petak, 21.09.2018. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 09:06

Među nama

Početna / Među nama
Među nama
21.09.2018 u 08:00
Spomenik za trojicu braće Zatežić
Na Ljubiću nedaleko od Čačka, 1815. godine vodio se odlučujući boj Drugog srpskog ustanka u kome je, braneći svoje topove, herojski pao Tanasko Rajić. Pored spomenika ovom junaku, koji se svojim podvigom, poput Miloša Obilića i Stevana Sinđelića, zauvek svrstao u neugasle legende našeg naroda, na padini brda s koga puca pogled u na dolinu Zapadne Morave, Ovčar, Kablar i Jelicu, 1. oktobra 1976. godine otkriveno je još jedno spomen-obeležje, napravljeno od granita, sa šest stubova povezanih kamenim lukovima na kojima su bronzane ploče s reljefno ispisanim imenima palih meštana u balkanskim i dva svetska rata. Na dva od stubova zapisana su imena 86 Ljubićana poginulih od 1912. do 1918.…
Među nama
20.09.2018 u 08:00
5
Nestajanjem kafana briše se deo istorije Beograda
Objavljena je vest da je jedna banka aktivirala hipoteku nad kultnom kafanom „Manjež”. Još jedna…

Među nama
19.09.2018 u 08:00
2
Spomenik despotu Stefanu Lazareviću na Trgu republike
Za vladavine despota Stefana Lazarevića Beograd je, kao što se zna, prvi put u svojoj istoriji…

Među nama
18.09.2018 u 08:00
5
Beograd nije samo centar
Svaki dan od gradskih čelnika slušamo priče o Beogradu kao turističkom gradu, o nekakvim…

Među nama
16.09.2018 u 08:00
11
Očekuje se usvajanje izmena Zakona o jeziku i pismu, u kome bi se pored ostalog trebala naći i…

Među nama
15.09.2018 u 09:43
U ovoj rubrici (6. septembra 2018), objavljen je tekst „Od mosta u Kladovu samo obećanja” autora…

Među nama
14.09.2018 u 08:53
1
Obra­ća­nje hr­vat­skog mi­ni­stra od­bra­ne Da­mi­ra Kr­sti­če­vi­ća na obe­le­ža­va­nju 25.…

Među nama
13.09.2018 u 08:45
2
Ovih dana obeležava se mali jubilej – 25 godina od održavanja značajnog skupa na temu „Dojenje –…

Među nama
Među nama
12.09.2018 u 09:21
1
Če­sto nam se pre­ko me­di­ja ser­vi­ra da rast pla­ta i pen­zi­ja za­vi­si od ra­sta BDP-a (bru­to dru­štve­nog pro­iz­vo­da) ili da je „Er Sr­bi­ja” ve­o­ma uspe­šna jer je po­ve­ća­la broj…
Među nama
11.09.2018 u 09:21
5
U „Po­li­ti­ci” od 28. av­gu­sta, s ne­ve­ri­com sam pro­či­tao vest da se is­pred ra­ko­vič­kog ma­na­sti­ra, skrom­nog po ve­li­či­ni ali ve­li­kog po ugle­du, gra­di no­va cr­kva. Sme­šten u…
Među nama
09.09.2018 u 08:00
7
Predsednik Republike Srbije najavio je da će u novembru a najkasnije do decembra biti ukinut Zakon o privremenom načinu isplate penzija. Posle te najave u više navrata to su ponavljali predsednica…
Među nama
Među nama
07.09.2018 u 11:54
Pre 80 go­di­na, u sep­tem­bru 1939. go­di­ne, u Tre­bi­nju je ot­kri­ven spo­me­nik He­ro­ji­ma za slo­bo­du, po­klon pe­sni­ka i di­plo­ma­te Jo­va­na Du­či­ća svo­me rod­nom gra­du. Ve­li­ki…
Među nama
07.09.2018 u 08:00
Prošlo je četiri godine od kada  su bile katastrofalne septembarske poplave 2014. u Opštini Kladovo. Mnogo je imovine nastradalo,  porušena infrastruktura. Kladovo je bilo odsečeno iz pravca…
Među nama
06.09.2018 u 08:29
1
Po starim srpskim spisima prvi srednjovekovni muzičar bio je Dragan Prizrenac koji je od 1335. boravio u Dubrovniku i svirao na trgovima. Na dan krunisanja cara Dušana, 16. aprila 1346. u Skoplju,…
Među nama
02.09.2018 u 08:00
2
Izuzetno mi se dopao tekst u „Politici” pod naslovom „Prsten oko Bavaništa još nije završen”, saradnice O. Janković. Kako i sam koristim ovu deonicu, svedok sam onoga što je navedeno u tekstu.…
Među nama
Među nama
01.09.2018 u 08:00
2
Da li su ljudi koji žive na visinama bliže Bogu? Kada je u pitanju Sjeničko-pešterska visoravan očigledno je da jesu. Ovde se vernici pravoslavne i muslimanske veroispovesti prosto takmiče u tome ko će da podigne lepšu crkvu ili džamiju. Svetinja je sve više, a svaka svetinja je parče neba na zemlji. Sjenica je postala mali srpski Jerusalim. U poslednjih nekoliko godina sagrađeni su, na teritoriji sjeničke opštine pravoslavni hramovi u selima Brnjica, Buđevo, Bare i Vrsjenice i obnovljen je manastir Kumanica. Ovih dana je u toku arheološko iskopavanje temelja crkve iz 17.…
Među nama
31.08.2018 u 08:00
3
Ovih dana sam sa prijateljima prvi put nekoliko dana boravio u okolini Kuršumlije. Uverili smo se da okolina Kuršumlije obiluje prirodnim lepotama,…

