ponedeljak, 13.07.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
nedelja, 18.08.2019. u 21:30 Vo­ji­slav La­lić

Džej Lo u službi turskog turizma

Ankara preduzima mere kako bi privukla što više stranih turista, pogotovo onih s debljim buđelarom, koji će u Istanbulu, Antaliji i Izmiru ostavljati više para
Џенифер Лопез - Фото EPA-EFE/Mah­moud Ahmed

U si­tu­a­ci­ji ka­da se tur­ska pri­vre­da su­o­ča­va sa mno­gim eko­nom­skim iza­zo­vi­ma, vla­da po­ku­ša­va da pri­vu­če što ve­ći broj stra­nih tu­ri­sta, i to onih sa što du­bljim dže­pom, ka­ko bi po­pu­ni­la dr­žav­nu ka­su. Pre­ma po­sled­njim pro­ce­na­ma, ova go­di­na će bi­ti re­kord­na, po­što se oče­ku­je, ako se ne­što ne­pred­vi­đe­no ne de­si, pe­de­set mi­li­o­na stra­nih go­sti­ju, de­set od­sto vi­še ne­go la­ne.

Da bi se po­sti­gao taj cilj, po­kre­nu­ta je sna­žna pro­pa­gand­na ma­ši­ne­ri­ja u na­sto­ja­nju da se pri­vu­če što ve­ći broj go­sti­ju. Ako sve bu­de te­klo po pla­nu, go­sti bi u ze­mlji tre­ba­lo da osta­ve če­tr­de­set mi­li­jar­di do­la­ra.

Po­red kla­sič­ne pro­pa­gan­de, u kam­pa­nju su upreg­nu­ta i mno­ga po­zna­ta ime­na. U An­ta­li­ji, ne­zva­nič­noj tur­skoj tu­ri­stič­koj pre­sto­ni­ci, ne­dav­no je na­stu­pi­la po­zna­ta ame­rič­ka pe­va­či­ca, a po­vre­me­no i glu­mi­ca Dže­ni­fer Lo­pez. Nju su, na­rav­no, mo­gli da gle­da­ju i slu­ša­ju sa­mo pro­bra­ni go­sti, ali su nje­ne go­li­ša­ve fo­to­gra­fi­je pre­pla­vi­le tur­ske me­di­je. Džej Lo je, ka­ko je iz­ja­vi­la, odu­še­vlje­na Tur­skom, to jest An­ta­li­jom. To je oči­gled­no bio una­pred do­go­vo­re­ni pro­pa­gand­ni po­tez, efekt­ni­ji od sva­ke dru­ge re­kla­me. Ko­li­ko su ko­šta­la ta nje­na dva sa­ta, ni­je sa­op­šte­no, ali si­gur­no će se is­pla­ti­ti. Ona ni­je usa­mlje­na. Pre nje su go­sto­va­li El­ton Džon, Ri­ki Mar­tin, En­ri­ke In­gle­si­jas, ne­de­lju mo­de je or­ga­ni­zo­va­la hi­ro­vi­ta bo­ga­ta­ši­ca Pa­ris Hil­ton, dok je Sa­mu­el Eto, po­zna­ti fud­ba­ler ko­ji je ne­ka­da igrao i u Tur­skoj, u An­ta­li­ji ne­dav­no oku­pio fud­bal­sku eli­tu. To su do­ga­đa­ji o ko­ji­ma se da­ni­ma pri­ča i pi­še, što bez sum­nje, pri­vla­či no­ve go­ste i to one, ka­ko se na­da­ju do­ma­ći­ni, ko­ji ima­ju vi­še nov­ca.

Tur­ska je već tu­ri­stič­ka ve­le­si­la. Po bro­ju go­sti­ju je na sed­mom me­stu na sve­tu, ali po pri­ho­di­ma je tek na 14 po­zi­ci­ji. Vla­da sa­da po­ku­ša­va da pri­vu­če tu­ri­ste ko­ji će osta­vlja­ti vi­še pa­ra.

„U to­ku je kam­pa­nja za pri­vla­če­nje ’kva­li­tet­nih’ stra­nih tu­ri­sta ko­ji će u Tur­skoj u pro­se­ku osta­vlja­ti po hi­lja­du do­la­ra. Do­sad su oni tro­ši­li 700 do­la­ra”, is­ti­ču u Mi­ni­star­stvu za kul­tu­ru i tu­ri­zam. U pri­vla­če­nju no­vih go­sti­ju, ka­ko se na­da­ju, zna­čaj­nu ulo­gu tre­ba da od­i­gra i „ver­ski tu­ri­zam”, to jest mno­go­broj­ni isto­rij­ski i ver­ski spo­me­ni­ci ko­ji iza­zi­va­ju zna­ti­že­lju pri­pad­ni­ka ra­znih ve­ro­i­spo­ve­sti.

Igrom isto­rij­skih okol­no­sti na pro­sto­ri­ma Tur­ske na­la­ze se mno­gi spo­me­ni­ci ko­ji su obe­le­ži­li kr­va­vi ran­de­vui dve ci­vi­li­za­ci­je: za­pad­ne i is­toč­ne, od­no­sno hri­šća­na i mu­sli­ma­na. To je vi­dlji­vo na sva­kom ko­ra­ku: u Is­tan­bu­lu, to jest Kon­stan­ti­no­po­lju, Iz­mi­ru to jest Smir­ni, Je­dre­nu, to jest Adri­ja­no­po­lju... To po­tvr­đu­je i Aja So­fi­ja, ko­ju svo­ja­ta­ju i hri­šća­ni i mu­sli­ma­ni, iako je ona vi­zan­tij­ska cr­kva, pre­ko pu­ta nje je Pla­va dža­mi­ja, je­di­na na sve­tu ko­ja ima šest mi­na­re­ta, u Je­dre­nu je dža­mi­ja Se­li­mi­je, ko­ju je pro­jek­to­vao naj­po­zna­ti­ji osman­ski ari­hi­tek­ta Mi­mar Si­nan, ina­če po­re­klom Grk iz Ka­pa­do­ki­je, za­tim cr­kva Sv. Ni­ko­le u An­ta­li­ji, Si­na­go­ga u Ma­ni­si, tu je Jer­men­ska pa­tri­jar­ši­ja...

Naj­no­vi­ja kre­ta­nja u tu­ri­zmu po­tvr­đu­ju da je Tur­ska pre­bro­di­la kri­zu ko­ja je usle­di­la po­sle oba­ra­nja ru­skog voj­nog avi­o­na na gra­ni­ci pre­ma Si­ri­ji kra­jem 2015. go­di­ne. Vla­di­mir Pu­tin je ta­da sta­vio ram­pu na čar­ter le­to­ve ka Tur­skoj, dok za­pad­ni tu­ri­sti u ta­kvoj si­tu­a­ci­ji ni­su hte­li ni­šta da ri­zi­ku­ju i po­če­li su da za­o­bi­la­ze Tur­sku, po­go­to­vo po­sle ne­ko­li­ko te­ro­ri­stič­kih na­pa­da u Is­tan­bu­lu i An­ka­ri.

Tur­sku je u 2016. go­di­ni po­se­ti­lo sve­ga 25 mi­li­o­na go­sti­ju, dva­na­est mi­li­o­na ma­nje ne­go pret­hod­nih dva­na­est me­se­ci. Tr­ži­šte je po­če­lo da se opo­ra­vlja po­sle iz­vi­nje­nja pred­sed­ni­ka Ta­ji­pa Er­do­ga­na Mo­skvi zbog obo­re­nog avi­o­na. Pro­šle go­di­ne u Tur­skoj je bo­ra­vi­lo 39 mi­li­o­na stra­nih tu­ri­sta, ko­ji su osta­vi­li 29 mi­li­jar­di do­la­ra. Oni su ve­ći­nom sti­gli iz Ru­si­je, Ne­mač­ke, Bri­ta­ni­je i arap­skih ze­ma­lja. U An­ka­ri se na­da­ju da će sto­tu go­di­šnji­cu pro­gla­še­nja re­pu­bli­ke, ko­ja pa­da 2023, do­če­ka­ti sa 70 mi­li­o­na stra­nih go­sti­ju.

Komentari4
c8545
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Posmatrač i osmatrač
Turska pruža najbolji odnos cene i pružene usluge za tu cenu. Za malo drugih destinacija se može reći " koliko para - još malo više muzike " . Tek kada se doživi nivo usluge oko Antalije i Beleka i razmera njihovih hotela uz organizaciju ( brzina i kvalitet usluga ), shvati se zašto je približni nivo na Zapadu po ceni 10 puta skuplji i da ostatak Mediterana to i nema - jer ne bi ni znali kako to da organizuju i izgrade !
Čaba Nagy
Rzumem Dzenifer Lopez kada dodje u Antaliju odnosno Tursku da odrzi koncert.To je unosan biznis ali ne mogu da razumem cetrdeset miliona stranih turista koji tamo letuju pored Grcke, Italije i Spanije
Puno ime
Ma kakva Turska. Mene videti nece..
Мр Радомир Шћепановић
Пара никада доста!

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja