Петак, 07.10.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Вреба ли паук бубу на зебри?

Један од начина на који је човек укључио животиње у своју непосредну стварност јесу и називи за различите предмете или креације из свакодневног живота који носе називе по животињама
Ћирилично иницијално писмо ГАРДОШ (Дарко Новаковић)

Људ­ски и жи­во­тињ­ски свет ме­ђу­соб­но су ис­пре­пле­та­ни на раз­ли­чи­те на­чи­не. С јед­не стра­не, чо­век од­вај­ка­да уз­га­ја и чу­ва жи­во­ти­ње као из­вор хра­не и оде­ће, за­шти­те, по­мо­ћи у по­слу, дру­штва за ра­зо­но­ду, а с дру­ге про­на­ла­зи на­чи­не да их ин­те­гри­ше у сво­ју кул­ту­ру, ре­ли­ги­ју, фол­клор, при­да­ју­ћи жи­во­ти­ња­ма раз­ли­чи­те сим­бо­лич­ке и ми­то­ло­шке вред­но­сти. Је­дан од на­чи­на на ко­ји је чо­век укљу­чио жи­во­ти­ње у сво­ју не­по­сред­ну ствар­ност је­су и на­зи­ви за раз­ли­чи­те пред­ме­те или кре­а­ци­је из сва­ко­днев­ног жи­во­та ко­ји но­се на­зи­ве по жи­во­ти­ња­ма. Мо­жда на то и не обра­ћа­мо па­жњу, али ми сва­ко­га да­на пре­ла­зи­мо пре­ко зе­бри, ко­ри­сти­мо миш или па­па­гај­ке, ули­ца­ма нам про­ла­зе бу­бе и меч­ке, по­ли­цај­ци­ма око стру­ка звец­ка­ју ли­си­це, де­ца пу­шта­ју зма­је­ве, сту­ден­ти ко­ри­сте бу­би­це, пра­ви­мо јеж или пуж фри­зу­ре, око вра­та ста­вља­мо леп­тир-ма­шне, ба­ца­мо жа­би­це на ре­ци, на кро­во­ви­ма се вр­те пе­тло­ви. Не­ка од ових зна­че­ња, на при­мер миш, као на­зив за спра­ви­цу ко­јом кон­тро­ли­ше­мо рад­ње ра­чу­на­ра, по­зај­ми­ли смо, или „уве­зли”, из дру­гих је­зи­ка, кон­крет­но ен­гле­ског, иако смо реч про­на­шли у свом. Ме­ђу­тим, за ве­ћи­ну дру­гих пред­ме­та ко­је име­ну­је­мо жи­во­тињ­ским на­зи­ви­ма ин­спи­ра­ци­ју смо на­шли у сво­јој око­ли­ни, кул­ту­ри и сво­јој је­зич­кој ин­вен­тив­но­сти. Ве­ћи­на жи­во­тињ­ских на­зи­ва за раз­ли­чи­те сег­мен­те ма­те­ри­јал­не кул­ту­ре ка­рак­те­ри­стич­на је за се­о­ску сре­ди­ну, али ни­је нео­бич­но на­ћи та­кве на­зи­ве и за мо­дер­не, са­вре­ме­не пред­ме­те или пред­ме­те ко­ји се ко­ри­сте у не­кој про­фе­си­о­нал­ној стру­ци. 

Та­ко на­зи­ви­ма жи­во­ти­ња име­ну­је­мо раз­ли­чи­та ору­ђа или ала­те – нпр. јар­цем се на­зи­ва­ју но­га­ри за те­сте­ри­са­ње др­ва, а ко­њем мо­же да се на­зи­ва штап за по­шта­па­ње. На­зи­ве жи­во­ти­ња но­се и раз­ли­чи­та хлад­на оруж­ја, нпр. гу­ја мо­же би­ти на­зив за са­бљу, ја­та­ган, а по­зна­ва­о­ци ва­тре­ног оруж­ја се­ти­ће се да пу­шке и пи­што­љи са­др­же де­ло­ве као што су ороз, леп­тир, му­ши­ца, а да се осом или зо­љом на­зи­ва­ју ми­но­ба­ца­чи. Раз­ли­чи­те пред­ме­те ко­ји се зо­ву по жи­во­ти­ња­ма мо­же­мо но­си­ти на се­би у ви­ду на­ки­та или оде­ће, та­ко је гу­гут­ка вр­ста жен­ског на­ки­та од пер­ли, док се, ре­ци­мо, пат­ком на­зи­ва вр­ста ка­пе ко­ју су но­си­ле ста­ри­је же­не као знак жа­ло­сти. Жи­во­ти­ње ни­су стра­не ни у спор­ту, па та­ко мо­же­мо да чу­је­мо да се фуд­бал­ска лоп­та на­зи­ва бу­ба­ма­ром, а гим­на­сти­чар­ска спра­ва на­зи­ва се ко­зли­ћем или јар­цем. По­ред на­зи­ва за ауто­мо­би­ле, ко­ји под­ра­зу­ме­ва­ју још и жи­во­ти­ње као што су слон (мер­це­дес), ај­ку­ла (си­тро­ен) или кор­ња­ча (фол­ксва­ген), удео жи­во­ти­ња у са­о­бра­ћа­ју огле­да се и кроз на­зи­ве за во­зи­ло са гу­се­ни­ца­ма – тзв. гу­се­ни­чар, док се не­по­пу­лар­но во­зи­ло за од­но­ше­ње ауто­мо­би­ла на­зи­ва па­ук. У гра­ђе­ви­ни су жи­во­ти­ње да­ле свој до­при­нос кроз на­зив за ске­ле (ко­за) или ко­су гре­ду у кров­ној кон­струк­ци­ји (коњ).
Ве­ћи­на ова­квих на­зи­ва за пред­ме­те ус­по­ста­вља се пре­ма не­ким фи­зич­ким слич­но­сти­ма са жи­во­ти­ња­ма, па се та­ко пред­ме­ти са но­га­ри­ма зо­ву пре­ма ко­њу, јар­цу или ко­зи, пред­ме­ти ко­ји има­ју шиљ­ке или зуп­це по је­жу, а леп­тир-ма­шна до­би­ла је име пре­ма об­ли­ку леп­ти­ра и ње­го­вих кри­ла. Ни­су са­мо из­глед и об­лик те­ла ва­жни при ова­квим име­но­ва­њи­ма, а то нам по­ка­зу­ју и на­зи­ви као што су ма­га­рац, коњ или ко­би­ли­ца за раз­не но­се­ће гре­де, ослон­це и по­лу­ге, до­би­је­ни пре­ма то­вар­ној функ­ци­ји ових жи­во­ти­ња. Да срп­ски је­зик ни­је уса­мљен у ова­квим је­зич­ким про­це­си­ма, по­твр­ђу­ју нам и дру­ги бли­ски је­зи­ци као што су ру­ски и бу­гар­ски. По­ред слич­них на­зи­ва, као што су зе­бра, гу­се­ни­ца и леп­тир, у ру­ском је нпр. ме­ди­цин­ска по­су­да – пат­ка, ве­ли­ки шраф се на­зи­ва те­треб, а у бу­гар­ском се нпр. мај­му­ном на­зи­ва уре­ђај у так­си­ме­тру ко­ји убр­за­ва рад да се до­би­је ве­ћа су­ма.
Ра­зно­вр­сност ових при­ме­ра го­во­ри нам о на­чи­ну на ко­ји чо­век пер­ци­пи­ра жи­во­ти­ње и раз­ли­чи­тим ве­за­ма ко­је уоча­ва из­ме­ђу жи­во­тињ­ског и све­та ма­те­ри­јал­не кул­ту­ре. Очи­глед­но, чо­ве­ку су жи­во­ти­ње нео­п­ход­не не би ли бо­ље и пот­пу­ни­је раз­у­мео и опи­сао свој жи­вот и кул­ту­ру. 
Ин­сти­тут за срп­ски је­зик СА­НУ

Коментари3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.