Među nama
30.08.2018 u 08:00
8
U tekstu „Latinica u srpskom Ustavu i zakonu nije službeno pismo” (Politika, 24. avgust) Miloš Kovačević moju „nesuvislu” konstataciju da ćirilica…
Među nama
30.08.2018 u 08:00
Autor:
Prema obaveštenjima iz „Politike”, vrednost imovine PKB-a je procenjena na 104 miliona evra, Preneta su, međutim, i neka druga mišljenja, po kojima je ta vrednost čak više od četiri i po puta veća. Kao redovan čitalac, pitam, a pitaće se i mnogi drugi naši građani, može li da se desi da tako…
Među nama
28.08.2018 u 08:00
2
U „Magazinu”, dodatku „Politike”, 5. avgusta objavljen je tekst „Branko…

Među nama
26.08.2018 u 09:23
6
Naša radost je bila velika kada smo čule da je konačno ponovo otvoren Narodni…

Među nama
25.08.2018 u 08:39
2
Polemika o idejama pojedinaca o ukidanju nastave filozofije u srednjim školama…

Među nama
Među nama
24.08.2018 u 08:30
12
Autor:
Domaći trgovinski lanci uključili su se u akciju naplate plastičnih kesa, zbog čega je njihova upotreba za samo dve nedelje smanjena za 60 odsto – tako počinje tekst „Cegeri sve ’moderniji’ jer kesu treba platiti” („Politika”, 9. avgust 2018). Svaka kesa trgovce u proseku košta oko dinar.…
Među nama
23.08.2018 u 08:31
2
U širem osvrtu u „Politici” od 13. avgusta piše da vlada namerava da „Azotaru…

Među nama
22.08.2018 u 08:00
2
U selu Mudrakovac, tri kilometra od Kruševca, nalazi se jedna od najlepših…

Među nama
21.08.2018 u 08:00
Putujem više od četrdeset godina na relaciji Kladovo–Niš i obrnuto. U…

Među nama
21.08.2018 u 08:00
Pre pet­na­e­stak da­na po­se­tio nas je pred­sed­nik Izra­e­la Ru­ven Ri­vlin, uz naj­vi­še dr­žav­ne po­ča­sti ko­je se uka­zu­ju pri­ja­telj­skim ze­mlja­ma. U znak pri­ja­telj­stva, jed­na uli­ca u Ze­mu­nu do­bi­la je ime po Te­o­do­ru Her­clu, osni­va­ču izra­el­ske dr­ža­ve. Ovoj ce­re­mo­ni­ji pri­su­stvo­vao je i izra­el­ski pred­sed­nik.  Na­ša dr­ža­va, u sa­rad­nji sa izra­el­skom, pla­ni­ra da na Sta­rom saj­mi­štu u Be­o­gra­du,…
Među nama
18.08.2018 u 09:07
2
Krajem prošlog meseca pisao sam o kafe-prikolici, privremenom objektu na javnoj zelenoj površini u neposrednoj blizini jedne od šest stambenih kula…

Među nama
17.08.2018 u 08:58
8
Kao jedan od dugogodišnjih stanovnika kraja u kome se nalazi kuća kralja Petra (Topčidersko brdo), jedinstveni spomen-dom jednog od naših…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja