četvrtak, 26.11.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
četvrtak, 16.07.2020. u 20:02 Snežana Kovačević

„Eg­zit” ot­ka­zao i da­tum u av­gu­stu

Do kra­ja me­se­ca ob­ja­vi­će da­tu­me za „Eg­zit 2021”, a usko­ro sti­že i oba­ve­šte­nje u ve­zi sa pri­ja­va­ma i op­ci­ja­ma za re­fun­da­ci­je
(Фото С. Ковачевић)

No­vi Sad – Fe­sti­val „Eg­zit“ je za ovu go­di­nu ot­ka­zan i No­vi Sad mo­že da odah­ne. Ne­ma vi­še stra­ha da će ko­ro­nu iz sve­ta ov­de još ma­sov­ni­je ši­ri­ti go­sti po­pu­lar­nog mu­zič­kog fe­sti­va­la. Ima sa­mo slo­mlje­nih sr­ca ili se bar ta­ko či­ni po­sle dva­de­set go­di­na. 

„Eg­zit“ na­i­me sla­vi dva­de­se­tu go­di­šnji­cu od svo­jih po­če­ta­ka na Pe­tro­va­ra­din­skoj tvr­đa­vi gde se sva­kog le­ta odr­ža­va u pri­su­stvu de­se­ti­ne hi­lja­da do­ma­ćih i ino­stra­nih go­sti­ju, ali ve­li­ke ro­đen­dan­ske žur­ke iz­gle­da ipak ne­će bi­ti ove 2020. go­di­ne. 

Pre ne­go što je i dru­gi, av­gu­stov­ski da­tum ot­ka­zan, bi­lo je mno­go raz­mi­šlja­nja, ne­kih pi­sa­ma i ape­la or­ga­ni­za­to­ra, ko­ji su upu­će­ni jav­no­sti Sr­bi­je i tre­ba­lo je da skre­nu pa­žnju na to ko­li­ko fe­sti­va­li i ma­ni­fe­sta­ci­je stra­da­ju u do­ba pan­de­mi­je vi­ru­sa ko­ro­na, a do­pri­no­se eko­no­mi­ja­ma ze­ma­lja. Tra­ga­lo se u me­đu­vre­me­nu i za mo­de­lom po kom bi se „Eg­zit“ ipak mo­gao od­vi­ja­ti, a da se ne ugro­ža­va­ju ži­vo­ti i zdra­vlje lju­di, ali je po­sle sve­ga sti­gla, ka­ko se či­ni, ko­nač­na od­lu­ka or­ga­ni­za­to­ra. 

„Dra­gi pri­ja­te­lji, ka­ko se na­kon na­šeg po­sled­njeg obra­ća­nja zdrav­stve­na si­tu­a­ci­ja u ze­mlji na­ža­lost ni­je po­pra­vi­la, a ima­ju­ći u vi­du da nam je zdra­vlje i bez­bed­nost svih uče­sni­ka fe­sti­va­la na pr­vom me­stu, oba­ve­šta­va­mo vas da se obe­le­ža­va­nje 20 go­di­na Eg­zit fe­sti­va­la de­fi­ni­tiv­no ne­će odr­ža­ti od 13. do 16. av­gu­sta ove go­di­ne na Pe­tro­va­ra­din­skoj tvr­đa­vi“, sa­op­štio je Eg­zit tim.

Fe­sti­val je pret­hod­no bio za­ka­zan za 9–12. jul, ali je kra­jem apri­la po­me­ren za 13–16. av­gust. Ovo no­vo po­me­ra­nje da­tu­ma fe­sti­va­la, ka­ko su na­ve­li or­ga­ni­za­to­ri, obi­man je i sve­o­bu­hva­tan pro­ces ko­ji iz­i­sku­je vre­me­na, pa su za­mo­li­li za još str­plje­nja. Do kra­ja me­se­ca, na­ja­vlju­ju, ob­ja­vi­će da­tu­me za „Eg­zit 2021“, a usko­ro sti­že i oba­ve­šte­nje u ve­zi sa pri­ja­va­ma i op­ci­ja­ma za „re­fun­da­ci­je“.

Na­i­me, pro­da­ja ula­zni­ca je već po­če­la kra­jem no­vem­bra 2019. go­di­ne i ob­ja­vlje­na su ime­na ne­kih iz­vo­đa­ča ko­ji su tre­ba­li da na­stu­pe na ovo­go­di­šnjem fe­sti­va­lu.    

U No­vi Sad na ovaj fe­sti­val, ina­če, sti­žu go­sti iz ce­log sve­ta, sa svih kon­ti­ne­na­ta, uglav­nom iz Evro­pe. Do­ma­ćih go­sti­ju je ma­nje ne­go na ra­ni­jim iz­da­nji­ma ma­ni­fe­sta­ci­je ko­ja je to­kom pret­hod­nih go­di­na ima­la i ve­li­ku dru­štve­nu ulo­gu. Njen pra­po­če­tak ve­zu­je se za „nul­ti Eg­zit“, odr­žan na le­to 2000. go­di­ne kraj Du­na­va i Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta u No­vom Sa­du, uoči ta­da­šnjih iz­bo­ra i pa­da Mi­lo­še­vi­će­vog re­ži­ma.

Ovih da­na po­no­vo su pod re­flek­to­ri­ma dru­štva. Re­a­go­va­li su na do­ga­đa­je s pro­te­sta pro­tiv vla­sti ili, ka­ko oni ka­žu, „tu­žne i tra­gič­ne sce­ne na­si­lja“ na uli­ca­ma gra­do­va. 

„Na­si­lje ni­je re­še­nje. Slo­bo­da oku­plja­nja i mi­ran pro­test je osnov­no ljud­sko pra­vo ko­je svu­da i (od)uvek po­dr­ža­va­mo. Ape­lu­je­mo na de­mon­stran­te da iz­be­ga­va­ju pro­vo­ka­ci­je na­sil­nih gru­pa i ne na­pa­da­ju po­li­ci­ju, kao i na po­li­ci­ju da ne upo­tre­blja­va si­lu pro­tiv gra­đa­na ko­ji mir­no pro­te­stu­ju“, re­a­go­va­li su u krat­koj ob­ja­vi.

Ka­da su ko­men­ta­to­ri dru­štve­nih mre­ža, ko­ji sto­je uz uče­sni­ke ovih pro­te­sta, za­o­šti­ri­li pe­ra i po­če­li da pro­zi­va­ju „Eg­zit“, ovi su tvr­di­li da ih na­pa­da­ju la­žnim tvrd­nja­ma, i ka­ko čak na­vod­no po­dr­ža­va­ju po­li­cij­sku bru­tal­nost. „Me­đu­tim, isti­na je da smo ne sa­mo osu­di­li pre­ko­mer­nu si­lu već smo osu­di­li bi­lo ka­kvu si­lu od stra­ne po­li­ci­je pre­ma mir­nim de­mon­stran­ti­ma...“, na­vo­de.

Pri­me­ti­li su i na­pa­de na no­vi­na­re pa su i to osu­di­li, kao i „sva neo­sno­va­na hap­še­nja“, a i go­vor mr­žnje bi­lo ko­je vr­ste.

Komentari3
74df0
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Sreten Bozic -Wongar
Ima li Novi Sad nesto pametnije da pokaze nego flase Bavarskog piva ?
Petar Milic
Znaci nece biti pijancenja Steta velika
Nema potrebe za sarkazmom
"Но­ви Сад мо­же да одах­не. Не­ма ви­ше стра­ха да ће ко­ро­ну из све­та ов­де још ма­сов­ни­је ши­ри­ти го­сти по­пу­лар­ног му­зич­ког фе­сти­ва­ла. " Prethodnih nedelja novosadjani su pozivali na razum. Trazili su otkazivanje EXITa. Odrzavanje festivala u ovim uslovima nije moguce bez velikog rizika za sve, ucesnike fertivala (i one iz sveta i nase) kao i za novosadjane. I mnogo veci festivali, sa duzom tradicijom, su otkazani ove godine. Nema potrebe za sarkazmom gospodjo Kovacevic

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja