subota, 20.07.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:40

Dže­zer­ski ve­tar u le­đa

Na ve­če­ra­šnjem za­tva­ra­nju No­vo­sad­skog džez fe­sti­va­la u kvar­te­tu Šej­mu­sa Blej­ka za bub­nje­vi­ma će bi­ti Vla­di­mir Ko­sta­di­no­vić
Autor: Snežana Čikarićsubota, 17.11.2018. u 18:21
Вла­ди­мир Ко­ста­ди­но­вић (Фо­то Лич­на ар­хи­ва)

Od na­šeg spe­ci­jal­nog iz­ve­šta­ča

Beč – No­vo­sad­ski džez fe­sti­val, dva­de­se­ti po re­du, za­tvo­ri­će ve­če­ras po­zna­ti ame­rič­ki sak­so­fo­ni­sta Šej­mus Blejk sa ko­jim će za bub­nje­vi­ma na­stu­pi­ti Vla­di­mir Ko­sta­di­no­vić. Ne­pu­nih me­sec da­na ka­sni­je, naš mu­zi­čar sa stal­nom adre­som u Be­ču pred­sta­vi­će se i pu­bli­ci Ko­lar­če­ve za­du­žbi­ne na kon­cer­tu na ko­jem će Je­le­na Jo­vo­vić pred­sta­vi­ti svoj no­vi al­bum.

Dok, ne­ko­li­ko da­na una­zad, se­di­mo u ka­fi­ću na­do­mak beč­kog Mu­zej­skog kvar­ta, Ko­sta­di­no­vi­ću sti­žu po­ru­ke od ame­rič­kog sak­so­fo­ni­ste ko­ji se pre­se­lio u Pa­riz i u ko­ji­ma Šej­mus Blejk ša­lje pro­gram sa ko­jim će na­stu­pi­ti pred no­vo­sad­skom pu­bli­kom.

– Tek pre ne­ko­li­ko da­na sam do­bio po­ru­ku od nje­ga u ko­joj me pi­ta je­sam li slo­bo­dan 17. no­vem­bra. Bio sam ma­lo za­te­čen jer sam shva­tio da je kon­cert već za ne­ko­li­ko da­na – pri­ča Ko­sta­di­no­vić ko­jem je Šej­mus Blejk bio gost na po­sled­njem ob­ja­vlje­nom al­bu­mu i sa ko­jim ga ve­že le­pa sa­rad­nja.

Pre dve ne­de­lje, pri­ča Ko­sta­di­no­vić, vra­tio se iz Nju­jor­ka gde je bio u pri­li­ci da po­no­vo ču­je jed­nog od vo­de­ćih svet­skih sak­so­fo­ni­sta u klu­bu „Smols” u Gri­nič vi­li­džu. Ta­mo je, ina­če, na­stu­pio sa tri­om po­zna­tog pi­ja­ni­ste En­to­ni­ja Von­zi­ja, ali je is­ko­ri­stio pri­li­ku pa je skok­nuo i do Va­šing­to­na da bi svi­rao sa sak­so­fo­ni­stom Ti­mom Gri­nom, čla­nom sa­sta­va Maj­kla Bu­blea.

– Mno­go mi zna­či ta raz­me­na ener­gi­je. Da­je mi pod­strek, ve­ću že­lju za ra­dom. A po po­vrat­ku u Beč pra­tio sam ve­sti o otva­ra­nju No­vo­sad­skog džez fe­sti­va­la i po­mi­slio ka­ko bi bi­lo le­po da na­stu­pim po­no­vo pred ta­mo­šnjom pu­bli­kom. Eto, že­lja mi se na naj­lep­ši mo­gu­ći na­čin is­pu­ni­la. Je­dan moj pro­fe­sor imao je obi­čaj da ka­že ka­ko je ve­li­ka čast ka­da te Ame­ri­ka­nac po­zo­ve u svoj bend. U da­na­šnje vre­me ni­ko, na­rav­no, ne mo­že da ga­ran­tu­je ko­li­ko će šta da tra­je, ali me ja­ko ra­du­je što ovi mu­zi­ča­ri ima­ju po­ve­re­nja u me­ne, po­go­to­vo u „last mi­nu­te” si­tu­a­ci­ji po­put ove. Sva­ki mu­zi­čar ži­vi za ta­kav tre­nu­tak. Ovo je ve­tar u mo­ja le­đa, za­i­sta – pri­ča mu­zi­čar ko­ji od 2006. ži­vi i ra­di u Be­ču i već uve­li­ko pla­ni­ra da sni­ma no­vi al­bum na ko­jem će mu, sva je pri­li­ka, ovaj put kao gost na­stu­pi­ti Kris Po­ter.

– A mo­žda na­pra­vim žen­ski bend. Pro­šle go­di­ne svi­rao sam sa jed­nom sjaj­nom sak­so­fo­nist­ki­njom Me­li­som Al­da­no i ba­sist­ki­njom Lin­dom O ko­ja ina­če svi­ra sa Pe­tom Me­ti­ni­jem. Svi­ra­li smo u No­vom Me­stu u ko­jem je odr­ža­na i maj­stor­ska ra­di­o­ni­ca. Uz pre­da­va­nja pri­re­di­li smo i kon­cert ko­ji je pri­vu­kao pa­žnju slu­ša­la­ca na Ju­tju­bu i ko­men­ta­ri su bi­li za­i­sta po­hval­ni – pri­ča mu­zi­čar ko­ji je stu­di­je za­vr­šio u Gra­cu da bi, ka­ko ka­že, pre dva­na­est go­di­na u Be­ču ba­cio si­dro.

– To­kom pro­te­klih de­set go­di­na po­čeo sam do­sta da sa­ra­đu­jem sa ov­da­šnjim mu­zi­ča­ri­ma i evo, tre­nut­no svi­ram i u pred­sta­vi „Cr­ve­na Zo­ra i nje­na ban­da”. To je ne­što slič­no na­ma do­bro po­zna­toj se­ri­ji i fil­mu o Pi­pi Du­goj Ča­ra­pi – ob­ja­šnja­va naš sa­go­vor­nik.

Vla­di­mir Ko­sta­di­no­vić se ba­vi i pe­da­go­škim ra­dom i u jed­noj sred­njoj mu­zič­koj ško­li u Do­njoj Austri­ji dva pu­ta ne­delj­no pre­da­je uda­ralj­ke.

– Ali, po­zo­ri­šte je jed­na sa­svim dru­ga­či­ja di­men­zi­ja od one na ko­ju sam na­vi­kao. To je dru­ga­či­ja di­sci­pli­na. Se­ćam se jed­nog mo­no­lo­ga du­gog tri i po sa­ta. U sa­li osam­sto lju­di, na sce­ni ču­ve­na austrij­ska glu­mi­ca An­drea Ekart. Muk. A ja se pre­zno­ja­vam sva­ki put ka­da mo­ram da svi­ram – pri­ča sme­ju­ći se mu­zi­čar ko­ji je ne­dav­no u Austri­ji na­stu­pio sa Du­škom Goj­ko­vi­ćem.

Na­kon ve­če­ra­šnjeg na­stu­pa do­ma­ća pu­bli­ka bi­će u pri­li­ci da 8. de­cem­bra ču­je Vla­di­mi­ra Ko­sta­di­no­vi­ća i na sce­ni Ko­lar­če­ve za­du­žbi­ne kao čla­na no­vog ben­da Je­le­ne Jo­vo­vić, na­zva­nog „He­art­be­at”, u ko­jem su i Va­sil Ha­dži­ma­nov, Mi­lan Ni­ko­lić, Rast­ko Ob­ra­do­vić, Igor Mat­ko­vić.


Komentari0
2756b
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja