Субота, 21.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа
РЕАГОВАЊЕ

„Својеглаво” сам уређивала Политику

Поводом текста „Политика” није плен”, 5. јуни
Факсимил дела текста објављеног 5. јуна у „Политици”

Два пу­та сам би­ла глав­на уред­ни­ца По­ли­ти­ке. Мо­је је ис­ку­ство да ни­јед­на власт не во­ли да на том ме­сту се­ди не­ко ко уми­сли да мо­же са­мо­стал­но да уре­ђу­је но­ви­не. Сме­њи­ва­на сам и от­пу­шта­на, што је по­сле увек пра­ће­но ши­ка­ни­ра­њем на стра­ни­ца­ма По­ли­ти­ке. У вре­ме Бо­ри­са Та­ди­ћа пљу­ва­ње по сме­ње­ном глав­ном уред­ни­ку до­зво­ље­но је Бо­шку Јак­ши­ћу (Гу­ли­вер и Ли­ли­пу­тан­ци, 5. ок­то­бар 2008), док то за вла­сти Алек­сан­дра Ву­чи­ћа ра­ди спољ­ни са­рад­ник ко­ји је не­кад при­ре­ђи­вао „Од­је­ке и ре­а­го­ва­ња“, ру­бри­ку ко­ја је По­ли­ти­ку већ јед­ном ога­ди­ла при­стој­ној Ср­би­ји.   

За­што увла­чим пред­сед­ни­ка Ср­би­је у ову при­чу? Јер га Го­ран Ко­зић у По­ли­ти­ци по дру­ги пут за ме­сец да­на бра­ни од ме­не, са­да (По­ли­ти­ка ни­је плен, 5. ју­ни) због мо­је ко­лум­не у „Не­дељ­ни­ку“ („БИА или ЦИА“, 1. ју­ни). Ево ре­че­ни­це ко­ја је за­бо­ле­ла: „Алек­сан­дру Ву­чи­ћу се По­ли­ти­ка – очи­шће­на од Да­не По­по­вић, Бо­ри­са Бе­го­ви­ћа, Ду­ша­на Пе­три­чи­ћа и Го­ра­на Мар­ко­ви­ћа, а обо­га­ће­на Го­ра­ном Ко­зи­ћем и Ђор­ђем Мар­ти­ћем – ко­нач­но чи­ни урав­но­те­же­ни­јом“. 

Пред­сед­ник је јав­но ре­као да му се По­ли­ти­ка са­да чи­ни урав­но­те­же­ни­јом и не знам за­што га Ко­зић бра­ни од ње­го­ве соп­стве­не из­ја­ве. А не иде ми у гла­ву да би­ло ко­ме при­ја да му Го­ран Ко­зић бу­де адво­кат, или ко­лум­ни­ста, све­јед­но. Мно­ги су ње­го­во име за­бо­ра­ви­ли, не­ки за ње­га ни­су ни зна­ли, али Ко­зић је ви­со­ко на ли­сти за­слу­жних за ру­ше­ње угле­да нај­ва­жни­јег ли­ста на Бал­ка­ну. По­ли­ти­ка је би­ла нај­го­ра ка­да је за њу пи­сао Го­ран Ко­зић. 

За­што то ка­жем? Ево ње­го­вог сти­ла, по злу чу­ве­ног и мно­ги­ма пре­по­зна­тљи­вог: „Док смо ми ов­де за­вр­ша­ва­ли фа­кул­те­те и ула­зи­ли у По­ли­ти­кин храм, она је ја­ха­ла ка­ми­ле у Ал­жи­ру и чу­ва­ла ов­це у Са­ра­је­ву. Не у Ис­точ­ном Са­ра­је­ву, и са­мо ов­це, не и пра­си­ће, ако раз­у­ме­те о че­му го­во­рим“. Прет­ход­но ме Го­ран Ко­зић „раз­от­крио“: ни­сам „ро­ђе­на Бе­о­гра­ђан­ка“, Смај­ло­вић је пре­зи­ме мог бив­шег му­жа, де­во­јач­ки сам се пре­зи­ва­ла Угри­ца. То су ујед­но и је­ди­не ма­те­ри­јал­не исти­не у Ко­зи­ће­вом тек­сту „По­ли­ти­ка ни­је плен“, ко­је су сва­ка­ко по­мо­гле да сва­ки чи­та­лац до­бро раз­у­ме о че­му Ко­зић го­во­ри, кад го­во­ри о ја­ха­њу, ов­ца­ма и пра­си­ћи­ма. 

За­што По­ли­ти­ка на­но­во ска­че у јед­но те исто Ко­зи­ће­во бла­то? Ни­ка­да у сво­јој исто­ри­ји ни­је би­ла бла­то­ид­на, сем ка­да је за њу ра­дио Го­ран Ко­зић. Риб­ни­ка­ри су 1904. осно­ва­ли лист ко­ји је, ци­ти­ра­ћу Јо­ва­на Ду­чи­ћа, сво­јим уљуд­ним го­спод­ским то­ном и из­бе­га­ва­њем по­гр­да, у срп­ско но­ви­нар­ство до­нео „је­дан чи­тав но­ви сми­сао“. Би­ло је и та­да ли­сто­ва „ко­ји су ши­ри­ли та­ко ру­жан и про­стач­ки из­раз да је но­ви­нар­ство ру­ши­ло дру­штво“, тро­ва­ли ва­здух „сво­јим од­врат­ним ре­че­ни­ца­ма“, у ко­јим је „све би­ло мо­гу­ће ре­ћи без кон­се­квен­ци­ја и на­зад се при­ми­ти без гну­ша­ња“. Сра­мо­та је за По­ли­ти­ку и што је рат­них де­ве­де­се­тих об­ја­вљи­ва­ла „од­врат­не ре­че­ни­це“ Го­ра­на Ко­зи­ћа. Али от­куд ње­ном уред­ни­штву иде­ја да се то по­но­во сме? Ко­зи­ће­ве ре­че­ни­це ни­кад ни­је би­ло мо­гу­ће при­ми­ти без гну­ша­ња, Ко­зић про­из­во­ди гну­ша­ње. 

По­ли­ти­ка је ва­жно на­ци­о­нал­но до­бро ко­јим др­жа­ва Ср­би­ја упра­вља. Алек­сан­дар Ву­чић ни­је во­лео на­чин на ко­ји сам уре­ђи­ва­ла По­ли­ти­ку, али пр­ва ћу при­зна­ти да је ду­же он био спре­ман да тр­пи ме­не и мо­ју уре­ђи­вач­ку по­ли­ти­ку, не­го што сам ја би­ла спрем­на да тр­пим ње­гов на­чин упра­вља­ња ли­стом. За­то сма­трам да му при­па­да­ју бит­не за­слу­ге за мо­је „сво­је­гла­во“ (из­раз Те­о­фи­ла Пан­чи­ћа) уре­ђи­ва­ње По­ли­ти­ке на ко­је сам ве­о­ма по­но­сна, без об­зи­ра на то што се наш за­јед­нич­ки екс­пе­ри­мент по ме­не ло­ше за­вр­шио. 

Али за­то му с пра­вом при­па­да­ју и за­слу­ге за но­во­про­на­ђе­ну „рав­но­те­жу“ са Го­ра­ном Ко­зи­ћем и Ђор­ђем Мар­ти­ћем.

Но­ви­нар

Коментари24
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Buca
Pa gospodju Smailovic smo toliko cenili i sa paznjom citali verujuci da je ona vrhunska intelektualka sposobna da izostrenim okom i osecajem analizira stvari. Da li je moguce da je zbog povredjene sujete i jos (mozda) vise izgubljenog prihoda upala u zamku da veruje da se Vucic licno angazuje oko toga ko i sta pise u Politici. Pa zar nema oci i usi da vidi da covek tesko da ima vremena i da spava par sati a kamoli da se bavi takvim detaljima. Bilo bi joj mnogo, mnogo pametnije i korisnije da se "vrati" na svoj izostreni intelektualni nivo pisanja nego sto podleze tom padanju u "blato". Tad bi i nama bilo interesantnije da nesto pametno procitamo sto je napisala. Molim vas da se izdignete iznad tih gluposti u koje ste upali!
Ilic Momcilo
Citajuci komentare,ponovo uvidjam gresku,kada se tvrdi da obrazovanje donosi i ljudski i kulturni odnos medju ljudima.Istina je da se mi, nize obrazovani koristimo cesce "ruznim" izrazima,ali pisanija obavljena umnim i "kulturnim" jezikom cesto imaju tezi, grublji i ruzniji smisao, nego prilicno teske psovke.Uz to vecina komentara pokazuje i da je medjusobno postovanje,kolegijalnost,kolegijalno,strucno i ljudsko razumevanje,kao i medjusobno postovanje profesionalnosti,na prilicno "podnivou".Ujedno i neki komentari predstavljaju,meni jako i dugo cenjenu "Politiku",kao list,koji se priblizio nedovoljno kvalitetoj informativnoj kuci.Provejavaju i pokazuju se i isterivanja licnih profesionalnih i drugih interesa.Ako je sve to tako, onda su u pravu visoko obrazovani,jer su meni,nize obrazovanom, bile potrebne decenije da to shvatim.Ipak,nekako sam siguran da nije sve to tako crno,kako neki jaki intelektualci i poznavaoci stanja u "Politici" ocenjuju i tvrde.Ocito ni oni nisu samokriticni.
Владимир Милановић
Ако је плата госпође Смајловић заиста била 8.000 евра, а она тај податак није демантовала овим одговором, онда је својеглавост веома исплативa.
redovni citalac
Nisam uvek bio odusevljen uredjivanjem JLS, ali ovaj Kozic me bas nervira.
Marko Kraljević
@vukica. Gospodja Vukica nije shvatila koliko je nemoralno da je u siromašnoj CH raspon plata 3-5 puta , a u bogatoj Srbiji 1:40. Od bahatosti sve počinje. Niko ne osporava literarne kvalitete g-dje Smajlović.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.