Недеља, 14.08.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа
ДОСИЈЕ: ФАЛСИФИКОВАЊЕ НОВЦА

„Френклин” омиљен за лажирање

Упркос темељном редизајну „зелембаћ” од 100 долара остаје најкривотворенија новчаница свих времена
И поред измена, долар остаје несигурнији у односу на друге валуте, не у банкама, које лако уочавају лажну тинту и папир, већ на улици, у продавницама и међу туристима (Фото Бета)

Чех Вик­тор Лу­стиг ни­је из­ми­шље­ни лик у књи­зи „Чо­век ко­ји је про­дао Ај­фе­лов то­рањ”, већ вр­хун­ски пре­ва­рант ко­ји је 1925. за­и­ста узео па­ре би­зни­сме­ни­ма, уве­рив­ши их да др­жа­ва хо­ће да се ота­ра­си ку­ле због тро­шко­ва одр­жа­ва­ња. Џејмс Џон­сон и Флојд Ми­лер овим де­лом су ро­ђе­ном пре­ва­ран­ту, по­зна­том по ха­ри­зми ко­јом је чак и Ал Ка­по­неу на реч из­ву­као но­вац, при­гра­би­ли свет­ску сла­ву, на­чи­нив­ши га узо­ром ге­не­ра­ци­ја­ма ко­је иле­гал­ним рад­ња­ма по­ку­ша­ва­ју сте­ћи име­так. Ре­пу­та­ци­ју је, пре не­го је то­рањ дао у бес­це­ње, сте­као про­да­јом пр­ве ла­жне ма­ши­не за фал­си­фи­ко­ва­ње нов­ча­ни­це од 100 до­ла­ра. 
По­ко­ле­ња су ње­го­вим ме­то­да­ма и мо­дер­ном тех­но­ло­ги­јом обез­бе­ди­ла до­ла­ру од 100 апо­е­на ста­тус нај­кри­во­тво­ре­ни­је нов­ча­ни­це свих вре­ме­на. 
На­ру­ку им иде то што је „зе­лем­баћ” са ли­ком Бен­џа­ми­на Френ­кли­на нај­ве­ћи аме­рич­ки из­во­зни про­из­вод, што, по ре­чи­ма еко­но­ми­ста, чи­ни и да САД и да­ље одр­жа­ва­ју ве­ли­ки спољ­но­по­ли­тич­ки де­фи­цит, не оба­ра­ју­ћи вред­ност ва­лу­те и огра­ни­ча­ва­ју­ћи увоз. На уштрб ста­бил­но­сти ва­лу­те иде то што су нов­ча­ни­це истих ди­мен­зи­ја, док евро за сва­ку вред­ност има дру­гу ди­мен­зи­ју и бо­ју па­пи­ра. 
На евру је не­мо­гу­ће ма­њи апо­ен за­ме­ни­ти ве­ћим, што је на до­ла­ру успе­шно ра­дио Ри­ки Скот Нел­сон. Ко­ри­стио је пра­ве нов­ча­ни­це, ме­ња­ју­ћи ма­ње ци­фре ве­ћим и уно­се­ћи, на­рав­но, нео­п­ход­не из­ме­не тек­ста и ли­ка. До­лар је пре­тва­рао у 100, а пе­ти­ци је до­да­вао ну­лу. Пре не­го што ће би­ти утам­ни­чен, ње­го­вих 850.000 до­ла­ра цир­ку­ли­са­ло је Њу­јор­ком од 1998. до 2002. го­ди­не. При­зна­је му се ве­ро­до­стој­ност, али ни бли­зу ка­ко то ра­ди штам­пар­ска ма­ши­на за про­из­вод­њу пра­вог нов­ца. Ве­ро­ват­но је бар тре­ћи­на ва­лу­те у вре­ме аме­рич­ког Гра­ђан­ског ра­та би­ла ла­жна. Бан­ке су та­да из­да­ва­ле сво­је нов­ча­ни­це, а би­ло их је без­ма­ло 1.600. 
Они ипак ни­су шам­пи­о­ни ма­сов­ног фал­си­фи­ко­ва­ња, има­ју­ћи у ви­ду на­ци­стич­ку опе­ра­ци­ју „Бер­нхард” у Дру­гом свет­ском ра­ту, у ло­го­ру на се­ве­ру Бер­ли­на. На­ци­сти су хте­ли да сру­ше мо­не­тар­ни си­стем Ве­ли­ке Бри­та­ни­је и САД про­из­вод­њом ин­фла­ци­је уз по­моћ ла­жног нов­ца. У „враж­јој ра­ди­о­ни­ци”, аутен­тич­но при­ка­за­ној у фил­му „Фал­си­фи­ка­тор” не­мач­ко-аустриј­ске ко­про­дук­ци­је, под на­ци­стич­ким над­зо­ром ра­ди­ли су нај­бо­љи је­вреј­ски фал­си­фи­ка­то­ри са Са­ло­мо­ном Со­ло­ви­ћем на че­лу. 
Због ова­кве исто­ри­је и ре­пу­та­ци­је нај­кри­тво­ре­ни­је ва­лу­те свих вре­ме­на, 2003. го­ди­не је „бак” („buck”, из­раз за до­лар) из­ме­њен. Ре­ди­зај­ни­ра­на је нов­ча­ни­ца од 20 до­ла­ра, а де­сет го­ди­на ка­сни­је и „стот­ка”. За­рад ста­бил­но­сти ва­лу­те, уз лик Френ­кли­на је по­ста­вље­на пла­ва тра­ка са де­та­љи­ма ви­дљи­вим по­ме­ра­њем нов­ча­ни­це и сли­ка ба­кар­не ма­сти­о­ни­це са хо­ло­граф­ским зво­ном ко­је ме­ња бо­је при са­ви­ја­њу. Ипак, спо­соб­ност мо­дер­них штам­па­ча да про­из­во­де све мо­гу­ће ни­јан­се бо­ја и њи­хо­ва до­ступ­ност олак­ша­ва­ју по­сао фал­си­фи­ка­то­ри­ма, због че­га ће из­глед „зе­лем­ба­ћа” би­ти ме­њан сва­ких се­дам до де­сет го­ди­на. Раз­ма­тра се и оп­ци­ја да се штам­па­ју по­ли­мер­ске, пла­стич­не нов­ча­ни­це, ко­је је те­шко кри­во­тво­ри­ти.
Упр­кос из­ме­на­ма, до­лар оста­је не­си­гур­ни­ји у од­но­су на дру­ге ва­лу­те, не у бан­ка­ма, ко­је ла­ко уоча­ва­ју ла­жну тин­ту и па­пир, већ на ули­ци, у про­дав­ни­ца­ма и ме­ђу ту­ри­сти­ма.
Опе­ра­ци­јом „Бер­нхард” ло­го­ра­ши су ус­пе­ли да у умет­ност фал­си­фи­ко­ва­ња пре­ли­ју и умет­ност пре­жи­вља­ва­ња (фал­си­фи­ко­ва­њем су из­бе­гли га­сне ко­мо­ре), због ко­је до­лар и да­нас ма­ми пре­ва­ран­те. Са­ло­мон је у ло­гор­ској ра­ди­о­ни­ци 1945. го­ди­не, ка­да је опе­ра­ци­ја про­ши­ре­на на фал­си­фи­ко­ва­ње нов­ча­ни­ца од 100 до­ла­ра, ре­као: „За­ра­ђи­ва­ње за жи­вот пра­вље­њем нов­ца – то је већ ди­рект­ни­ји пут.”

Коментари1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.