petak, 19.07.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 19:02
„POLITIKA” U SREMSKIM KARLOVCIMA

Ze­mlja na kojoj uspevaju gro­žđe i mir

Na­še kolege obi­šle monumen­tal­ne gra­đe­vine i zna­menitosti gra­dića na oba­li Du­nava i obron­cima Fruške gore. – Po­setili smo popular­nu manifesta­ciju „Fe­sti­val kuglo­fa”
Autor: Milan Jankovićnedelja, 27.05.2018. u 22:00
Ста­ри фи­ја­кер за раз­гле­да­ње ва­ро­ши (Фо­то Алек­сан­дар Ко­ко­вић)

„Mno­go uslo­va tre­ba is­pu­ni­ti da vi­no­grad do­bro ro­di, a u Kar­lov­ci­ma sa­mo je­dan: da ne za­bo­ra­vi­te da lo­zu za­sa­di­te”, na­pi­sao je svo­je­vre­me­no po­zna­ti vi­no­gra­dar i vi­nar Pe­tar Jo­va­no­vić Ge­ne­ral i do­dao da na ovoj bla­go­rod­noj ze­mlji uspe­va još ne­što do­bro – mir.

Gru­pa no­vi­na­ra „Po­li­ti­ke” i dru­gih ko­le­ga ko­ji uče­stvu­ju u pro­iz­vod­nji na­ših no­vi­na po­se­ti­la je mi­nu­log vi­ken­da Srem­ske Kar­lov­ce ka­ko bi ob­i­šla zna­me­ni­to­sti gra­di­ća na oba­li Du­na­va i ob­ron­ci­ma Fru­ške go­re i pri­su­stvo­va­la na­da­le­ko po­zna­toj ma­ni­fe­sta­ci­ji – „Fe­sti­va­lu ku­glo­fa”.

De­le­ga­ci­ju or­ga­ni­za­to­ra ovog jed­no­dnev­nog iz­le­ta – Sin­di­ka­ta no­vi­na­ra „Po­li­ti­ke” i Ne­za­vi­snog sin­di­ka­ta PNM – pri­mio je u Ma­gi­stra­tu pred­sed­nik op­šti­ne Ne­nad Mi­len­ko­vić, ko­ji nas je ukrat­ko in­for­mi­sao o za­ni­mlji­vo­sti­ma i do­brim re­zul­ta­ti­ma ko­je su Kar­lov­ci po­sti­gli na vi­še po­lja.

Bla­go­da­re­ći pred­sed­ni­ku Mi­len­ko­vi­ću, ko­ji nam je obez­be­dio pro­fe­si­o­nal­nog vo­di­ča, ob­i­šli smo ne­ke od mno­gih zna­me­ni­to­sti Srem­skih Kar­lo­va­ca. Ve­li­ko in­te­re­so­va­nje iza­zva­la je zgra­da Pa­tri­jar­šij­skog dvo­ra, naj­mo­nu­men­tal­ni­ja gra­đe­vi­na 19. ve­ka u Voj­vo­di­ni, gra­đe­na u kom­bi­na­ci­ji ba­rok­nog i pse­u­do­re­ne­san­snog sti­la. Pa­tri­jar­šij­ski dvor da­nas je se­di­šte epi­sko­pa srem­skog, a ima i sta­tus let­nje re­zi­den­ci­je srp­skog pa­tri­jar­ha. U ovom dvo­ru je i Ri­zni­ca – mu­zej Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve.

Po­se­ti­li smo i Sa­bor­nu cr­kvu, po­dig­nu­tu 1762. go­di­ne u čast Sve­tog Ni­ko­le, s iko­no­sta­som ko­ji se sma­tra re­mek-de­lom srp­skog ba­rok­nog sli­kar­stva. Na­ši do­ma­ći­ni pred­sta­vi­li su nam i Kar­lo­vač­ku gim­na­zi­ju – naj­sta­ri­ju srp­sku gim­na­zi­ju sa­gra­đe­nu 1891. go­di­ne kao za­du­žbi­nu srp­skog pa­tri­jar­ha Ger­ma­na An­đe­li­ća i nje­go­vog bra­ta Ste­va­na. 

Ob­i­šli smo Kar­lo­vač­ku bo­go­slo­vi­ju i ču­li pri­ču o Ka­pe­li mi­ra, po­dig­nu­toj 1817. go­di­ne na me­stu gde je pot­pi­san ču­ve­ni Kar­lo­vač­ki mir iz­me­đu si­la hri­šćan­ske ali­jan­se i Tur­ske. Ta­da je pr­vi put u zva­nič­noj svet­skoj di­plo­ma­ti­ji ko­ri­šćen okru­gli sto za pre­go­va­ra­nje.

Na­rav­no, ni­je mo­glo da pro­đe bez po­se­te „Fe­sti­va­lu ku­glo­fa”, od­no­sno tak­mi­če­nju u spra­vlja­nju ču­ve­ne po­sla­sti­ce po­du­nav­skih Šva­ba – ne­mač­kih do­se­lje­ni­ka ko­ji su da­li ne­mer­ljiv do­pri­nos tra­di­ci­o­nal­noj voj­vo­đan­skoj ku­hi­nji.

 

Voz iz sta­rih vre­me­na

Do Srem­skih Kar­lo­va­ca i na­zad pu­to­va­li smo mu­zej­sko-tu­ri­stič­kim vo­zom „Ro­man­ti­ka”, usta­no­vlje­nim 1996. go­di­ne, s ci­ljem da se u put­nič­kom sa­o­bra­ća­ju lju­bi­te­lji­ma že­le­zni­ce i tu­ri­sti­ma po­nu­de atrak­tiv­na i ro­man­tič­na pu­to­va­nja u sa­ču­va­nim i re­sta­u­ri­ra­nim gar­ni­tu­ra­ma vo­za iz tri­de­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka. Par­ne lo­ko­mo­ti­ve „Ro­man­ti­ke”, ko­je obez­be­đu­ju ne­sva­ki­da­šnji do­ži­vljaj sta­rih vre­me­na, po­ti­ču iz 1917, 1922. i 1940. go­di­ne. A da sve funk­ci­o­ni­še ka­ko tre­ba bri­ne se že­le­znič­ka kom­pa­ni­ja za pre­voz put­ni­ka „Sr­bi­ja voz”, u či­joj je nad­le­žno­sti i „Ro­man­ti­ka


Komentari0
f25a4
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja