sreda, 18.09.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:52

Džej Lo u službi turskog turizma

Ankara preduzima mere kako bi privukla što više stranih turista, pogotovo onih s debljim buđelarom, koji će u Istanbulu, Antaliji i Izmiru ostavljati više para
Autor: Vo­ji­slav La­lićnedelja, 18.08.2019. u 21:30
Џенифер Лопез - Фото EPA-EFE/Mah­moud Ahmed

U si­tu­a­ci­ji ka­da se tur­ska pri­vre­da su­o­ča­va sa mno­gim eko­nom­skim iza­zo­vi­ma, vla­da po­ku­ša­va da pri­vu­če što ve­ći broj stra­nih tu­ri­sta, i to onih sa što du­bljim dže­pom, ka­ko bi po­pu­ni­la dr­žav­nu ka­su. Pre­ma po­sled­njim pro­ce­na­ma, ova go­di­na će bi­ti re­kord­na, po­što se oče­ku­je, ako se ne­što ne­pred­vi­đe­no ne de­si, pe­de­set mi­li­o­na stra­nih go­sti­ju, de­set od­sto vi­še ne­go la­ne.

Da bi se po­sti­gao taj cilj, po­kre­nu­ta je sna­žna pro­pa­gand­na ma­ši­ne­ri­ja u na­sto­ja­nju da se pri­vu­če što ve­ći broj go­sti­ju. Ako sve bu­de te­klo po pla­nu, go­sti bi u ze­mlji tre­ba­lo da osta­ve če­tr­de­set mi­li­jar­di do­la­ra.

Po­red kla­sič­ne pro­pa­gan­de, u kam­pa­nju su upreg­nu­ta i mno­ga po­zna­ta ime­na. U An­ta­li­ji, ne­zva­nič­noj tur­skoj tu­ri­stič­koj pre­sto­ni­ci, ne­dav­no je na­stu­pi­la po­zna­ta ame­rič­ka pe­va­či­ca, a po­vre­me­no i glu­mi­ca Dže­ni­fer Lo­pez. Nju su, na­rav­no, mo­gli da gle­da­ju i slu­ša­ju sa­mo pro­bra­ni go­sti, ali su nje­ne go­li­ša­ve fo­to­gra­fi­je pre­pla­vi­le tur­ske me­di­je. Džej Lo je, ka­ko je iz­ja­vi­la, odu­še­vlje­na Tur­skom, to jest An­ta­li­jom. To je oči­gled­no bio una­pred do­go­vo­re­ni pro­pa­gand­ni po­tez, efekt­ni­ji od sva­ke dru­ge re­kla­me. Ko­li­ko su ko­šta­la ta nje­na dva sa­ta, ni­je sa­op­šte­no, ali si­gur­no će se is­pla­ti­ti. Ona ni­je usa­mlje­na. Pre nje su go­sto­va­li El­ton Džon, Ri­ki Mar­tin, En­ri­ke In­gle­si­jas, ne­de­lju mo­de je or­ga­ni­zo­va­la hi­ro­vi­ta bo­ga­ta­ši­ca Pa­ris Hil­ton, dok je Sa­mu­el Eto, po­zna­ti fud­ba­ler ko­ji je ne­ka­da igrao i u Tur­skoj, u An­ta­li­ji ne­dav­no oku­pio fud­bal­sku eli­tu. To su do­ga­đa­ji o ko­ji­ma se da­ni­ma pri­ča i pi­še, što bez sum­nje, pri­vla­či no­ve go­ste i to one, ka­ko se na­da­ju do­ma­ći­ni, ko­ji ima­ju vi­še nov­ca.

Tur­ska je već tu­ri­stič­ka ve­le­si­la. Po bro­ju go­sti­ju je na sed­mom me­stu na sve­tu, ali po pri­ho­di­ma je tek na 14 po­zi­ci­ji. Vla­da sa­da po­ku­ša­va da pri­vu­če tu­ri­ste ko­ji će osta­vlja­ti vi­še pa­ra.

„U to­ku je kam­pa­nja za pri­vla­če­nje ’kva­li­tet­nih’ stra­nih tu­ri­sta ko­ji će u Tur­skoj u pro­se­ku osta­vlja­ti po hi­lja­du do­la­ra. Do­sad su oni tro­ši­li 700 do­la­ra”, is­ti­ču u Mi­ni­star­stvu za kul­tu­ru i tu­ri­zam. U pri­vla­če­nju no­vih go­sti­ju, ka­ko se na­da­ju, zna­čaj­nu ulo­gu tre­ba da od­i­gra i „ver­ski tu­ri­zam”, to jest mno­go­broj­ni isto­rij­ski i ver­ski spo­me­ni­ci ko­ji iza­zi­va­ju zna­ti­že­lju pri­pad­ni­ka ra­znih ve­ro­i­spo­ve­sti.

Igrom isto­rij­skih okol­no­sti na pro­sto­ri­ma Tur­ske na­la­ze se mno­gi spo­me­ni­ci ko­ji su obe­le­ži­li kr­va­vi ran­de­vui dve ci­vi­li­za­ci­je: za­pad­ne i is­toč­ne, od­no­sno hri­šća­na i mu­sli­ma­na. To je vi­dlji­vo na sva­kom ko­ra­ku: u Is­tan­bu­lu, to jest Kon­stan­ti­no­po­lju, Iz­mi­ru to jest Smir­ni, Je­dre­nu, to jest Adri­ja­no­po­lju... To po­tvr­đu­je i Aja So­fi­ja, ko­ju svo­ja­ta­ju i hri­šća­ni i mu­sli­ma­ni, iako je ona vi­zan­tij­ska cr­kva, pre­ko pu­ta nje je Pla­va dža­mi­ja, je­di­na na sve­tu ko­ja ima šest mi­na­re­ta, u Je­dre­nu je dža­mi­ja Se­li­mi­je, ko­ju je pro­jek­to­vao naj­po­zna­ti­ji osman­ski ari­hi­tek­ta Mi­mar Si­nan, ina­če po­re­klom Grk iz Ka­pa­do­ki­je, za­tim cr­kva Sv. Ni­ko­le u An­ta­li­ji, Si­na­go­ga u Ma­ni­si, tu je Jer­men­ska pa­tri­jar­ši­ja...

Naj­no­vi­ja kre­ta­nja u tu­ri­zmu po­tvr­đu­ju da je Tur­ska pre­bro­di­la kri­zu ko­ja je usle­di­la po­sle oba­ra­nja ru­skog voj­nog avi­o­na na gra­ni­ci pre­ma Si­ri­ji kra­jem 2015. go­di­ne. Vla­di­mir Pu­tin je ta­da sta­vio ram­pu na čar­ter le­to­ve ka Tur­skoj, dok za­pad­ni tu­ri­sti u ta­kvoj si­tu­a­ci­ji ni­su hte­li ni­šta da ri­zi­ku­ju i po­če­li su da za­o­bi­la­ze Tur­sku, po­go­to­vo po­sle ne­ko­li­ko te­ro­ri­stič­kih na­pa­da u Is­tan­bu­lu i An­ka­ri.

Tur­sku je u 2016. go­di­ni po­se­ti­lo sve­ga 25 mi­li­o­na go­sti­ju, dva­na­est mi­li­o­na ma­nje ne­go pret­hod­nih dva­na­est me­se­ci. Tr­ži­šte je po­če­lo da se opo­ra­vlja po­sle iz­vi­nje­nja pred­sed­ni­ka Ta­ji­pa Er­do­ga­na Mo­skvi zbog obo­re­nog avi­o­na. Pro­šle go­di­ne u Tur­skoj je bo­ra­vi­lo 39 mi­li­o­na stra­nih tu­ri­sta, ko­ji su osta­vi­li 29 mi­li­jar­di do­la­ra. Oni su ve­ći­nom sti­gli iz Ru­si­je, Ne­mač­ke, Bri­ta­ni­je i arap­skih ze­ma­lja. U An­ka­ri se na­da­ju da će sto­tu go­di­šnji­cu pro­gla­še­nja re­pu­bli­ke, ko­ja pa­da 2023, do­če­ka­ti sa 70 mi­li­o­na stra­nih go­sti­ju.


Komentari4
591fa
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Posmatrač i osmatrač
Turska pruža najbolji odnos cene i pružene usluge za tu cenu. Za malo drugih destinacija se može reći " koliko para - još malo više muzike " . Tek kada se doživi nivo usluge oko Antalije i Beleka i razmera njihovih hotela uz organizaciju ( brzina i kvalitet usluga ), shvati se zašto je približni nivo na Zapadu po ceni 10 puta skuplji i da ostatak Mediterana to i nema - jer ne bi ni znali kako to da organizuju i izgrade !
Čaba Nagy
Rzumem Dzenifer Lopez kada dodje u Antaliju odnosno Tursku da odrzi koncert.To je unosan biznis ali ne mogu da razumem cetrdeset miliona stranih turista koji tamo letuju pored Grcke, Italije i Spanije
Puno ime
Ma kakva Turska. Mene videti nece..
Мр Радомир Шћепановић
Пара никада доста!

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja