četvrtak, 13.08.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
ponedeljak, 24.12.2018. u 17:02 Iva­na Al­bu­no­vić - Je­li­ca An­telj

Evropa pred zabranom droga koje se kriju u „osveživačima vazduha”

Zloupotreba ovih psihoaktivnih supstanci uzela maha u svim državamačlanicama EU, zbog čega su donete dve nove evropske regulative
Фото Пиксабеј

Tr­ži­štu Evrop­ske uni­je sve je bli­ža za­bra­na pro­iz­vo­da, ta­ko­zva­nih osve­ži­va­ča va­zdu­ha ko­ji su se go­di­na­ma mo­gli na­ba­vi­ti u slo­bod­noj pro­da­ji ia­ko su ih sred­njo­škol­ci ko­ri­sti­li kao vr­lo opa­snu dro­gu. Pod za­jed­nič­kim na­zi­vom „spajs” na tr­ži­štu se pro­da­je me­ša­vi­na bi­lja i osve­ži­va­ča ko­je su mla­di me­ša­li sa du­va­nom i pu­ši­li kao ci­ga­re­te.

Ko­li­ko se ovaj pro­blem otr­gao kon­tro­li go­vo­ri i to da je Evrop­ski par­la­ment do­neo dve no­ve re­gu­la­ti­ve ko­je de­fi­ni­šu da su ta­ko­zva­ni osve­ži­va­či pro­sto­ra za­pra­vo dro­ga i da bi tre­ba­lo da se sklo­ne sa tr­ži­šta, po­put svih osta­lim ne­be­zbed­nih pro­iz­vo­da i da se us­po­sta­vi si­stem na ra­no upo­zo­ra­va­nje uko­li­ko ih dr­ža­ve čla­ni­ce na­đu u pro­da­ji. Bi­lja­na Bor­zan, hr­vat­ska evro­par­la­men­tar­ka, iz­ja­vi­la je da no­vi pro­pi­si sti­žu u pra­vi čas, jer je zlo­u­po­tre­ba ovih psi­ho­ak­tiv­nih sup­stan­ci uze­la ma­ha u svim dr­ža­va­ma EU. 

– Znat­no se ubr­za­va vre­me po­treb­no za iden­ti­fi­ka­ci­ju, pro­ce­nu ri­zi­ka i za­bra­nu tih dro­ga. In­for­ma­ci­je o no­vim opa­sno­sti­ma će dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma bi­ti od­mah do­stup­ne u evrop­skom si­ste­mu za br­zo upo­zo­ra­va­nje – iz­ja­vi­la je Bor­za­no­va i do­da­la da je ubr­za­va­nje pro­ce­du­ra ključ­no jer he­mi­ča­ri u slu­žbi di­le­ra i pro­fi­te­ra pro­iz­vo­de no­ve opa­sne sup­stan­ce br­že ne­go što u EU stig­nu da ih za­bra­ne. Ina­če, iz EU upo­zo­ra­va­ju da se de­fi­ni­ci­ja poj­ma „dro­ga” pro­ši­ri­la i da uklju­ču­je no­ve sup­stan­ce ko­je se po­ja­vlju­ju na tr­ži­štu, a do sa­da su se če­sto pro­vla­či­le kroz ru­pe u za­ko­nu. 

– Ne­ke od za­bra­nje­nih pro­iz­vo­da na tr­ži­štu su bi­li mno­go ja­ki i mo­gu iza­zva­ti po­sle­di­ce po­put po­vi­še­nog krv­nog pri­ti­ska, pa­ra­no­je, psi­ho­za, muč­ni­ne, pa i smr­ti. Pro­blem je to što se ak­tiv­na sup­stan­ca to­kom me­ša­nja i su­še­nja ne­pra­vil­no ras­po­re­di po pro­iz­vo­du. U Ki­ni, re­ci­mo, ko­ri­ste me­ša­li­ce za be­ton ka­ko bi pro­iz­vo­di­li sme­še za osve­ži­va­če. Zbog to­ga su ne­ka pa­ko­va­nja vi­še­stru­ko ja­ča i štet­ni­ja od dru­gih. To je za­pra­vo lu­tri­ja s ne­sret­nim do­bit­ni­kom – sma­tra hr­vat­ska evro­par­la­men­tar­ka. 

Ovo bi tre­ba­lo da bu­de sig­nal i za Sr­bi­ju gde je već bi­lo za­be­le­že­nih slu­ča­je­va ko­ri­šće­nja ovih dro­ga ko­je se kri­ju pod ma­skom osve­ži­va­ča va­zdu­ha i sred­sta­va za za­šti­tu bi­lja­ka. Sve dok se ne za­bra­ni ona je prak­tič­no le­gal­na. 

Ina­če, ši­rom Evro­pe su pret­hod­nih go­di­na re­gi­stro­va­ni i smrt­ni slu­ča­je­vi, a po­sled­nja is­tra­ži­va­nja su po­ka­za­la da hr­vat­ski ti­nej­dže­ri u od­no­su na pro­sek EU znat­no vi­še kon­zu­mi­ra­ju no­ve psi­ho­ak­tiv­ne sup­stan­ce. 

– Oba­ve­šte­nje ko­je je is­tak­nu­to na ovim osve­ži­va­či­ma da oni ni­su za kon­zu­ma­ci­ju kraj­nje je hlad­no i li­ce­mer­no. Tr­gov­ci ko­ji te pro­iz­vo­de pro­da­ju vr­lo do­bro zna­ju da se oni ne ko­ri­ste za osve­ža­va­nje pro­sto­ra, već za dro­gi­ra­nje. S ob­zi­rom na to da je Evrop­ska uni­ja uve­la stro­že pro­pi­se, tre­ba­lo bi da se ce­lo dru­štvo uklju­či u ovaj pro­blem i za­šti­ti de­cu – za­klju­ču­je Bi­lja­na Bor­zan. 

Ve­li­ki pro­blem je to što se ovi pro­iz­vo­di pod raz­li­či­tim ime­nom mo­gu na­ru­či­ti jef­ti­no pre­ko in­ter­ne­ta, što je ja­ko te­ško kon­tro­li­sa­ti. Pa­ke­ti­ći su raz­li­či­tog di­zaj­na i na­zi­va, po­put „spajs” „ga­lak­si”, „ver­teks”, „in­sens”, „bun­ga bun­ga”, „zom­bi”, „sku­bi sneks”, „so­lar su­per”. Struč­nja­ci, sa dru­ge stra­ne, upo­zo­ra­va­ju da ma­lo­let­ni­ci uz „osve­ži­va­če va­zdu­ha” uzi­ma­ju i ne­ku dru­gu dro­gu i u ta­kvim si­tu­a­ci­ja­ma po­ten­ci­jal­no svi mo­gu bi­ti ži­vot­no ugro­že­ni ako na vre­me ne do­bi­ju me­di­cin­sku po­moć. Oni tvr­de da osve­ži­va­či va­zdu­ha sa­dr­že i he­mij­ski iz­me­njen i znat­no po­ja­čan eks­trakt ma­ri­hu­a­ne, što je do­da­tan pro­blem. 

 

Komentari2
19e71
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Bashkim
U Srbiji se droga slobodno prodaje po svim apotekama (besedin itd.) a brine se o Evropi...
Zoran
Ali zato droga po Holandiji moze.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja