utorak, 13.11.2018. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 23:05

Među nama

Početna / Među nama
Među nama
13.11.2018 u 09:26
25
Siromašni i bogati penzioneri
Pune četiri godine slušamo o brizi za „siromašne” penzionere, koji su razlog za napuštanje regularnog i uvođenje diskrecionog penzionog sistema. Niko nije protiv brige za siromašne penzionere, ali se ne može proglasiti da ih ima milion i da se zbog njih uspostavi antagonizam sa bogatim penzionerima, ruši regularni penzioni sistem i izazivaju nove dodatne neregularnosti i društvene tenzije. Evo samo dva primera koji ruše brigu o milion siromašnih penzionera. Penzioner ima malu penziju od 15.000 dinara, ali prima inostranu mesečnu penziju od 2.000 evra. Drugi primer, penzioner ima malu penziju od 20.000 dinara, ali prima mesečnu rentu 1.000 evra od svoje imovine. Da ne navodimo više.…
Među nama
13.11.2018 u 09:24
8
Nekada je Kragujevac obilazila kiša, a danas – putevi
U „Politici” sam 29. oktobra pročitao kolumnu „Šumadijski koridor”, urbaniste i arhitekte iz…

Među nama
12.11.2018 u 08:48
Srpski folklor u Košicama
Od 17. do 20. oktobra, KUD „Nikola Tesla”, pri Gradskom saobraćajnom preduzeću (omladinci), i KUD…

Među nama
10.11.2018 u 17:09
3
Susret studenata ETF-a posle šest decenija
Pripadamo prvoj generaciji Titovih pionira. Pošli smo u školu 1946. godine. U nedelju, 28. oktobra…

Među nama
09.11.2018 u 08:50
9
Iste ve­če­ri ka­da je te­le­vi­zi­ja ob­ja­vi­la da je do­stup­na apli­ka­ci­ja iz na­slo­va,…

Među nama
08.11.2018 u 08:57
15
Kao obi­čan gra­đa­nin ko­ji bi že­leo gra­đan­ski red u Sr­bi­ji, usu­đu­jem se da pre­ko…

Među nama
07.11.2018 u 08:46
98
Ovih da­na u Če­škoj i Slo­vač­koj ve­li­čan­stve­no se sla­vi sto­go­di­šnji­ca osni­va­nja…

Među nama
07.11.2018 u 08:45
27
U na­šoj po­ro­dič­noj ku­ći sa dva sta­na do­sad je po­sto­jao sa­mo je­dan stru­jo­mer. Ka­ko bi…

Među nama
Među nama
06.11.2018 u 11:53
14
Nigde u Evropi ne opstaje takva bezobzirnost u stvaranju gužvi u gradskom saobraćaju, a posebno u autobusima, kao u Beogradu. Taj sindrom egocentrizma i nedostatka osnovne tolerancije…
Među nama
06.11.2018 u 08:53
43
Za­sta­va tzv. Ko­so­va se već ne­ko­li­ko da­na vi­jo­ri na No­tr Da­mu, Bo­go­ro­dič­noj cr­kvi u Pa­ri­zu, u su­sret obe­le­ža­va­nju sto­go­di­šnji­ce pri­mir­ja u Ve­li­kom ra­tu, ko­je će se…
Među nama
05.11.2018 u 09:21
10
For­mal­no, ter­min iz na­slo­va je zna­čio od­ba­ci­va­nje iz­ra­za, ge­sta ili po­stup­ka, ko­jim se mo­gu uvre­di­ti od­re­đe­ne dru­štve­ne gru­pe, po osno­vu po­la ili ra­se. Ta­ko se…
Među nama
Među nama
05.11.2018 u 09:18
22
Uli­ca voj­vo­de To­ze, u mom kom­ši­lu­ku, do­bi­la je no­vo ime – Ja­nu­sa Ja­nu­li­sa. Grč­ki do­bro­tvor sa Kr­fa za­slu­žu­je uli­cu, ali za­što je Sve­to­zar To­za Ran­ko­vić, ju­nak iz…
Među nama
03.11.2018 u 10:59
20
U „Politici” od 24. oktobra, u rubrici „Događaji dana” pročitao sam tekst pod naslovom „Fiskalni savet: ima prostora za povećanje penzija od sedam odsto u narednoj godini”, u kojem između ostalog…
Među nama
03.11.2018 u 10:57
Na upravo završenom Sajmu knjiga, čiji je moto bio „Radost čitanja”, u četvrtak, 25. oktobra, Gabrijela Grujić, pomoćnica ministra prosvete, govorila je o dečjoj poeziji, mašti, igri duha, emocijama…
Među nama
02.11.2018 u 10:08
3
Povodom obeležavanja stogodišnjice proboja Solunskog fronta i okončanja Prvog svetskog rata, stanovnici Bavaništa su položili venac na spomenik svog meštanina Vukojice J. Biljića, solunca, učesnika…
Među nama
Među nama
02.11.2018 u 10:03
8
U ponedeljak, 25. oktobra pratila sam na RTS-u kviz „Potera”. Premda sam i ranije imala osećaj da su katkad takmičari upotrebljeni za interes produkcije, ali – sami su to hteli, igra je igra... Ovoga puta nepoštovanje takmičara bilo je drastično. Kada je zapretila opasnost da se takmičarima isplati zaslužena veća suma novca, voditelj je, verovatno instruisan od svoga poslodavca, priznao odgovor tragača koji je izgovoren u vreme kada se oglasila sirena koja označava istek dozvoljenog vremena. Da li bi bio priznat gol dat u vreme zvuka pištaljke kojim sudija označava kraj…
Među nama
02.11.2018 u 09:58
22
U „Politici” od subote, 27. oktobra 2018. godine, pročitao sam članak pod naslovom „Zašto okrećemo glavu”, o seksualnom napadu na maloletnu…

Među nama
01.11.2018 u 11:08
3
Crvena zvezda stoički trpi udarce sudbine na međunarodnoj sceni, a pokušava da ih ublaži sa dva izgovora. Prvo, da nam je domaća fudbalska scena…
Među nama
01.11.2018 u 11:08
6
Autor:
U „Politici” od 28. oktobra 2018. godine objavljen je članak „Sedmica na odloženo” u kojem se govori o povećanom broju uplata za igru na sreću Loto, koju organizuje Državna lutrija Srbije. Razlog tome je navodno visoki novčani dobitak koji se očekuje kada dobitna kombinacija bude izvučena, a što…
Među nama
31.10.2018 u 14:15
16
Aktuelizovana je tema izgradnje nacionalnog stadiona. Na televiziji se pojavio…

Među nama
31.10.2018 u 11:09
2
Sajam knjiga je, bez sumnje, glavni kulturni događaj protekle sedmice. To je,…

Među nama
30.10.2018 u 11:29
18
Nemačka traži od Srbije da prizna tzv. Kosovo da bi ušla u EU. Takav stav,…

Među nama
Među nama
29.10.2018 u 11:50
6
Autor:
Popularni dvojac Jovana i Srđan nedavno su se preselili sa TV Pink na TV Prva. Danas smo shvatili da se nisu preselili sami, već da je na TV Prva stigao i Veroljub Dugalić, da nastavi da zaluđuje javnost svojim pristrasnim tumačenjem zakona, a sve u svrhu zastrašivanja klijenata banaka da će…
Među nama
27.10.2018 u 19:37
8
Zaista me čudi da se „Politika” nije oglasila povodom skorašnjeg odlaska sa…

Među nama
27.10.2018 u 09:57
17
Znam da ovo moje pisanije može za neke izgledati laičko, a kod onih „stručnih”…

Među nama
26.10.2018 u 09:42
2
Nedavna tragedija uzrokovana rušenjem nadvožnjaka u Đenovi pobudila je…

Među nama
26.10.2018 u 09:42
4
Utorak, 23. oktobar 2018, 18.20 časova. Na Trgu Republike, na stanici autobusa 26, 37 i 44, u pravcu ka Banovom brdu ogromna gužva. Čekam autobus sa linije 37. Posle desetak minuta nailazi jedan, prepun putnika. Ne uspevam da mu priđem od gužve, a kamoli da se ukrcam. Usledilo je četrdesetominutno čekanje na sledeću trideset sedmicu. Za to vreme na stanicu je stiglo i otišlo dalje desetak autobusa 26, i nekoliko sa linije 44, koje inače idu…
Među nama
25.10.2018 u 08:53
6
Stal­ni pro­te­sti sta­nov­ni­ka Bi­ha­ća, Ca­zi­na i Ve­li­ke Kla­du­še zbog mi­grant­ske kri­ze i in­do­lent­no­sti vla­sti na ni­vou BiH, sa­mo…

Među nama
25.10.2018 u 08:48
1
Pre par da­na sam bio ob­ra­do­van ve­šću da se uki­da pe­čat u po­slov­nim ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji. Ko­nač­no se po­me­ra­mo…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub Pravila o privatnosti

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja