Понедељак, 23.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Србија у јагодама

На­шим до­мо­ви­ма сва­ко­днев­но од­зва­ња­ју те­шке ре­чи по­ли­ти­ча­ра о раз­ло­зи­ма члан­ства у ЕУ или не­где дру­где. У свој тој гун­гу­ли ве­ли­ких ре­чи, ти раз­ло­зи оста­ју ни­шта дру­го до по­ли­тич­ки и иде­о­ло­шки. Чи­ни се да се на­ше дру­штво, сви сек­то­ри ин­ду­стри­је, кул­ту­ра па и ми са­мо во­ди­мо јед­ном де­ви­зом: Ми то та­ко, јер то та­ко тре­ба. Рет­ко ко се до­се­тио да пи­та: За­што баш та­ко, и ко­је су кон­крет­не пред­но­сти и ма­не.

Док је срп­ско дру­штво за­у­зе­то кре­и­ра­њем по­де­ла на оне ко­ји су за ула­зак у ЕУ или НА­ТО, је­смо ли ру­ска бра­ћа или не, срп­ска ели­та ак­тив­но уче­ству­је у тим по­де­ла­ма и за­у­зи­ма стра­не. Др­жав­ни апа­рат функ­ци­о­ни­ше по не­ким сво­јим за­ко­ни­ма а Ср­би­ја иде гр­лом у ја­го­де.

Си­гу­ран сам да је срп­ској јав­но­сти по­зна­та ди­ле­ма Ве­ли­ке Бри­та­ни­је о члан­ству у Европ­ској уни­ји. Та­ко је бри­тан­ски пар­ла­мент из­ра­дио сту­ди­ју о еко­ном­ском ути­ца­ју члан­ства ЕУ на Бри­та­ни­ју. У тој сту­ди­ји на­бро­ја­не су по­сле­ди­це евен­ту­ал­ног из­ла­ска Ве­ли­ке Бри­та­ни­је.

Ге­не­рал­ни ди­рек­то­рат за тр­го­ви­ну Европ­ске уни­је, при пот­пи­си­ва­њу го­то­во сва­ког спо­ра­зу­ма о сло­бод­ној тр­го­ви­ни, из­ра­ди сту­ди­ју на­во­де­ћи ко­ји ће од ин­ду­стриј­ских сек­то­ра и ка­ко би­ти по­го­ђе­ни услед по­тен­ци­јал­них про­ме­на. У слу­ча­ју пре­го­во­ра Европ­ске уни­је са Сје­ди­ње­ним Аме­рич­ким Др­жа­ва­ма, о зо­ни сло­бод­не тр­го­ви­не, Европ­ска ко­ми­си­ја је до­бро про­у­чи­ла ка­ко и за­што тре­ба та­кав спо­ра­зум ис­пре­го­ва­ра­ти и пот­пи­са­ти. Та­ко мо­же­те ли­стом иш­чи­та­ти, ко­ли­ко ће европ­ска еко­но­ми­ја до­би­ти а ко­ли­ко из­гу­би­ти, ка­ко ће се све то од­ра­зи­ти на ма­ла и сред­ња пред­у­зе­ћа... Исти­на је, по­ли­тич­ки раз­ло­зи вр­ло че­сто пре­вла­да­ју, али и као та­кви део су ве­ће и сло­же­ни­је ра­чу­ни­це. Та­ко је ЕУ пот­пи­са­ла спо­ра­зум о сло­бод­ној тр­го­вин­ској раз­ме­ни са Ју­жном Ко­ре­јом и по­ред не­ја­сне ко­ри­сти, са­мо јер је по­сто­ја­ла ја­ка по­ли­тич­ка во­ља да се ба­рем јед­ном САД не­где пре­тек­ну.

За­што на­ше вла­сти не ма­ре за ја­сне бро­је­ве и за­што се углав­ном и ми са­ми осла­ња­мо на су­ву по­ли­ти­ку? Јер ни­ка­да ни­смо зна­ли бо­ље. У Ср­би­ји озбиљ­но пла­ни­ра­ње и ана­ли­за су ми­са­о­не име­ни­це. Сти­хиј­ско по­сло­ва­ње је нор­мал­на тран­свер­за­ла де­ла­ња. Не­ја­сно оста­је ка­ко мо­же­мо оче­ки­ва­ти раз­вој и на­пре­дак у та­квим усло­ви­ма. Ка­кав план, та­кав и раз­вој: не­зна­тан. Ка­да не­ма озбиљ­ног ис­тра­жи­ва­ња по­сле­ди­ца са­да­шњо­сти на бу­дућ­ност, ар­гу­мен­ти по­при­ма­ју де­ма­го­шке раз­ме­ре а ствар­ност по­ста­је ма­гло­ви­та. У усло­ви­ма сла­бе ар­гу­мен­та­ци­је, ма­ни­пу­ла­ци­ја је увек ла­ка а кон­фе­рен­ци­је за но­ви­на­ре се пре­тва­ра­ју у по­зор­ни­це те­шких уз­ди­са­ја.

При­сту­па­ње ЕУ је ду­го­роч­ни про­цес, а тран­сфор­ма­ци­ја дру­штва и др­жа­ве је све­о­бу­хват­на и про­жи­ма­ју­ћа. Та­кав исто­риј­ски ко­рак јед­не др­жа­ве но­си ге­о­по­ли­тич­ке, при­вред­не, на­ци­о­нал­не и кул­ту­ро­ло­шке по­сле­ди­це. Сма­трам да је то вр­ло ва­ли­дан и по­же­љан пут, али да све тре­ба до­бро про­це­ни­ти а не за­у­зи­ма­ти ста­во­ве во­ђе­ни сти­хи­јом.

Но, би­ла то Европ­ска уни­ја, НА­ТО, наш став о Укра­ји­ни или о град­њи ка­на­ла кроз се­ло у око­ли­ни Ва­ље­ва, реч је се о на­шем нов­цу, на­шим суд­би­на­ма, на­шем дру­штву и као та­кве, ова­кве ди­ле­ме за­слу­жу­ју ја­сне ана­ли­зе и де­ба­те. 

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.