Понедељак, 23.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

За ма­ли­ну са­мо 80 ди­на­ра

У ма­ли­ња­ке у ариљ­ском кра­ју ушли и ва­ро­ша­ни и се­ља­ни Фо­то С. Јо­ви­чић

Ари­ље – По­че­ла је ових да­на бер­ба ма­ли­на у Ари­љу и око­ли­ни, во­ћар­ском кра­ју ода­кле сва­ке го­ди­не у из­воз оде око 15.000 то­на овог во­ћа. У ма­ли­ња­ке су ушли и ва­ро­ша­ни и се­ља­ни – да пло­до­ве „цр­ве­ног зла­та“ на вре­ме убе­ру, сло­же у гај­би­це, пре­да­ју хлад­ња­ча­ри­ма и по­ша­љу у свет. И ле­по је кре­ну­ла ма­ли­на, сун­ча­ни јун дао јој је од­ли­чан ква­ли­тет, што по­твр­ђу­ју и струч­ња­ци.

– Ква­ли­тет пло­да ма­ли­не на по­чет­ку ове бер­бе у ариљ­ско-ива­њич­ком кра­ју је бо­љи не­го про­шле се­зо­не. Је­дан од раз­ло­га је то што су мно­ги про­из­во­ђа­чи ис­пра­ви­ли не­ке сво­је гре­шке из прет­ход­не две ве­ге­та­ци­о­не го­ди­не. Бла­го­вре­ме­но и ква­ли­тет­ни­је, на са­мом по­чет­ку цве­та­ња, за­шти­ти­ли су ма­ли­ну од раз­во­ја гљи­ви­це бо­три­тис ко­ја иза­зи­ва тру­леж пло­до­ва. Учи­ни­ли су то по са­ве­ти­ма струч­них слу­жби и ето ре­зул­та­та – ка­же дипл. инж. Ве­се­лин Шу­ља­гић, је­дан од во­де­ћих струч­ња­ка за за­шти­ту би­ља у овом ре­ги­о­ну.

А од при­че о ква­ли­те­ту пло­до­ва за ма­ли­на­ре је мо­жда и ва­жни­ја при­ча о от­куп­ној це­ни. Њо­ме се, ме­ђу­тим, не мо­гу по­хва­ли­ти: на по­чет­ку бер­бе из­но­си из­ме­ђу 60 и 80 ди­на­ра за ки­ло­грам. Ону ква­ли­тет­ни­ју от­ку­пљи­ва­чи пла­ћа­ју по 80, та­ко­зва­ну „Б“ кла­су 60 ди­на­ра. По­ре­ђе­ња ра­ди, прет­про­шле и про­шле го­ди­не у ово до­ба ма­ли­на је на по­чет­ку се­зо­не от­ку­пљи­ва­на за 130 и 100 ди­на­ра по ки­ло­гра­му.

– Па то, на­жа­лост, мо­же са­мо у овом на­шем ма­ли­нар­ском по­слу: све у др­жа­ви по­ску­пљу­је, од хра­не, стру­је, ђу­бри­ва, пре­па­ра­та до го­ри­ва, са­мо от­куп­на це­на ма­ли­не иде до­ле. От­ку­пљи­ва­чи су ис­та­кли це­ну од 60 и 80 ди­на­ра за ки­ло­грам, ко­ју бих на­звао пот­це­њи­вач­ком, она не­ма ве­зе ни са по­ну­дом ни са по­тра­жњом – жа­ли нам се Ду­шко Не­на­дић, пот­пред­сед­ник Удру­же­ња про­из­во­ђа­ча ја­го­ди­ча­стог во­ћа „Ви­ла­мет“, ко­је са­мо у ариљ­ском кра­ју има око 5.000 чла­но­ва.

Не­на­дић об­ја­шња­ва да су тро­шко­ви про­из­вод­ње ки­ло­гра­ма ма­ли­не по­ра­сли по­след­њих го­ди­на, већ пре­ма­шу­ју је­дан евро, што овом от­куп­ном це­ном не мо­же да се под­ми­ри, а ка­мо­ли да се не­што за­ра­ди.

– Про­шле го­ди­не ко­нач­на от­куп­на це­на из­но­си­ла је око 1,5 евра, па је бе­сми­сле­но да са­да­шња по­чет­на ово­ли­ко пад­не. Има ту и кри­ви­це хлад­ња­ча­ра, али пре свих це­ну оба­ра­ју тр­гов­ци и из­во­зни­ци ма­ли­не, љу­ди ко­ји за­ра­ђу­ју на се­љач­кој му­ци. Зна­мо ми да још има не­про­да­те про­шло­го­ди­шње ма­ли­не, али то је ма­ла ко­ли­чи­на, све­га око пет од­сто од та­да­шњег от­ку­па, и она је ве­ро­ват­но из­го­вор за ову ни­ску це­ну. Шта вре­ди што про­из­во­ђа­чи са­да пре­да­ју ма­ли­ну екс­тра ква­ли­те­та, ка­ква се тра­жи, кад от­ку­пљи­ва­чи сла­бо пла­ћа­ју – до­да­је Не­на­дић.

Ариљ­ски ма­ли­на­ри, ка­же Ду­шко Не­на­дић, већ су пре­ко Скуп­шти­не оп­шти­не Ари­ље тра­жи­ли раз­го­вор с ми­ни­стром по­љо­при­вре­де по­во­дом овог „цир­ку­са око от­куп­не це­не“.

– У Ср­би­ји се око 70.000 до­ма­ћин­ста­ва ба­ви овом про­из­вод­њом и то тре­ба ува­жи­ти. Тра­жи­мо ви­шу от­куп­ну це­ну ма­ли­не, ба­рем 1,5 евра за ки­ло­грам. И не­ће ва­ља­ти ако се це­ла за­пад­на Ср­би­ја диг­не као Вој­во­ди­на. Не­ко мо­ра да се за­пи­та због че­га ни­јед­на бер­ба овог во­ћа не мо­же мир­но да поч­не – ис­ти­че наш са­го­вор­ник.

Хлад­ња­ча­ри, ме­ђу­тим, из свог угла гле­да­ју на при­чу око це­не. Зна­ју да је ова са­да­шња ни­ска, али по­ми­њу и све јеф­ти­ни­ју ма­ли­ну на свет­ском тр­жи­шту. Је­дан од нај­ве­ћих от­ку­пљи­ва­ча у овом кра­ју Ми­лан Ста­нић из Ступ­че­ви­ћа код Ари­ља, ко­ји го­ди­шње от­ку­пи око 4.000 то­на ма­ли­не, не кри­је да је све те­же у овом по­слу:

– Те­шко је што се ти­че пла­сма­на, оста­ло је и не­што про­шло­го­ди­шње ма­ли­на на за­ли­ха­ма. У свет сти­жу ве­ли­ке ко­ли­чи­не ма­ли­не из Ср­би­је и Пољ­ске, па је и це­на на свет­ској бер­зи па­ла: ки­ло­грам ма­ли­не „гриз“ је та­мо све­га је­дан евро, а ква­ли­тет­ни­јег „ро­лен­да“ до 1,6 евра. То по­чет­ну от­куп­ну це­ну ово­го­ди­шњег ро­да оба­ра на 80 ди­на­ра, ма­да ће кра­јем ок­то­бра би­ти по­зна­та ко­нач­на це­на. Зна­ло се не­кад, кад су за­дру­ге от­ку­пљи­ва­ле ма­ли­ну, за про­пор­ци­ју 51:49 у овом по­слу, при че­му се 51 од­сто про­дај­не вред­но­сти да­је про­из­во­ђа­чу, а 49 хлад­ња­ча­ма. Са­да 60 од­сто оста­је ма­ли­на­ри­ма, али и то не до­во­ди до ви­ше от­куп­не це­не. Што се нас от­ку­пљи­ва­ча ти­че, ми не мо­же­мо фир­ме да во­ди­мо у гу­би­так, да пла­ћа­мо ви­ше не­го што мо­же­мо да про­да­мо – на­по­ми­ње Ста­нић.

Бран­ко Пе­јо­вић

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.