nedelja, 30.04.2017. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:09

Treće doba

Početna / Treće doba
Treće doba
29.04.2017 u 20:05
Pomoć sta­ri­ma u kući
Bran­ka Čuč­ko­vić je eko­nom­ski teh­ni­čar. Ve­ći deo ži­vo­ta ra­di­la je kao tr­go­vac, a ka­da je osta­la bez po­sla iz Cen­tra za so­ci­jal­ni rad op­šti­ne Pe­ćin­ci, u ko­joj ži­vi vi­še od dve de­ce­ni­je, sti­gao je spa­so­no­sni po­ziv. Pre tri go­di­ne pri­hva­ti­la je po­nu­du da po­sta­ne ge­ron­to­do­ma­ći­ca. Ži­vot joj se otad okre­nuo na­gla­vač­ke, i to na­bo­lje. Bran­ka je da­nas uspe­šna ne­go­va­te­lji­ca i po­dr­ška sta­ri­jim su­gra­đa­ni­ma, a svoj ži­vot po­sve­ti­la je ne­moć­ni­ma i bo­le­sni­ma. 
Treće doba
26.04.2017 u 21:00
3
Novac kroji penzionerska putovanja
Grč­ka, Bu­gar­ska i Cr­na Go­ra, ali i gra­do­vi Prag, Beč, So­lun ili Bu­dim­pe­šta, omi­lje­ne…

Treće doba
26.04.2017 u 20:35
1
Stvara i pod stare dane
Autor: M. R. B.
„Pi­sa­nje me je iz­vu­klo iz tra­u­me ko­ju sam do­ži­ve­la pre dva­de­se­tak go­di­na ka­da mi…

Nemoćni ne bi preživeli
Autor: M. R. B
Oko 426.000 penzionera svakog meseca s nestrpljenjem iščekuje poštara da im na vrata donese…

Treće doba
24.04.2017 u 20:00
Autor: M. Brakočević
„Još čekam da mi iz opštine Korenica u Hrvatskoj poštom stigne izvod iz matične knjige rođenih.…

Medicina
24.04.2017 u 09:11
5
Poštovani čitaoci, „Politika” će ubuduće dvaput nedeljno objavljivati stranicu posvećenu…

Treće doba
19.04.2017 u 20:55
1
Autor: M. R. B.
Duško Radović je govorio da smo ono što smo nekome dali ranije dobili od nekog drugog. Na isti…

Treće doba
19.04.2017 u 20:15
4
„Ne mogu da preživim sa 100 evra mesečno.” Sramota me je i da kažem da primam oko 11.500 dinara.”…

Treće doba
Treće doba
17.04.2017 u 21:20
3
Du­bo­či­ca kod Kra­lje­va – Po­la ve­ka Ivan Mi­lo­še­vić iz se­la Du­bo­či­ce, uda­lje­nog če­tr­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra od Kra­lje­va pre­ma Ra­ški, po­se­do­vao je svo­ju stru­ga­ru. Te­ste­re…
Treće doba
12.04.2017 u 21:26
2
Pravo na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u banjskim lečilištima Srbije o trošku Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ove godine imaće oko 12.500 penzionera, ali za sada još nije poznato…
Autor: M. Brakočević
Već skoro šest decenija glumica Zlata Numanagić neumorno radi. Njen životni moto „nema predaje” nešto je čega se ova dama ne odreče ni posle šest godina, koliko je u penziji. U karijeri je ostvarila…
Treće doba
Treće doba
10.04.2017 u 20:30
7
Ranko B. iz Pančeva iza sebe ima 40 godina radnog staža. Nedavno se penzionisao, u 65. godini života, pa umesto 70.000 dinara, koliko je kao preduzetnik mesečno zarađivao, sada na raspolaganju ima…
Treće doba
10.04.2017 u 18:29
15
Poštovani čitaoci, „Politika” će ubuduće dvaput nedeljno objavljivati stranicu posvećenu penzionerima, svim pripadnicima trećeg doba i šarolikoj lepezi tema iz oblasti medicine. Svakog utorka i…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja