni onako u prolazu, kurtoazno cestitao rumunskoj premijerki na briljantnom rezultatu.
Vukašin
„Ово је нај­ви­ши за­бе­ле­же­ни квар­тал­ни раст БДП-а у по­след­њих де­сет го­ди­на..." Super. Pa kako onda još uvek važi "privremeni" zakon o smanjenju penzija, koji je, kako su sami rekli, donet jer je budžet bio na ivici kraha, i to pre cele četiri godine? Ako ukinu penzije u celosti, BDP će biti još mnooogo bolji.
Mirko
E tek sad možemo da vidimo kako postavljanje pravih ljudi na prava mesta vodi Srbiju u bolju budućnost. Da smo mi imali ovakve kadrove pre pet godina gde bi nam bio kraj. Najbrži rast u evro zoni pokazuje kako sami možemo do rezultata i kako drugi treba da se ugledaju na nas a ne mi na druge. Ako ovako nastavimo EU nam nije ni potrebna. Nećemo mi pristajati na njihove ucene. Našli smo pravi put sa pravim ljudima koji nas vode na zadovoljstvo svih gradjana Srbije koje nakon ovakvih rezultata čeka bolji život i blagostanje.
privrednik
Mirko o cemu pricate????Ne treba nam EU, pa mi samo sa Nemackom imamo 30% spoljnotrgovinske razmene, hocemo li mozda u africku uniju? Pre neki dan u Politici naslov:Arandarenko (profesor Ekon. fak.): Na vrhu smo lestvice siromastva, po siromstvu iznad Bugarske, Makedonije, Portugalije. Inace da znate, za vreme Kostunicine Vlade rast je bio i 7%, pre ekon. krize. Cetvrtina stanovnistva zivi sa platom od 15.400 din.
Preporučujem 26
Frank Kish
Gde ti zivis Mirko?O cemu ti pricas?Zadovoljstvo ljudi?
Preporučujem 31
Prikaži još odgovora
Mile
Standard ljudi u Srbiji je medju najlosijima u Evropi.Mesecni troskovi u odnosu na mesecna primanja su ugrozili egzistenciju ljudi .Vlast treba da smanji cene komunalnih usluga , struje , goriva , sve dok znacajno ne poveca primanja .Prosecna plata i primanja najveceg broja ljudi u Srbiji(preko 50 %) ne prelazi 32000 din.A komunalni racuni su visi od 50 % primanja , sa racunom za struju to je skoro 60 %od te plate/primanja ? To s e mora hitno menjati .Sminka stanja i prica o BDP nece ublaziti ovo tesko stanje , vec vlast mera da spreci kradju u vezi naplate centralnog grejanja , zagrevanja vode itd , koje su godinama neosnovano visoke ? Novinari , analiticari i drugi cije je zanimanje da s epojavljuju na TV , ovom ne govore , ukljucujuci i list "Politika" .

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja