sreda, 28.06.2017. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:31

Tema nedelje

Početna / Tema nedelje
 
ŽENE U POLITICI
24.06.2017 u 22:00
8
Kada je Milka Planinc, prva žena premijer samoupravnog socijalizma, govorila da će biti upamćena po epohi Lepe Brene, nije bila svesna da poseduje moći proročice koja gleda u pasulj. Jugoslavija se…
ŽENE U POLITICI
24.06.2017 u 21:52
O jed­nom sa­svim dru­ga­či­jem po­gle­du na ulo­gu že­na u po­li­tič­kom ži­vo­tu, kroz pri­me­re plem­ki­nja u sred­njo­ve­kov­nom do­bu i nji­hov uti­caj na po­li­tič­ko i dru­štve­no…
ŽENE U POLITICI
24.06.2017 u 21:12
2
Buduća premijerka Ana Brnabić biće prva žena u Srbiji na toj izuzetno visokoj državnoj funkciji, druga u istoriji Beograda, a peta na Balkanu. Pre nje u glavnom gradu Srbije jedino je Milka Planinc,…
ŽENE U POLITICI
24.06.2017 u 20:10
Autor: V. Vukasović
Na svetu je pre tri meseca, prema istraživanju „Pjua”, premijerku ili predsednicu imalo 15 država. Svega 56 od 146 analiziranih zemalja žene su u proteklih pola veka vodile bar 12 meseci, mahom ne…
 
KOSMETSKI POPULACIONI REBUS
17.06.2017 u 22:00
19
Prošlonedeljni vanredni parlamentarni izbori u južnoj srpskoj pokrajini nisu samo u prvi plan izbacili stranke Ramuša Haradinaja i Aljbina Kurtija, već su zbog ukupne male izlaznosti birača od 41,4…
KOSMETSKI POPULACIONI REBUS
17.06.2017 u 21:58
5
Od na­šeg do­pi­sni­ka Frank­furt, Haj­del­berg – Pri­zor s po­čet­ka de­ve­de­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka, ka­da je gru­pa Al­ba­na­ca ka­mi­o­nom pro­bi­la zi­da­nu ogra­du ne­mač­ke…
KOSMETSKI POPULACIONI REBUS
17.06.2017 u 21:33
1
Autor: M. P.
Na pro­sto­ru za­pad­nog i cen­tral­nog Bal­ka­na da­nas ima­mo us­po­sta­vljen kom­pakt­ni pro­stor­no-de­mo­graf­ski are­al al­ban­skog sta­nov­ni­štva, gde na po­vr­ši­ni od pri­bli­žno 47.000…
KOSMETSKI POPULACIONI REBUS
17.06.2017 u 21:19
3
Autor: M. Pešić
Br­oj sta­nov­ni­ka na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji mo­gao bi pre­ći gra­ni­cu od dva mi­li­o­na tek za dva­de­set go­di­na, pr­o­ce­nju­je dr Vla­di­mir Ni­ki­to­vić, vi­ši na­uč­ni sa­rad­nik Cen­tra za…
 
KOSMETSKI POPULACIONI REBUS
17.06.2017 u 21:05
1
Autor: B. Radivojša
Ma­da na pr­vi po­gled ne­ve­ro­vat­na, me­ne ipak ne iz­ne­na­đu­je ne­ga­tiv­na raz­li­ka iz­me­đu bro­ja sta­nov­ni­ka Ko­so­va po­pi­sa­nih 2011. go­di­ne i bro­ja bi­ra­ča re­gi­stro­va­nih…
Poslednjih godina sve češće gledamo u nebo, kako bi predvideli šta će nam se strovaliti na glavu: sneg pred leto, grad veličine smatrfona od pet inča ili opasno UV zračenje koje oko Nove godine…
Za Vladimira Đurđevića, docenta na Institutu za meteorologiju Fizičkog fakulteta, nema dileme da se klima u Srbiji promenila u poslednjih pola veka. Potvrda toga su češće ekstremne vremenske prilike…
Autor: S. Kovačević
Novi Sad – Poplavljene ulice, voda na pragovima kuća, potopljeni automobili, smeće isplivalo iz podzemnih kontejnera, obrušavanje plafona u jednoj školi i uništeni usevi u okolini grada, epilog su…
 
Autor: D. Ivanović
Sektor za vanredne situacije reaguje i na osnovu upozorenja RHMZ-a o ekstremnim vremenskim nepogodama Nevreme koje je 2. juna pogodilo deo Srbije odnelo je jednu žrtvu, a zbog obilnih padavina…
Autor: N. Radičević
Od našeg dopisnika Frankfurt, Hajdelberg – Iako vremenske nepogode svake godine pogađaju Nemačku, ove godine Nemci se suočavaju sa čestim naglim prelazima sa temperature od tridesetak stepeni…
Ponedeljak, 29. maj, bio je crni dan za rusku prestonicu. Vetar koji je duvao brzinom većom od 25 metara u sekundi čupao je stabla koja su kao šibice letela ulicama. Vlasnici su svoje metalne…
EKONOMSKI HLADNI RAT
03.06.2017 u 22:00
1
Odnosi Amerike i Nemačke su zatrovani. Tim rečima je pre 15 godina dr Kondoliza Rajs, savetnica Džordža V. Buša za nacionalnu bezbednost, opisala odnose dve vodeće ekonomske sile zapadnog sveta,…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja