Уторак, 28.09.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Коктел витамина за биљке

Ни­ко­ла Ера­ко­вић: Раз­ли­ка је очи­глед­на: ку­ку­руз у ис­тој фа­зи раз­во­ја са „еко­по­ја­чи­ва­чем” и без ње­га Фо­то ар­хи­ва „Еко­па­тен­та”

Вр­бас – Не­ко­ли­ко го­ди­на је Вр­ба­ша­нин Ни­ко­ла Ера­ко­вић ра­дио као ко­мер­ци­ја­ли­ста у по­љо­при­вре­ди, обез­бе­ђи­вао ми­не­рал­на ђу­бри­ва и хе­миј­ска за­штит­на сред­ства за ве­ли­ке аграр­не си­сте­ме, зе­мљо­рад­нич­ке за­дру­ге и се­о­ска до­ма­ћин­ства ши­ром Ср­би­је, да би до­шао на иде­ју да и сам сми­сли не­што но­во што ће до­при­не­ти ве­ћој и ква­ли­тет­ни­јој про­из­вод­њи хра­не. Пред­ло­жио је то ко­ле­ги Све­то­за­ру Ву­ји­ћу из Но­вог Са­да, при­о­ну­ли су на по­сао и, на­кон дво­го­ди­шњих екс­пе­ри­ме­на­та, не­дав­но тр­жи­шту пред­ста­ви­ли но­ву вр­сту ор­ган­ског ђу­бри­ва и би­о­сти­му­ла­то­ра, на­зва­ног „еко­бу­стер 2“.

Реч је о теч­ном пре­па­ра­ту на ба­зи фер­мен­ти­са­ног и сте­ри­ли­са­ног жи­вин­ског стај­ња­ка, уз до­да­так чи­та­ве ле­пе­зе ами­но­ки­се­ли­на, при­род­них фи­то­хор­мо­на и ми­не­ра­ла. Ис­пи­ти­ва­ња на Ин­сти­ту­ту за зе­мљи­ште у Бе­о­гра­ду по­ка­за­ла су да је овај про­из­вод из­у­зет­но бла­го­тво­ран за све вр­сте жи­та­ри­ца, ин­ду­стриј­ског би­ља, по­вр­ћа и во­ћа, као и за цве­ће, а не са­др­жи ни­је­дан еле­мент ште­тан за људ­ско здра­вље. На осно­ву тих ана­ли­за, Ера­ко­ви­ће­во и Ву­ји­ће­во пред­у­зе­ће „Еко­па­тент“ до­би­ло је и све по­треб­не до­зво­ле за про­из­вод­њу и ди­стри­бу­ци­ју свог „еко­по­ја­чи­ва­ча“ и пра­во за ко­ри­шће­ње на­зна­ке „ор­ган­ски про­из­вод“ на ам­ба­ла­жи.

– „Еко­бу­стер 2” омо­гу­ћу­је убр­за­ни раст би­ља­ка, осве­жа­ва их од по­сле­ди­ца су­ше и на­глих про­ме­на ме­те­о­ро­ло­шких усло­ва и знат­но до­при­но­си по­ве­ћа­њу при­но­са. До­са­да­шњи огле­ди на пар­це­ла­ма не­ко­ли­ко зе­мљо­рад­нич­ких до­ма­ћин­ста­ва по­ка­за­ли су да се уз при­ме­ну овог би­о­сти­му­ла­то­ра род ку­ку­ру­за или со­је, на при­мер, по­ве­ћа­ва за три­де­се­так од­сто, док је код по­вр­ћа и во­ћа тај про­це­нат још ве­ћи. За је­дан хек­тар усе­ва по­тре­бан је је­дан ли­тар пре­па­ра­та раз­бла­же­ног у во­ди, а по­што се при­ме­њу­је пр­ска­њем биљ­ке она овај ви­та­мин­ски кок­тел до­би­ја пре­ко ли­ста „ди­рект­но у ве­не” – об­ја­шња­ва Ера­ко­вић и на­по­ми­ње да се „еко­бу­стер 2” ко­ри­сти ис­кљу­чи­во као до­дат­на ис­хра­на би­ља­ка, уз прет­ход­ну при­ме­ну свих по­треб­них ми­не­рал­них ђу­бри­ва. Јер, ка­же, „чо­век мо­же да се хра­ни и нај­ква­ли­тет­ни­јом шун­ком, али ако не­ма до­вољ­но ви­та­ми­на, ор­га­ни­зам, ипак, сла­би.

Овај за­шти­ће­ни про­из­вод вр­ба­ског „Еко­па­тен­та“ исто­вре­ме­но слу­жи и за дез­ин­фек­ци­ју зе­мљи­шта и осве­жа­ва­ње њи­ва од ис­цр­пље­но­сти услед ду­го­трај­не упо­тре­бе ин­ду­стриј­ског ђу­бри­ва и хе­миј­ских за­штит­них сред­ста­ва. По­ка­за­ло се и да ефи­ка­сно шти­ти усе­ве од зе­че­ва и дру­гих пољ­ских гло­да­ра ко­ји, чим га осе­те, бе­же са пар­це­ла.

Ера­ко­вић и Ву­јић свој пре­па­рат про­из­во­де за са­да у ма­њем по­го­ну, у огра­ни­че­ним ко­ли­чи­на­ма, пре­ма уго­во­ри­ма са не­ко­ли­ко вој­во­ђан­ских за­дру­га и ди­стри­бу­те­ра аграр­ног ре­про­ма­те­ри­ја­ла. Ме­ђу­тим, ка­ко ис­ти­чу, већ пре­го­ва­ра­ју са не­ко­ли­ко фир­ми из Ма­ђар­ске, Хр­ват­ске, Ма­ке­до­ни­је и БиХ о за­јед­нич­ком ула­га­њу у про­ши­ре­ње ка­па­ци­те­та.

П. Ко­при­ви­ца

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.