ponedeljak, 19.02.2018. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 15:21

Srbija

Početna / Srbija
 
PREKO PUNE LINIJE
18.02.2018 u 22:02
Niš – Pri­li­kom sva­kog bo­rav­ka u Ni­šu i na ju­gu Sr­bi­je, i kao pre­mi­jer i pred­sed­nik…
Srbija
18.02.2018 u 21:51
1
Ča­čak – Mi­ni­star­stvo pro­sve­te, na­u­ke i teh­no­lo­škog raz­vo­ja Vla­de Sr­bi­je odo­bri­lo…
Srbija
18.02.2018 u 10:30
7
Ča­čak – Ve­li­mir Za­rić iz Ka­če­ra je je­di­ni pri­pad­nik „Rav­no­gor­skog po­kre­ta ko­ji je…

 
Srbija
15.02.2018 u 11:00
4
Uži­ce – Ona deč­ja pri­ča o hra­brom kro­ja­ču, oda sna­la­žlji­vo­sti i upor­no­sti, bli­ska je na oso­ben na­čin s ne­sva­ki­da­šnjom ži­vot­nom hra­bro­šću i spo­sob­no­šću užič­kog kro­ja­ča…
Srbija
14.02.2018 u 22:00
2
Ča­čak – Ju­rij Pa­vlo­vič Adler ve­li da u „na­šem sve­tu ne­ma ni­čeg traj­ni­jeg od pro­me­na”, opi­su­ju­ći sa­že­to ka­ko su se kroz ve­ko­ve sme­nji­va­le no­vo­sti na tr­ži­štu i oba­ve­ze…
Srbija
14.02.2018 u 22:00
13
Sme­de­re­vo – Osim što je 15. fe­bru­ar Dan dr­žav­no­sti, ovo je i Dan ustav­no­sti jer je u Kra­gu­jev­cu, 1835. go­di­ne usvo­jen pr­vi naj­vi­ši prav­ni akt u isto­ri­ji Sr­bi­je – Sre­tenj­ski…
 
Srbija
13.02.2018 u 21:31
Autor: A. I.
Subotica – Tokom 2016. godine Opšta bolnica u Subotici zaradila je, ali i potrošila na zarade i…
Srbija
13.02.2018 u 19:11
1
PANČEVO – Gradska uprava Pančeva odlučila je da Kulturni centar Pančeva ubuduće nosi ime „Centar…
Srbija
13.02.2018 u 09:27
2
Požega – Požežani su prekjuče izašli u ulični protest na trgu pred zgradom opštine, protiveći se…


Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja