nedelja, 21.01.2018. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 23:04

Kultura

Početna / Kultura
 
Društvo u kome živimo, u velikom delu Evrope, uspelo je da izbriše iz kolektivne memorije svaki trag revolucionarnog nastojanja. Ne samo Oktobarska, nego ni Francuska revolucija nisu više u našoj svesti. Onaj magični ključ, koji je otvarao vrata našim individualnim slobodama, definitivno je izgubljen. Cenzurisano je iz našeg kolektivnog pamćenja. Današnji čovek živi bez prošlosti, živi u neznanju, u kulturi kriminalizacije marksizma i socijalne…

Kultura
19.01.2018 u 22:00
Autor: B. G. Trebješanin
Da je svemu što ima veze sa Branislavom Nušićem mesto u Narodnom pozorištu u Beogradu uverili smo se i petak. Povodom obeležavanja 80 godina od smrti velikog dramskog autora, novinara i diplomate, u foajeu druge galerije nacionalne pozorišne kuće otvorena je izložba „Sva lica srpskog diplomate Nušića”, u prisustvu Vladana Vukosavljevića, ministra kulture, Nebojše Nušića, potomka velikog autora i direktora „Fondacije „Branislav Nušić”, predstavnika Udruženja dramskih umetnika Srbije, Udruženja književnika Srbije. Postavka koju čine manje poznati segmenti, a reč je o dokumentima iz porodičnih zbirki i državnih arhiva do kojih je veoma teško…

U KULTURNOM DODATKU 20. JANUARA
19.01.2018 u 15:25
8
POVRATAK U BUDUĆNOST Rat i mir i Tri musketara oblikuju predstavu o…

Kultura
18.01.2018 u 22:00
4
Mnogi francuski smatraju jezikom salonskih razgovora i protokolarnih pisama i…

Kultura
18.01.2018 u 21:44
1
Autor: J. Koprivica
Hrana, sklonište, toplina, ljubav – neophodni su svakom čoveku u životu.…

 
Kultura
18.01.2018 u 19:14
1
VIŠEGRAD  - Reditelj Emir Kusturica otvorio je danas u galeriji „Petar Lubarda” u Andrićgradu izložbu „Petar Lubarda 1907-1974-2017”, koja je priređena u okviru Međunarodnog filmskog i muzičkog…
Kultura
17.01.2018 u 22:00
1
Nacistički režim je od sredine 1935. godine počeo krivično da goni ljude koji su upražnjavali istopolne seksualne odnose, a na udaru Bezbednosne službe Trećeg rajha bili su komunisti, Jevreji, Romi,…
KRUPNI PLAN
16.01.2018 u 22:00
38
Autor: Sre­to Ta­na­sić
Na srpskom jezičkom prostoru uveliko traje proces balkanizacije; ta pojava se najčešće vezuje za usitnjavanje, rasparčavanje društvenih zajednica, a sad se to dešava i jeziku. Književni/standardni…
 
Kultura
16.01.2018 u 22:00
1
Sva­ka sre­da, ter­min u 17 sa­ti, po­čev od da­nas pa do sep­tem­bra 2018. re­zer­vi­sa­na je u Isto­rij­skom mu­ze­ju Sr­bi­je za struč­no vo­đe­nje kroz za­ni­mlji­vu pro­fe­si­o­nal­nu i pri­vat­nu bi­o­gra­fi­ju Đor­đa Sta­no­je­vi­ća, na­uč­ni­ka ko­ji je za­slu­žan za elek­tri­fi­ka­ci­ju Sr­bi­je, jed­nog od ret­kih ko­ji je sa Te­slom pri­ja­te­lje­vao, za­pam­će­nog, iz­me­đu osta­log, i po pr­voj u nas sni­mlje­noj fo­to­gra­fi­ji u bo­ji. Iz­lo­žba „Đor­đe Sta­no­je­vić – čo­vek ko­ji je osve­tlio Sr­bi­ju” je­dan je od pro­je­ka­ta ove ku­će (autor­ka…
Kultura
16.01.2018 u 09:30
23
U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka juče je održana javna rasprava o priznanjima koja naši zaslužni umetnicima dobijaju za vrhunski doprinos…

Kultura
15.01.2018 u 23:03
Autor: J.K.
Na stotine sati provedenih u kopanju po nepreglednim arhivama biblioteka ili muzeja najčešći su put da se dođe do informacija o izgubljenim ili malo…
Kultura
15.01.2018 u 23:03
1
U ču­ve­noj Zlat­noj sa­li Mu­zik­fe­raj­na, mi­li­o­ni­ma te­le­vi­zij­skih gle­da­la­ca po­zna­toj po No­vo­go­di­šnjem beč­kom kon­cer­tu, 13. ja­nu­a­ra pre­mi­jer­no je iz­ve­de­na kom­po­zi­ci­ja „Ko­lo” za so­lo har­mo­ni­ku i sim­fo­nij­ski orke­star srp­skog kom­po­zi­to­ra Alek­san­dra…
Kultura
15.01.2018 u 13:40
12
Autor: M. Vulićević
NIN-ova na­gra­da kri­ti­ke za naj­bo­lji ro­man u 2017. go­di­ni na srp­skom…

Kultura
14.01.2018 u 23:24
Istorijski arhiv „Srem” iz Sremske Mitrovice pripremio je izložbu „Ruska…

Kultura
14.01.2018 u 22:00
1
Autor: Mihailo Vojvodić
Imajući u vidu ogromnu ulogu Stojana Novakovića u kulturnom uzdizanju srpskog…

 
Kultura
14.01.2018 u 14:32
Autor: J.K.
Oštar, gotovo urokljiv pogled, razbarušena tamna kosa i gusta brada, utisak nezaustavljivog i neustrašivog čoveka „izbija” iz svakog pokušaja opisa jednog od najozloglašenijih gusara – Crnobradog.…
Nušić je briljantan čitač ljudskog bića uopšte, zato je večan i besmrtan, kaže „za Politiku” Radmila Živković, prvakinja ansambla Drame Narodnog pozorišta u Beogradu koja će u spektar Nušićevih…
Kultura
13.01.2018 u 16:07
2
Autor: A. Kurteš
U Kući legata predstavljena je izložba „Američki pop art” sa grafikama Endija Vorhola, Roja Lihtenštajna, Roberta Raušenberga, Džona Čemberlena, Džejmsa Rozenkvista i Toma Veselmana. Prikazano je…
Novi roman Srđana Srdića „Srebrna magla pada” (Partizanska knjiga), koji se nalazi u najužem izboru za „Ninovu” nagradu, nosi posvetu „nesanjačima”. To je proza koja drži budnim, pobuđuje na…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja