Петак, 02.12.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа
ИСТРАЖИВАЊЕ

Кад љубав сломи срце

Дански кардиолози дошли до закључка да особе које тугују после смрти партнера или раскида дугогодишње везе имају повишени ризик од здравствених проблема са срцем
(Фото Пиксабеј)

Ко­ли­ко сте пу­та има­ли до­жи­вљај да ће вам ср­це пре­пу­ћи од ту­ге на­кон емо­тив­ног гу­бит­ка, као да вам не­ко из­во­ди опе­ра­ци­ју на отво­ре­ном ср­цу без ане­сте­зи­је? Ис­тра­жу­ју­ћи ра­зор­ни ути­цај емо­тив­них ка­та­стро­фа на здра­вље, дан­ски кар­ди­о­ло­зи до­шли су до за­кључ­ка да осо­бе ко­је ту­гу­ју по­сле смр­ти парт­не­ра или рас­ки­да ду­го­го­ди­шње ве­зе има­ју по­ви­ше­ни ри­зик од здрав­стве­них про­бле­ма са ср­цем. 
Ре­зул­та­ти њи­хо­ве сту­ди­је, ко­ји су не­дав­но об­ја­вље­ни у он­лајн ча­со­пи­су „Отво­ре­но ср­це” (Open He­art), по­ка­за­ли су да је ри­зик од арит­ми­је за 41 од­сто ве­ћи код осо­ба ко­је па­те од син­дро­ма сло­мље­ног ср­ца. 
Смрт па­рт­не­ра мо­же да про­у­зро­ку­је по­ре­ме­ћај у ра­ду ср­ца по­тен­ци­јал­но опа­сан по жи­вот, упо­зо­ри­ли су дан­ски кар­ди­о­ло­зи и до­да­ли да су нај­ве­ћем ри­зи­ку из­ло­же­не осо­бе ко­је су мла­ђе од 60 го­ди­на и чи­ји је парт­нер из­не­на­да умро. 
Ри­зик од ин­фарк­та ми­о­кар­да нај­ве­ћи је осам до 14 да­на на­кон гу­бит­ка парт­не­ра, а на­кон тог пе­ри­о­да знат­но па­да. 
Про­фе­сор др Ви­ше­слав Ха­џи-Та­но­вић об­ја­шња­ва да син­дром сло­мље­ног ср­ца ни­је си­но­ним за ин­фаркт и не пред­ста­вља „пре­двор­је” ср­ча­ног уда­ра – то је ста­ње ср­ца иза­зва­но ви­со­ким сте­пе­ном емо­ци­о­нал­ног стре­са, ко­ји до­во­ди до на­гле ср­ча­не сла­бо­сти. Про­ла­зног је ка­рак­те­ра и тра­је 48 са­ти до не­де­љу да­на. 
– Син­дром сло­мље­ног ср­ца ја­сно по­ка­зу­је по­ве­за­ност и ути­цај емо­ци­ја на рад ср­ца: овај син­дром пре­по­зна­ли су и на­ши пе­сни­ци, ко­ји су га у сво­јим пе­сма­ма опи­си­ва­ли ре­чи­ма „мај­ци је од ту­ге ср­це пре­пу­кло”, „ср­це ме бо­ли због те­бе”... Нај­че­шћи узро­ци син­дро­ма сло­мље­ног ср­ца је­су: стрес иза­зван гу­бит­ком во­ље­не осо­бе, јед­но­стра­ни рас­кид љу­бав­не ве­зе, не­вер­ство, раз­вод бра­ка, не­срећ­на љу­бав, али и по­слов­ни не­у­спех и са­зна­ње да је осо­ба обо­ле­ла од те­шке бо­ле­сти – ука­зао је др Ви­ше­слав Ха­џи-Та­но­вић. 
Наш са­го­вор­ник на­по­ми­ње да је ва­жно раз­у­ме­ти да се у ста­њу ве­ли­ког стре­са лу­чи адре­на­лин, ко­ји до­во­ди до су­же­ња крв­них су­до­ва. 
– Због то­га син­дром сло­мље­ног ср­ца пре све­га ка­рак­те­ри­ше бол у пре­де­лу груд­не ко­сти, ко­ји ли­чи на бол од ср­ча­ног ин­фарк­та, за­тим осе­ћај сте­за­ња и при­ти­ска на груд­ни кош, као и не­до­ста­так ва­зду­ха, не­све­сти­ца, вр­то­гла­ви­ца, гла­во­бо­ља, пре­ска­ка­ње ср­ца и ње­гов убр­за­ни рад. Из­ра­же­ни су и пси­хич­ки про­бле­ми у ви­ду апа­ти­је, ту­ге, без­вољ­но­сти, де­пре­си­је и осе­ћај да је жи­вот без­вре­дан без из­гу­бље­не во­ље­не осо­бе – об­ја­снио је Ха­џи-Та­но­вић. 
Ме­ђу­тим, иако симп­то­ми сло­мље­ног ср­ца ли­че на ин­фаркт ми­о­кар­да, основ­на раз­ли­ка је у то­ме што ср­ча­ни удар узро­ку­је за­че­пље­ње крв­них су­до­ва, због че­га је про­ток кр­ви оте­жан, а ср­ча­ни ми­шић сла­би, док код син­дро­ма сло­мље­ног ср­ца па­ци­јен­ти не мо­ра­ју да има­ју ни­ка­квих за­че­пље­ња или про­бле­ма с кр­во­то­ком – уме­сто то­га до­ла­зи до при­вре­ме­ног сла­бље­ња ср­ча­ног ми­ши­ћа због „пре­до­зи­ра­ња” хор­мо­ни­ма. 
Због то­га „сло­мље­но ср­це” мо­же у пот­пу­но­сти да се опо­ра­ви и вра­ти у нор­ма­лан рад, док на­кон ср­ча­ног уда­ра здрав­стве­ни ста­тус „ше­фа кр­во­то­ка” ви­ше ни­ка­да ни­је исти. Илу­стра­тив­ни до­каз те­зе да су же­не не­жни­ји пол је­сте и ста­ти­сти­ка кли­ни­ке Ме­јо, ко­ја по­ка­зу­је да су да­ме се­дам и по пу­та под­ло­жни­је син­дро­му сло­мље­ног ср­ца, и то по­сле 50. го­ди­не жи­во­та, јер њи­хо­во ср­це има ма­ње ре­цеп­то­ра за адре­на­лин, ко­ји је глав­ни хор­мон стре­са. 
– Мо­ји нај­че­шћи па­ци­јен­ти би­ли су ти­неј­џе­ри са кла­сич­ним зна­ци­ма син­дро­ма сло­мље­ног ср­ца због јед­но­стра­ног рас­ки­да и не­уз­вра­ће­не љу­ба­ви, али и мај­ке ко­је су из­гу­би­ле де­цу и ни­су ви­де­ле да­љи сми­сао жи­во­та – ис­та­као је др Ви­ше­слав Ха­џи-Та­но­вић. 
И док ле­ка­ри ис­ти­чу да се син­дром сло­мље­ног ср­ца успе­шно ле­чи уко­ли­ко се осо­ба на вре­ме вра­ти ле­ка­ру и по­ста­ви пра­ва ди­јаг­но­за, пси­хо­ло­зи ће до­да­ти да се сло­мље­но ср­це нај­бо­ље ле­чи – но­вом љу­ба­вљу. 

Коментари2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.