utorak, 22.05.2018. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 23:04

Među nama

Početna / Među nama
Među nama
20.05.2018 u 09:51
1
Ne tre­ba pot­pi­sa­ti ne­pot­pi­si­vo
Go­to­vo svi zna­čaj­ni fak­to­ri obe­lo­da­ni­li su svo­je sta­vo­ve o bu­du­ćem sta­tu­su Ko­so­va. Sa­da je ja­sno da je Za­pad u pot­pu­no­sti za pu­nu dr­žav­nost Ko­so­va, ze­mlje sa po­ten­ci­jal­no slič­nim pro­ble­mi­ma na­šim su pro­tiv, ali, sem Špa­ni­je, ne­ma­ju ve­ću di­plo­mat­sku moć. Sa­ma te­ri­to­ri­ja Ko­so­va je čvr­sto u ru­ka­ma NA­TO-a i sva po­zi­va­nja na ra­ni­ja prav­na ak­ta se su­ro­vo ig­no­ri­šu.  Iskre­no, Re­pu­bli­ka Sr­bi­ja go­to­vo ni­šta ne mo­že da uči­ni na Ko­so­vu i sa Ko­so­vom. Mo­že i mo­ra sa­mo jed­no: da ne pot­pi­še pri­zna­nje ne­za­vi­sno­sti svo­je si­lom ote­te auto­nom­ne po­kra­ji­ne. Ta­kvu sra­mo­tu ča­stan i isto­rij­ski na­rod,…
Među nama
19.05.2018 u 08:33
3
Devizne doznake u Srbiji 8,4 odsto BDP-a
Podaci Evrostata pokazuju da su devizne doznake migranata u Srbiju u 2016. godini iznosile dve…

Među nama
18.05.2018 u 08:28
4
Diana Budisavljević o Stepincu
Polemika oko kanonizacije nadbiskupa Alojzija Stepinca traje poduže, a ovih dana je aktuelizovana…

Među nama
17.05.2018 u 08:34
4
Umanjenje penzija kao selektivni porez
Aktuelna vlast donela je odluku pre četiri godine da smanji natprosečne penzije usled finansijskih…

Među nama
16.05.2018 u 08:00
1
U jeku ekološke kampanje za očuvanje i čistoću životne sredine, grada i reka koje krase Beograd i…

Među nama
15.05.2018 u 12:20
U medijima su se i ovog proleća pojavile informacije o oblacima prašine koja se diže sa deponije…

Među nama
12.05.2018 u 08:19
5
Vlada Ilić (1882–1952), danas zaboravljen a nekada najbogatiji čovek u Jugoslaviji, posle…

Među nama
11.05.2018 u 08:22
Proteklo je više od četiri meseca od kada je plato Dimitrija Tucovića pušten u šestomesečni probni…

Među nama
Među nama
10.05.2018 u 08:15
2
Lepa obala Dunava pored Zemunskog keja očigledno mnogima bode oči, pa barem jednom godišnje nikne neka nova ideja kako da taj ambijent bude narušen. Ovoga puta, odgovarajući projekat je već u…
Među nama
09.05.2018 u 08:10
2
U potpunosti sam saglasna sa dopisom „Šta je pacijentima donela digitalizacija”, gospodina Nikole Rackova, objavljenim u ovoj rubrici 28. aprila. Donela je gore! Na primer ja idem kod endokrinologa…
Među nama
05.05.2018 u 08:47
6
Po­če­tak grad­nje No­vog Be­o­gra­da po­ve­zu­je se sa pred­sed­ni­kom Ju­go­sla­vi­je, Jo­si­pom Bro­zom Ti­tom. Go­di­na­ma je pi­sa­no da je ne­ka­da­šnji pred­sed­nik jed­nom pri­li­kom…
Među nama
Među nama
04.05.2018 u 08:34
Ob­ja­vlji­va­njem mog pri­lo­ga u ru­bri­ci „Me­đu na­ma”, 14. apri­la 2018. go­di­ne, pod na­slo­vom „Za­kon o sta­no­va­nju i odr­ža­va­nju zgra­da ne na­la­že jed­no­gla­sje”, kao re­ak­ci­je na…
Među nama
30.04.2018 u 09:21
1
„Po­li­ti­ka” je 11. apri­la 2017. go­di­ne u ovoj ru­bri­ci ob­ja­vi­la do­pis o cr­noj sa­o­bra­ćaj­noj tač­ki na uglu Cvi­ji­će­ve i Ja­še Pro­da­no­vi­ća, gde se zbog ne­pri­la­go­đe­no­sti…
Među nama
29.04.2018 u 08:00
1
Posle višedecenijskog čekanja i višegodišnjih neostvarenih obećanja, pre nekoliko dana konačno je počela rekonstrukcija sedam kilometara važnog državnog puta Novi Sad – Beograd, sedam kilometara…
Među nama
28.04.2018 u 08:28
1
Direktivom Evropske unije nalaže se zemljama članicama da smanje potrošnju laganih plastičnih trgovačkih kesa (90 po stanovniku godišnje i tako dalje, o čemu je pisala „Politika”) debljine od 15 do…
Među nama
Među nama
27.04.2018 u 08:22
6
U ponedeljak, 23. aprila, na Dan vojske, u godini kada obeležavamo stogodišnjicu pobede u Prvom svetskom ratu, Valjevo je osvanulo bez kompleksa kasarni čuvenog 17. puka. Nestalo je 4.600 kvadratnih metara ovog kompleksa građenog od 1885. godine, smeštenog na 2,4 hektara atraktivnog prostora. Uništena je najstarija srpska kasarna, artefakt srpske istorije i prošlosti, spomen na nekadašnju istorijsku, pobedonosnu, herojsku srpsku slavu! Napomenimo da je Ministarstvo kulture i informisanja 1. aprila poslalo Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Valjevu dopis u kojem…
Među nama
26.04.2018 u 08:00
6
„Politika” je 19. aprila 2018. objavila dodatak „Jasenovac da se ne ponovi” sa člancima raznih autora o ustaškim zločinima. Moju pažnju je posebno…

Među nama
25.04.2018 u 08:00
2
Ove godine, kao nikad dosad, gotovo se ne zna u koliko kolona i ko to sve odlazi na pomen neprebrojanim jasenovačkim žrtvama. No, ko god i koga god…
Među nama
25.04.2018 u 08:00
Autor:
Ministarstvo trgovine, turizma i komunikacija gromoglasno je prošle godine najavljivalo strategiju razvoja turizma na Dunavu. Čitam da su nam i fondovi Evropske unije sada pristupačniji za ove namene. Najbolji primer su obnove Golubačke tvrđave i tvrđave Ram koje konačno postaju zapažene…
Među nama
22.04.2018 u 08:00
Nedavno sam posetio Pirot, jedan od najlepših gradova Ponišavlja. Krase ga…

Među nama
21.04.2018 u 08:00
1
Mi­ni­star Kr­ko­ba­bić, pred­sed­nik PUPS-a, u „Po­li­ti­ci” od 10. 3. 2018.…

Među nama
20.04.2018 u 08:00
Pro­šlo je već do­sta vre­me­na od ka­da su u vo­zi­li­ma grad­skog…

Među nama
Među nama
19.04.2018 u 08:00
Autor:
Mali broj Beograđana zna kako je deo Vračara – Crveni krst dobio ovaj naziv. Između ulica vojvode Šupljikca i Mileševske, na trolejbuskoj okretnici u malom parku, nalazi se spomenik u vidu krsta čiji je naziv Vozarev krst, kao što i piše na samom spomeniku. Spomenik je podignut na mestu gde je…
Među nama
18.04.2018 u 08:00
2
Na osmom kilometru od Terazija, na bajkovitim predelima vinograda, voćnjaka,…

Među nama
17.04.2018 u 08:00
2
Prošlog meseca, u rubrici „Među nama”, objavljen je upečatljiv dopis arhitekte…

Među nama
14.04.2018 u 08:00
4
Železnica i metro predstavljaju najbrže sisteme prevoza u velikim gradovima.…

Među nama
14.04.2018 u 08:00
4
Nakon što je izvršna gradska vlast u Nišu, na predlog Vlade Srbije, donela odluku da vlasništvo nad niškim aerodromom, prenese na Republiku Srbiju, u Nišu je došlo do organizovanja protesta građana protiv te odluke. Građani Niša smatraju da država žrtvuje razvoj niškog aerodroma, da bi se dalje razvijao beogradski, odnosno da radi u interesu francuske kompanije koja je preuzela beogradski aerodrom, a protiv interesa svojih građana sa juga…
Među nama
12.04.2018 u 08:00
3
U „Politici” 26. maja 2017. godine. u rubrici „Među nama” objavili ste moj prilog pod naslovom „Propadanje Fruške gore”, na čemu sam vam zahvalan.…

Među nama
11.04.2018 u 08:44
7
Uvaženi kolega, arhitekta Aleksandar Ajzenberg (potpisnik ovih redova takođe je diplomirani arhitekta) izjasnio se deklarativno, kao da je u pitanju…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja