utorak, 15.10.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 11:17
ALEKSANDAR ČEPURIN, ambasador Ruske Federacije

Nastavićemo da pružamo podršku Srbiji

Poseta predsednika Vladimira Putina obećava da će biti dinamična i delotvorna, očekuje se poređenje stavova po širokoj lepezi pitanja, potpisivanje brojnih bilateralnih dokumenata, podsticaj daljoj saradnji
Autor: Aleksandar Čepurinsreda, 02.01.2019. u 16:20
Амбасадор Русије у Србији, Александар Чепуни (Фото Танјуг - Д.К.)

U od­la­ze­ćoj 2018. go­di­ni obe­le­ži­li smo 180. go­di­šnji­cu us­po­sta­vlja­nja di­plo­mat­skih od­no­sa iz­me­đu na­ših ze­ma­lja. Ovih da­na na Ka­le­meg­da­nu se odr­ža­va iz­lo­žba ko­ja je upra­vo to­me po­sve­će­na. Isto­rij­ske ve­ze iz­me­đu Ru­si­je i Sr­bi­je su naš po­nos. Ima­mo či­me da se po­no­si­mo.

Va­žno je da je u kon­tek­stu ge­o­po­li­tič­kih pro­me­na i opa­da­nja mo­ći Za­pa­da sa­ču­va­na vi­so­ka di­na­mi­ka ru­sko-srp­skih su­sre­ta na naj­vi­šem ni­vou. Dva­put, 9. ma­ja i 2. ok­to­bra, sa­sta­li su se pred­sed­ni­ci Vla­di­mir Pu­tin i Alek­san­dar Vu­čić, tri­put – mi­ni­stri spolj­nih po­slo­va Ser­gej La­vrov i Ivi­ca Da­čić. Po­seb­na od­li­ka ru­sko-srp­skih zva­nič­nih pre­go­vo­ra je vi­so­ki ste­pen po­ve­re­nja i me­đu­sob­nog raz­u­me­va­nja.

U okvi­ru ko­sov­skog re­gu­li­sa­nja Ru­si­ja je pru­ža­la i na­sta­vi­će da pru­ža Sr­bi­ji od­luč­nu po­dr­šku u od­bra­ni su­ve­re­ni­te­ta i te­ri­to­ri­jal­nog in­te­gri­te­ta.

Ra­du­je to da je u od­la­ze­ćoj go­di­ni do­bi­la no­vi za­mah eko­nom­ska sa­rad­nja: obim ukup­ne bi­la­te­ral­ne rob­ne raz­me­ne u 2018. go­di­ni mo­že da nad­ma­ši tri mi­li­jar­de do­la­ra. Znat­no su se učvr­sti­le voj­no-teh­nič­ke ve­ze. Me­đu naj­lep­šim stra­ni­ca­ma su otva­ra­nje div­nog mo­za­i­ka ku­po­le Hra­ma Sve­tog Sa­ve i pro­sla­va 85. go­di­šnji­ce Ru­skog do­ma u Be­o­gra­du.

Je­dan od naj­sve­tli­jih tre­nu­ta­ka od­la­ze­će go­di­ne je po­sta­la i uza­jam­na po­dr­ška ko­ju su ru­ski i srp­ski na­vi­ja­či po­ka­za­li na Svet­skom pr­ven­stvu u fud­ba­lu.

Vek­tor raz­vo­ja ru­sko-srp­skih ve­za u no­voj go­di­ni će si­gur­no od­re­di­ti po­se­ta Sr­bi­ji pred­sed­ni­ka Ru­ske Fe­de­ra­ci­je ko­ja je pla­ni­ra­na za ja­nu­ar. Ona obe­ća­va da bu­de di­na­mič­na i de­lo­tvor­na. Oče­ku­je se po­re­đe­nje sta­vo­va po ši­ro­koj le­pe­zi pi­ta­nja, pot­pi­si­va­nje broj­nih bi­la­te­ral­nih do­ku­me­na­ta, pod­sti­caj da­ljoj sa­rad­nji. Ve­ći­na Sr­ba po­seb­no po­štu­je Vla­di­mi­ra Vla­di­mi­ro­vi­ča Pu­ti­na. Vre­me­nom ova do­bra ose­ća­nja sa­mo ja­ča­ju, što je za­log uspe­ha po­se­te i da­ljeg raz­vo­ja brat­skih ve­za.

Prin­ci­pi­jel­ni pri­o­ri­tet je iz­la­zak van po­sto­je­ćih gra­ni­ca eko­nom­ske sa­rad­nje. Na­gla­sak bi­će sta­vljen na uza­jam­no de­lo­va­nje u ino­va­ci­o­nim obla­sti­ma, kao što su pri­me­na „mir­nog ato­ma”, raz­voj in­for­ma­ci­o­nih i di­gi­tal­nih teh­no­lo­gi­ja. Na­sta­vi­će se sa­rad­nja u re­kon­struk­ci­ji že­le­zni­ca Sr­bi­je, mo­der­ni­za­ci­ji pod­zem­nog ga­snog skla­di­šta „Ba­nat­ski Dvor”, iz­grad­nji ga­so­vo­da Bu­gar­ska–Sr­bi­ja–Ma­đar­ska. Po­sto­ji re­al­na mo­guć­nost da se osna­ži ko­o­pe­ra­ci­ja u po­ljo­pri­vre­di i in­du­stri­ji pu­tem or­ga­ni­za­ci­je za­jed­nič­ke pro­iz­vod­nje. Tre­ba da ulo­ži­mo u to sve na­še ta­len­te i svu na­šu pa­si­o­nar­nost.

Go­di­ne 2019. obe­le­ži­će­mo di­van ju­bi­lej – 75. go­di­šnji­cu oslo­bo­đe­nja Be­o­gra­da od fa­ši­stič­kih osva­ja­ča.

Ima­mo bo­gat stva­ra­lač­ki dnev­ni red. Ru­si­ja i Sr­bi­ja ni­su pri­ja­te­lji „pro­tiv ne­ko­ga”. Na­sta­vi­će­mo sa usa­vr­ša­va­njem na­šeg stra­te­škog part­ner­stva, osva­ja­ju­ći no­ve prav­ce ra­di bla­go­sta­nja na­ro­da Ru­si­je i Sr­bi­je. Ho­će­mo li us­pe­ti da sve ovo ura­di­mo? Ne­ma­mo dru­ge op­ci­je.

Na kra­ju že­leo bih da če­sti­tam na­šim srp­skim pri­ja­te­lji­ma No­vu go­di­nu i sve­tli pra­znik Bo­ži­ća. Ru­si­ja je iskre­no za­in­te­re­so­va­na da Sr­bi­ja i Sr­bi bu­du uspe­šni, pro­spe­ri­tet­ni i sreć­ni. Uvek smo sprem­ni da pru­ži­mo svu mo­gu­ću po­dr­šku.

*autor­ski tekst ambasadora Rusije


Komentari40
88a0c
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Раде Ковачевић
Slavko Knin@Roko@Говори се да прекоокеанска Америка због својих националних и безбедносних интереса у басену Црног мора никада неће признати отцепљење Крима од Украјине и његово присаједињење Русији, али Русија се уопште не брине због тога.Зашто? Зато што поседује државни потенцијал да заштити своје националне и безбедносне интересе у басену Црног мора на које као држава излази. Чињеница је да је путиновска Русија једна ствар, а Горбачевљева и Јелцинова сасвим друга ствар.Зашто? Зато што Путинова Русија симболизује опорављену Русију у свим доменима, па и у домену међународних односа где Русија поново има улогу велесиле, док допутиновска Русија симболизује немоћну и сапету Русију, снисходљиво заинтересовану само за сопствени, какав-такав опстанак. Путинова Русија има државни потенцијал и интерес (појам којим се данас по америчкој парадигми готово све објашњава и оправдава) да заштити Србију од НАТО агресије, али Србија ту врсту подршке мора да заслужи и затражи. О томе се ради.
Slavko Knin
ROKO@@ Vasem komentaru se nema sta dodati ni oduzeti.E to je politika koja Srbiji treba.
Roko
Politika vezivanja za Rusiju je veoma pogresna buduci da smo se opredelili za EU. Koketiranje sa Rusima moze samo nama da steti i kada svi budu u EU mi cemo ostati izolirani na pustom ostrvu da glumimo neutralnost sa siromasnim i napacenim narodom a srbiju bez naroda. Sa Rusima trebamo imati prijateljske odnose ali u okviru pravila i politike koja vlada u EU, i to Rusi trebaju da postuju ako su nam stvarni prijatelji.
slamkamenac
O kojem vezivanju vi govorite? Ja samo vidim politiku saradnje sa svima koji to hoce. Ko je kriv zapadu sto nece da razvija infrastrukturu u Srbiji, nauku i slicno? Njih samo zanima sto manje uloziti a sto vise dobiti. Kad je tako onda Srbija nema drugu alternativu nego da se osloni na Rusiju i Kinu za nesto iole ambicioznije.
Preporučujem 7
Slavko Knin
Nemojte Rusi da nam pruzate podrsku ki Boga vas molim.Od vase podrske mi Srbi izgubismo RSK upravo vasom podrskom Tudjmanu i Milosevicu da se eliminisu Srbi iz Hrvatske i RSK.Vasom podrskom Franjo i Slobo su celi Bosnu djeliti a cjenu podjele Bosne su trebali platiti muslimani.Njeste Bosnu razbili niti ce se Republika Srpska ikad ocjepiti od Bosne.Niti ce Hrvati dobiti treci entitet.Amerika nikad nece dozvoliti raspad BiH po cjenu svega.Bosna nece biti unitarna drzava ALI BICE GRADJANSKA.E ta gradjanska ne odgovara zagovornicima podjele Bosne.Ali dzabe im je sve Bosna ce biti cjelovita.Bez cjelovite Bosne nema ni nove Jugoslavije.A ako nema nove Jugoslavije nema ni Srba ni Srpskog imena u Hrvatskoj.Nadam se da je razumnim ljudima jasno zasto je vazno i zasto je u Srpskom interesu OCUVANJE CJELOVITE BOSNE.Napominjem jopet NEMA RJESENJA SRPSKOG NACIJONALNOG PITANJA BEZ NAKE NOVE JUGOSLAVIJE TO EST PROJEKTA ZAPADNOG BALKANA ILI BALKANSKE UNIJE.
slamkamenac
Slavko, puno "nema" u tvom tekstu. Ono cega zbilja nece biti je ta Jugoslavia o kojoj sanjas.
Preporučujem 8
Цицка
1867.год. Русија се уздала у Гарашанина али сменом владе на чело војске долази Блазнавац Миливоје, на позив кнеза Михаила долазе руски официри да процене каква је убојна спремност српске војске. Блазнавац долази у сукоб са гостима Русима те се морао умешати Шшикин који је био царски дипломатски агент . Описује тако Бадњи дан 1867 год. кнез Михаило да му је Шшикин дошао , кнез каже ја пођох да му пружим руку а он мени одмах уместо руке поднесе неке папире и дрхутћим гласом му је реако Ја сам до сада долазио са добрим порукама Светлости али сада молим да писма прочитате . Шишкин је био зеле и блед, читао је кнез писма и каже:гроф Штакелберг колико видим њ.в. цар негодује што је Гарашанин замењен Блазнавцем, а онда му је Шишкин допунио негодовање и рекао му је да се лично кнез спрдао иако је сам тражио Русе од њ,в, Цара Русије да пошаље за процену српске војске. Каже кнез Таман посла да тако нешто радим када знам колико је мени и нашој земљи њ.в. помагао . Шишкин оде скоро залупивш

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja