utorak, 26.05.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:30

No­vi ob­ra­čun Tram­pa i Tru­doa

Šef Be­le ku­će dis­tan­ci­rao se od za­jed­nič­kog sa­op­šte­nja G7 i op­tu­žio ka­nad­skog pre­mi­je­ra Dža­sti­na Tru­doa za „ne­po­šte­nje” i „la­žne iz­ja­ve”
Autor: Lj. V. nedelja, 10.06.2018. u 22:00
Ко је кога наљутио - Самит Г7 (Фото Прес служба Владе Немачке - АП)

Pre­ma iz­ve­šta­ji­ma agen­ci­ja 

Sa­mit gru­pe se­dam naj­ja­čih eko­no­mi­ja sve­ta za­vr­šen je ka­ko je i po­čeo – ha­o­tič­no, a u tom sti­lu li­de­ri ovih ze­ma­lja na­sta­vlja­ju da ko­men­ta­ri­šu uči­nak sa­mi­ta iako su na za­vr­šni­ci iz­ne­li za­jed­nič­ko sa­op­šte­nje ko­jim se za­la­žu za „slo­bod­nu i fer tr­go­vi­nu od ko­ri­sti svi­ma” i na­sta­vak bor­be pro­tiv pro­tek­ci­o­ni­zma. Tač­ni­je, ha­o­tič­nost na­sta­vlja da uno­si ame­rič­ki pred­sed­nik ko­ji je, pre ne­go će u pe­tak sti­ći u Ka­na­du, već po­čeo da boj­ko­tu­je skup. Osim što je „po­be­gao s na­sta­ve” za­pu­tiv­ši se u Sin­ga­pur pre ne­go su li­de­ri G7 okon­ča­li skup za­jed­nič­kim sa­op­šte­njem, Tramp je još iz avi­o­na pre­ko Tvi­te­ra op­tu­žio do­ma­ći­na sa­mi­ta, ka­nad­skog pre­mi­je­ra Dža­sti­na Tru­doa za „ne­po­šte­nje” i „la­žne iz­ja­ve”, a po­tom se po­vu­kao iz za­jed­nič­kog sa­op­šte­nja.  

Iako je fran­cu­ski pred­sed­nik Ema­nu­el Ma­kron ju­če upor­no tvr­dio da sa­op­šte­nje čla­ni­ca G7 pred­sta­vlja pr­vi ko­rak ka sta­bi­li­za­ci­ji, a bri­tan­ska pre­mi­jer­ka Te­re­za Mej da je pre­po­zna­ta po­tre­ba da sank­ci­je Ru­si­ji bu­du na­sta­vlje­ne, te da su svi za­jed­no ka­ko re­če Tru­do, za­su­ka­li ru­ka­ve i do­šli do za­jed­nič­kog je­zi­ka po mno­gim pi­ta­nji­ma – Do­nald Tramp je pod­vu­kao da u iz­ja­va­ma na nje­ga ne ra­ču­na­ju. 

Ne­ko­li­ko sa­ti pre to­ga Tru­do je u obra­ća­nju no­vi­na­ri­ma re­kao da su svih se­dam še­fo­va G7 (SAD, Ka­na­da, Fran­cu­ska, Ita­li­ja, Ne­mač­ka, Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja i Ja­pan) pot­pi­sa­li za­jed­nič­ko sa­op­šte­nje na kra­ju dvo­dnev­nog sku­pa u ka­nad­skoj pro­vin­ci­ji Kve­bek. Tru­do je po­no­vio da bi Tram­po­ve ca­ri­ne na če­lik i alu­mi­ni­jum na­ško­di­le in­du­stri­ja­ma i rad­ni­ci­ma obe stra­ne ame­rič­ko-ka­nad­ske gra­ni­ce i da uvo­đe­nje uz­vrat­nih me­ra ni­je ne­što što vo­li da ura­di, ali da ne­će okle­va­ti jer će uvek „šti­ti­ti ka­nad­ske rad­ni­ke i ka­nad­ske in­te­re­se”. 

Tramp je lju­ti­to re­a­go­vao pre­ko Tvi­te­ra re­kav­ši da je dao in­struk­ci­je ame­rič­koj de­le­ga­ci­ji da ne odo­bri ko­nač­no sa­op­šte­nje i da je taj po­tez re­ak­ci­ja na iz­ja­ve ka­nad­skog pre­mi­je­ra. Nje­go­vo po­na­ša­nje me­di­ji su na­zva­li na­pa­dom bez pre­se­da­na na ne­kog li­de­ra ze­mlje ko­ja je su­sed ili sa­ve­znik SAD. 

„Na osno­vu Dža­sti­no­vih la­žnih iz­ja­va na nje­go­voj kon­fe­ren­ci­ji za štam­pu i či­nje­ni­ci da Ka­na­da na­pla­ću­je ogrom­ne tak­se na­šim ame­rič­kim far­me­ri­ma, rad­ni­ci­ma i kom­pa­ni­ja­ma, dao sam in­struk­ci­je ame­rič­kim pred­stav­ni­ci­ma da ne odo­bre sa­op­šte­nje dok mi gle­da­mo na (uvo­đe­nje) tak­si na auto­mo­bi­le ko­ji su pre­pla­vi­li ame­rič­ko tr­ži­šte”, na­pi­sao je Tramp.

On, ka­že, ne kri­vi dru­ge ze­mlje za skla­pa­nje uža­snih tr­go­vin­skih spo­ra­zu­ma sa SAD, već biv­še ame­rič­ke li­de­re, ali do­da­je da vi­še ne­će tr­go­va­ti s nji­ma ako se to ne pro­me­ni. 

Kra­jem le­ta sle­de­će go­di­ne li­de­ri se­dam dr­ža­va sa­sta­će se u Fran­cu­skoj.

 

Pu­tin: Vre­me je da se za­u­sta­vi ble­be­ta­nje

Ru­ski pred­sed­nik Vla­di­mir Pu­tin pu­kim „ble­be­ta­njem” sma­tra op­tu­žbe na ra­čun Mo­skve iz­ne­te na sa­mi­tu gru­pe se­dam in­du­strij­ski naj­ra­zvi­je­ni­jih ze­ma­lja sve­ta. Mi­slio je na tvrd­nje čla­ni­ca G7 o de­sta­bi­li­zu­ju­ćim ak­tiv­no­sti­ma Ru­si­je, kao i na op­tu­žbe za ume­ša­nost Mo­skve u tro­va­nje biv­šeg ru­skog dvo­stru­kog agen­ta Ser­ge­ja Skri­pa­lja. Gru­pa je na sa­mi­tu u Ka­na­di po­zva­la Ru­si­ju da ob­u­sta­vi de­sta­bi­li­zu­ju­će po­na­ša­nje pod­ri­va­nja de­mo­krat­skih si­ste­ma i da ob­u­sta­vi po­dr­šku si­rij­skom re­ži­mu. Pu­tin je oce­nio da u sa­op­šte­nju G7 još jed­nom ni­šta kon­kret­no ni­je re­če­no

 

Tri mi­li­jar­de do­la­ra za obra­zo­va­nje de­voj­či­ca

Se­dam naj­ja­čih eko­no­mi­ja sve­ta oba­ve­za­le su se da će obez­be­di­ti go­to­vo tri mi­li­jar­de do­la­ra za obra­zo­va­nje že­na i de­voj­či­ca u ugro­že­nim pod­ruč­ji­ma, uklju­ču­ju­ći iz­be­gli­ce. Ka­nad­ski pre­mi­jer Dža­stin Tru­do re­kao je da je reč o „naj­ve­ćoj in­ve­sti­ci­ji u obra­zo­va­nje že­na i de­voj­či­ca u kri­znim i kon­flikt­nim pod­ruč­ji­ma”.

 

 


Komentari2
7106d
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Janko
Òvo je i tužno i smešno....pa Kanada je u minusu 180 milijardi dolara...Italija 360 milijardi...Francuska 230 milijardi...ha..haa...ovo je kao da su se sastali G7..Klovnovi..zamejavaju svoj narod i sve narode....E neka je Tramp pokazao da su fukare
nikola andric
Problem je ''emotivno'' tumacenje reci. Recimo ''saveznici''. Ponekad ''svetli primeri'' pomazu da se bolje razume neka stvar. Nasledsvo je poznat izraz svakome. Kad se vidi ili sazna kako se ''najrodjeniji rodjaci'' ponasaju u podeli nasledstva dobija se bolja ''slika'' od ovih 7 saveznika. Radi se o velikom trzistu i njegovoj raspodeli medju clanovima. Svi se pozivaju na zakone ili principe koji njima najbolje odgovaraju.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja