petak, 21.02.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:56

Kvo­rum – po­li­tič­ka igran­ka u Sme­de­re­vu

Tre­ći put u ovoj go­di­ni, od­bor­ni­ci Srp­ske na­pred­ne stran­ke do­ve­li su u pi­ta­nje rad skup­šti­ne u ovom gradu
Autor: Olivera Miloševićpetak, 16.11.2018. u 18:14
(Фото О. Милошевић)

Sme­de­re­vo – Lo­kal­na par­la­men­tar­na prak­sa u Sme­de­re­vu po­sled­njih me­se­ci po­sta­la je je­din­stve­na. Ume­sto da opo­zi­ci­ja ili ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri tvr­de pa­zar, ov­de vlast sa­moj se­bi us­kra­ću­je kvo­rum. Pre ne­ko­li­ko da­na po tre­ći put u ovoj go­di­ni, od­bor­ni­ci Srp­ske na­pred­ne stran­ke do­ve­li su u pi­ta­nje rad skup­šti­ne. Na­i­me, za­se­da­nje ko­je je re­gu­lar­no po­če­lo 9. no­vem­bra pre­ki­nu­to je usled ne­do­stat­ka kvo­ru­ma, na­kon što je deo vla­da­ju­će ve­ći­ne na­pu­stio sed­ni­cu. Za­se­da­nje je na­sta­vlje­no pet da­na ka­sni­je, kao da se ni­šta ni­je do­go­di­lo. Ali, u re­do­vi­ma sme­de­rev­skih na­pred­nja­ka u me­đu­vre­me­nu, kao i sva­kog pret­hod­nog pu­ta, do­šlo je do ka­drov­skih pro­me­na. Ime­no­van je no­vi šef od­bor­nič­ke gru­pe i sme­njen po­ve­re­nik jed­nog me­snog od­bo­ra.

Sli­čan sce­na­rio do­go­dio se i u av­gu­stu. Na ured­no sa­zva­nu sed­ni­cu ni­je se po­ja­vio ni je­dan od 44 od­bor­ni­ka vla­da­ju­ćeg SNS-a. Sa­mo tri da­na po­tom, svi na­pred­nja­ci bi­li su u par­la­men­tu. Opet, kao da se ni­šta ni­je do­go­di­lo, a za­pra­vo je­ste – pro­me­nje­na su če­ti­ri čla­na Grad­skog ve­ća.

U fe­bru­a­ru je bi­lo slič­no. Na za­se­da­nje lo­kal­ne skup­šti­ne je do­šlo sve­ga 27 od 44 od­bor­ni­ka SNS-a, a ka­ko su ov­da­šnje de­mo­kra­te boj­ko­to­va­le sed­ni­cu, kvo­rum se na­šao na ivi­ci. So­ci­ja­li­sti, ina­če ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri na­pred­nja­ka, za­tra­ži­li su pa­u­zu, a na­kon kon­sul­ta­ci­ja sa po­ve­re­ni­ci­ma GO SNS-a, sed­ni­ca je ipak na­sta­vlje­na.

Opo­zi­ci­ja, ali i no­vi­na­ri, i ovog pu­ta su osta­li us­kra­će­ni za bi­lo ka­kvo ob­ja­šnje­nje.

– Ov­de vla­da­ju­ća ve­ći­na po­sto­ji tri da­na, pa dva da­na ne po­sto­ji. Ako ho­će­te da sme­ni­te gra­do­na­čel­ni­cu, pod­ne­si­te ini­ci­ja­ti­vu. Ako ona ima po­dr­šku, on­da za­što pre­ki­da­mo sva­ku sed­ni­cu. Ovo je Skup­šti­na gra­da, a vi je pre­tva­ra­te u stra­nač­ku skup­šti­nu SNS-a, gde pre­no­si­te unu­tar­stra­nač­ke raz­mi­ri­ce pre­ko le­đa svih gra­đa­na i od­bor­ni­ka – re­kao je Aca Cve­ta­no­vić iz Od­bor­nič­ke gru­pe „Bu­di­mo Sme­de­re­vo“ i po­zvao pred­sed­ni­ka skup­šti­ne da se ne po­na­ša kao da je sve u naj­bo­ljem re­du. On mu je, po­tom, od­go­vo­rio da ne mo­že da ula­zi u to da li će ne­ko od od­bor­ni­ka bi­ti pri­su­tan ili ne, što je iza­zva­lo bur­nu re­ak­ci­ju Pe­ri­ce Đor­đe­vi­ća iz DS-a, ko­ji je re­kao da je ne­ve­ro­vat­no da pr­vi čo­vek skup­šti­ne da­je ta­kvo obra­zlo­že­nje. Bo­go­ljub Spa­so­je­vić, pred­sed­nik lo­kal­nog par­la­men­ta, oti­šao je po­tom ko­rak da­lje i op­tu­žio opo­zi­ci­ju da je us­kra­ti­la kvo­rum, jer ni­su osta­li u sa­li na­kon što je utvr­đe­no da ne­ma do­volj­no od­bor­ni­ka za na­sta­vak ra­da.

Ovim je sa­mo na­sta­vljen „rat“ unu­tar sme­de­rev­skog od­bo­ra SNS-a, ko­ji boj­ko­tom skup­šti­ne, oči­to, sma­nju­je uti­caj gra­do­na­čel­ni­ce Ja­sne Avra­mo­vić. Jav­na taj­na u Sme­de­re­vu je da odav­no po­sto­je dve stru­je u ovoj par­ti­ji, te da Grad­ski od­bor na če­lu sa tri po­ve­re­ni­ka po­la­ko ja­ča stru­ju ko­ja je su­prot­sta­vlje­na Avra­mo­vi­će­voj. U vi­še na­vra­ta, iz lo­kal­nog na­pred­njač­kog ta­bo­ra ne­zva­nič­no je na­ja­vlji­va­na sme­na gra­do­na­čel­ni­ce, do če­ga ni do da­nas ni­je do­šlo.

Ina­če, simp­to­ma­tič­no je i da se sed­ni­ce skup­šti­ne kon­stant­no za­ka­zu­ju bu­kval­no dan pre is­te­ka za­kon­skog ro­ka od tri me­se­ca. Na­knad­nim za­se­da­njem u av­gu­stu, za dla­ku je spre­če­no uvo­đe­nje pri­vre­me­nih me­ra u Sme­de­re­vu.

U ak­tu­el­nom sa­zi­vu Skup­šti­ne gra­da ko­ja bro­ji 70 od­bor­nič­kih me­sta, SNS ima nat­po­lo­vič­nu ve­ći­nu od 44 od­bor­ni­ka.


Komentari1
e3b48
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Teca Peca
Tito je lepo govori.Nije za nas visetranacki sistem.Nas mentalni sklop je komplikovan.Danas smo jednom uvece ili ujutru nesto drugo.Para vrti gde burguja nece .

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja