sreda, 21.10.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
petak, 15.02.2019. u 10:33 Vladimir Vukasović

Iran optužuje Izrael i SAD za napad na gardiste

Иран­ска гар­да на про­сла­ви ју­би­ле­ја Ислам­ске ре­во­лу­ци­је (Фото EPA/Abedin Taherkenareh)

Na­kon još jed­nog na­pa­da ko­ji je po­tvr­dio da ipak ni­je ne­pro­boj­na voj­no-oba­ve­štaj­na si­la i da ne mo­že, ka­ko je uve­ra­va­la, spre­či­ti sva­ki na­pad na Iran, pa čak ni na nju di­rekt­no, Iran­ska re­vo­lu­ci­o­nar­na gar­da je za­pre­ti­la da će uz­vra­ti­ti i van gra­ni­ca svo­je ze­mlje. Po­što s ne­pri­ja­te­lji­ma ra­to­ve već vo­di pre­ko po­sred­ni­ka na te­ri­to­ri­ji tre­ćih dr­ža­va, ta opo­me­na smi­sla ima je­di­no ako zna­či da će gar­da uda­ri­ti na ri­va­le na nji­ho­vom tlu. Ako je ve­ro­va­ti iran­skim za­ključ­ci­ma, ko­ji se na­do­ve­zu­ju i na jed­nu ra­ni­ju di­rekt­nu pret­nju Sa­u­di­ja­ca, ni ovog po­sled­njeg na­pa­da ne bi bi­lo da su­par­ni­ci re­ži­ma u Te­he­ra­nu, pre svih SAD, već ni­su pre­ne­li te ra­to­ve na nje­gov do­ma­ći te­ren.

Pre­pad u ko­jem je stra­da­lo 27 čla­no­va iran­ske gar­de dru­gi je u po­sled­njih ne­ko­li­ko me­se­ci za ko­ji je ne­po­sred­na od­go­vor­nost pri­pi­sa­na su­nit­skim se­ce­si­o­ni­sti­ma na ju­gu ove ve­ćin­ski ši­it­ske dr­ža­ve. Da stvar bu­de još vi­še po­ni­ža­va­ju­ća po Iran, na­pad se od­i­grao od­mah na­kon pro­sla­ve 40. go­di­šnji­ce Islam­ske re­vo­lu­ci­je, ko­jom je zba­čen pro­a­me­rič­ki šah. 

Po­ni­že­nje je bar ne­što ma­nje ako se po­ve­ru­je da bez­bed­no­sni kor­pus Ira­na ni­je opet ka­pi­tu­li­rao pred pa­ra­voj­nom gru­pi­com ne­go pred za­ve­rom iza ko­je sto­ji Ame­ri­ka, ka­ko je su­ge­ri­sao šef di­plo­ma­ti­je Dža­vad Za­rif i otvo­re­no po­ru­čio pred­sed­nik Ha­san Ro­ha­ni, do­da­ju­ći spi­sku kri­va­ca i Izra­el i „nji­ho­ve agen­te iz re­gi­o­na”. Me­đu­tim, ni­su Sa­u­dij­ci je­di­ni ko­ji su svo­jom ra­ni­jom pret­njom da će se rat s Ira­nom ubu­du­će vo­di­ti na nje­go­vom tlu na­vu­kli se­bi na vrat ta­kve sum­nje. I u Be­loj ku­ći se od pro­šle go­di­ne uče­sta­lo spo­mi­nje pro­me­na re­ži­ma u Ira­nu kao ame­rič­ki cilj, prem­da se do da­ljeg, ma­kar de­kla­ra­tiv­no, osta­lo na to­me da se pri­ti­skom sank­ci­ja­ma pod­sti­če već po­sto­je­će ne­za­do­volj­stvo de­la Ira­na­ca i nji­ho­vi pro­te­sti kao na­čin da se iza­zo­ve svr­ga­va­nje vla­sti iz­nu­tra. 

Upra­vo se, što je po­slu­ži­lo Za­ri­fu kao još jed­na in­di­ci­ja to­ga da Va­šing­to­nu ni­su či­ste ru­ke u na­pa­du na gar­di­ste, u Var­ša­vi od­vi­ja me­đu­na­rod­na kon­fe­ren­ci­ja ko­ju su SAD sa­zva­le ka­ko bi oku­pi­le front pro­tiv Ira­na. Je­dan od uče­sni­ka kon­fe­ren­ci­je, izra­el­ski pre­mi­jer Ben­ja­min Ne­ta­ni­ja­hu, tvi­to­vao je da se s arap­skim dr­ža­va­ma raz­go­va­ra o „ra­tu s Ira­nom”, što je ka­sni­je pre­pra­vio u „bor­bu s Ira­nom”. Isti­na, ni­je tvi­to­vao na ma­ter­njem je­zi­ku ne­go na en­gle­skom, što da­je iz­ve­snog osno­va da se po­ve­ru­je ka­ko je is­pr­va sa­mo po­gre­šio.

U slič­nom to­nu, dr­žav­ni se­kre­tar SAD Majk Pom­peo je u Var­ša­vi po­ru­čio da se mir i sta­bil­nost na Bli­skom is­to­ku ne mo­gu po­sti­ći bez su­o­ča­va­nja s Ira­nom i po­zvao je na „no­vu eru sa­rad­nje” oko re­gi­o­nal­nih iza­zo­va, u ko­je je uvr­stio i Je­men, Si­ri­ju i izra­el­sko-pa­le­stin­sko pi­ta­nje. To su kri­zne tač­ke oko ko­jih Iran ima stav su­pro­tan Ame­ri­ci i ve­ći­ni arap­skih ze­ma­lja. U Si­ri­ji je i voj­no an­ga­žo­van na su­prot­noj stra­ni, u Je­me­nu pod­u­pi­re po­bu­nje­ni­ke, dok Izra­el­ci ve­ru­ju da se upu­stio i u po­moć ra­di­kal­nim pa­le­stin­skim or­ga­ni­za­ci­ja­ma. Pom­peo je kao pret­nje za re­gi­on ozna­čio „tri H”: hu­ti­jev­ske bor­ce iz Je­me­na, pa­le­stin­ski Ha­mas i li­ban­ski He­zbo­lah, ko­ji su svi po­ve­za­ni s Te­he­ra­nom. 

Komentari4
d55a5
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

ВлаДо
Ово је већ виђено у ирачко-иранском рату иза кога је такође стајала Америка,чувени светски "миротворац" и добитник одн.доделилац свих Нобелових награда за мир.
New York
Исти­на, ни­је тви­то­вао на ма­тер­њем је­зи­ку не­го на ен­гле­ском, што да­је из­ве­сног осно­ва да се по­ве­ру­је ка­ко је ис­пр­ва са­мо по­гре­шио. Netanijahu govori odlicno engleski (skolovao se u SAD) tako da nema govora da je u pitanju lapsus. Pored toga rec za rat (war) I borbu (fight) nisu ni blizu da su slicne
Dusan
Jovan @ , nisu...
Jovan
To je tacno da nisu ni slicne na engleskom a jesu li iste ili slicne na hibru?

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja