Уторак, 25.01.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

„Бановићки ћиро” по рецепту „Шарганске осмице”

Мо­кра Го­ра: Ћи­ра на па­ди­на­ма Шар­га­на Фо­то С. Јо­ви­чић

Мо­кра Го­ра – „Шар­ган­ска осми­ца”, пр­ва срп­ска му­зеј­ско-ту­ри­стич­ка же­ле­зни­ца, пу­ту­је у из­воз. По­сле на­став­ка об­но­ве уске пру­ге ка Ви­ше­гра­ду, ре­цепт за успех на­шег же­ле­знич­ког зна­ња, про­же­тог ве­ли­ким ен­ту­зи­ја­змом Мо­кро­го­ра­ца, на­ме­ра­ва­ју да ис­ко­ри­сте у кан­то­ну Ту­зла, у БХ Фе­де­ра­ци­ји. Да ис­ку­ства „Осми­це” пре­то­че у свој про­је­кат на­зван „Ба­но­вић­ки ћи­ро”. Већ су, не­дав­но, у Мо­крој Го­ри о то­ме во­ђе­ни раз­го­во­ри.

До­бар глас о шар­ган­ској пру­зи, као је­дин­стве­ној же­ле­знич­кој атрак­ци­ји, ши­ри се по­след­њих го­ди­на Евро­пом. По­хо­де је мно­ги стра­ни и до­ма­ћи љу­би­те­љи же­ле­зни­ца, ужи­ва­ју у во­жњи „ћи­ром” па­ди­на­ма Шар­га­на. Ни у овој го­ди­ни кри­зе, кад је реч о по­се­ти, за њу не­ма зи­ме.

Тек што је кре­ну­ла се­зо­на во­жњи овог про­ле­ћа, већ су у Мо­крој Го­ри бо­ра­ви­ли за­љу­бље­ни­ци у му­зеј­ске пру­ге из Ја­па­на, Хо­лан­ди­је, Ен­гле­ске, Фран­цу­ске, Ру­си­је, Сло­ве­ни­је, а за ко­ји дан сти­жу из Пољ­ске, Сло­вач­ке, Че­шке. Док дру­ги ве­ћи ту­ри­стич­ки цен­три му­ку му­че да при­ву­ку го­сте, ов­де је у про­те­клих ме­сец и по да­на бо­ра­ви­ло око 17.000 ту­ри­ста.

Ја­сно је, он­да, што ре­цепт за успех мо­кро­гор­ске му­зеј­ске пру­ге пре­ла­зи гра­ни­це. А Ба­но­ви­ћи код Ту­зле ме­сто су у ко­је, по бо­рав­ку на на­шој „Осми­ци”, обич­но свра­ћа­ју стра­ни љу­би­те­љи же­ле­зни­ца. Та­мо, у руд­ни­ку мр­ког угља, још се у про­из­вод­њи ко­ри­сте дав­на­шње пар­не ло­ко­мо­ти­ве. Ма­да их дру­где не­ма, ни­су у во­зном ста­њу, у Ба­но­ви­ћи­ма ипак тра­ју и по­зној ста­ро­сти (ви­ше од по­ла ве­ка) одо­ле­ва­ју. Ово при­вла­чи стран­це, али жи­те­љи тог кра­ја од же­ле­зни­це тек оче­ку­ју ко­рист.

– Упра­во су за­то пред­став­ни­ци кан­то­на Ту­зла до­шли код нас у Мо­кру Го­ру. Ис­ка­за­ли су же­љу за ши­ром са­рад­њом, же­ле да по­зи­тив­на ис­ку­ства „Осми­це” пре­не­су на свој те­рен. Раз­го­ва­ра­ли су са пред­став­ни­ци­ма „Же­ле­зни­ца Ср­би­је”, гра­да Ужи­ца, ту­ри­стич­ких ор­га­ни­за­ци­ја Зла­ти­бо­ра и Ви­ше­гра­да, во­зи­ли се „ћи­ром” пре­ко Шар­га­на. Ни­су кри­ли оду­ше­вље­ње ви­ђе­ним. Ина­че, на­ша са­рад­ња већ по­сто­ји, пред­став­ни­ци Же­ле­знич­ког тран­спор­та руд­ни­ка Ба­но­ви­ћи по­ма­га­ли су „Осми­ци” по­кла­ња­њем ло­ко­мо­ти­ве мар­ке „шко­да”, ко­ја је нај­пре сти­гла у Же­ле­знич­ки му­зеј у По­же­ги, па ка­сни­је пре­ба­че­на у Мо­кру Го­ру где и да­нас ра­ди – ка­зу­је за „По­ли­ти­ку” Алек­сан­дра Ста­ме­нић, глав­на ор­га­ни­за­тор­ка за уго­ва­ра­ње и ко­мер­ци­јал­ну екс­пло­а­та­ци­ју на „Шар­ган­ској осми­ци”.

Про­је­кат „Ба­но­вић­ки ћи­ро” пред­ви­ђа град­њу пру­ге уског ко­ло­се­ка од Ба­но­ви­ћа до ср­ца пла­ни­не Ко­њух и Му­зе­ја ру­дар­ства. Да ту­ри­стич­ку пру­гу уком­по­ну­ју са са­да­шњом ин­ду­стриј­ском, ко­јом се пре­во­зи угаљ до Оско­ве. Ту иде­ју оп­шти­на Ба­но­ви­ћи, у са­рад­њи са руд­ни­ком, тре­ба да пре­тво­ри у ствар­ност, а ко­ри­сти­ће мо­кро­гор­ска ис­ку­ства. Ти­ме би по­ста­ли атрак­тив­но од­ре­ди­ште же­ле­знич­ког ту­ри­зма.

Идеј­ни тво­рац про­јек­та „Ба­но­вић­ки ћи­ро” је Џе­вад Хо­џић, ру­ко­во­ди­лац Же­ле­знич­ког тран­спор­та у руд­ни­ку угља и пред­сед­ник Удру­же­ња ста­рих же­ле­зни­ца у БиХ. Он је ве­ли­ки за­љу­бље­ник у „Шар­ган­ску осми­цу” и по­сле не­дав­ног са­стан­ка на­ме­ра­ва да опет, с још јед­ном де­ле­га­ци­јом, по­се­ти Мо­кру Го­ру. А про­фе­сор Ха­лид Кур­то­вић, де­кан Прав­ног фа­кул­те­та у Зе­ни­ци, ка­же да бу­ду­ћу ту­ри­стич­ку атрак­ци­ју у Ба­но­ви­ћи­ма не тре­ба гле­да­ти као кон­ку­рен­ци­ју мо­кро­гор­ској, већ као до­пу­ну ње­не по­ну­де.

– Го­сти ко­ји по­се­те „Шар­ган­ску осми­цу” кан­ди­да­ти су да до­ђу и у Ба­но­ви­ће. По­ве­ћа­ње бро­ја ова­квих де­сти­на­ци­ја у окру­же­њу ути­че и на по­ве­ћа­ње бро­ја го­сти­ју. По­зи­тив­на ис­ку­ства об­но­ве пру­ге уског ко­ло­се­ка у Мо­крој Го­ри го­во­ре о пот­пу­ној оправ­да­но­сти ба­но­вић­ког про­јек­та – ре­као је при­ли­ком бо­рав­ка ту­злан­ске де­ле­га­ци­је у Мо­крој Го­ри про­фе­сор Кур­то­вић.

Бран­ко Пе­јо­вић

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.