Недеља, 23.01.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа
НА ВМА ОБАВЉЕНА ЈЕДИНСТВЕНА ИНТЕРВЕНЦИЈА

Операција залиска без отварања грудног коша

Тим лекара обавио захват који подразумева да се на месту старог залиска постави нови, посебно дизајниран од биолошког материјала, па болесници не морају да пију лекове против згрушавања крви
(Фото ВМА)

На Вој­но­ме­ди­цин­ској ака­де­ми­ји пр­ви пут је ура­ђе­на ин­тер­вен­ци­ја за­ме­не аорт­ног за­ли­ска без отва­ра­ња груд­ног ко­ша код дво­је па­ци­је­на­та од 82 и 77 го­ди­на, ко­ји се успе­шно опо­ра­вља­ју.

За­хва­те је из­вео кар­ди­о­хи­рур­шки тим ВМА ко­ји чи­не ле­ка­ри кли­ни­ка за ур­гент­ну ин­тер­ну ме­ди­ци­ну, кар­ди­о­ло­ги­ју, кар­ди­о­хи­рур­ги­ју, ва­ску­лар­ну и ен­до­ва­ску­лар­ну хи­рур­ги­ју, ане­сте­зи­о­ло­ги­ју и Ин­сти­ту­та за ра­ди­о­ло­ги­ју уз аси­стен­ци­ју про­фе­сор др Ма­тја­жа Бун­ца из Кли­нич­ког цен­тра Љу­бља­на.

Аси­стент др Не­ма­ња Ђе­нић, кар­ди­о­лог Кли­ни­ке за ур­гент­ну ин­тер­ну ме­ди­ци­ну ВМА, об­ја­шња­ва да је за­хват ура­ђен та­ко што се до бо­ле­сног за­ли­ска „сти­гло” кроз пре­пон­ску ар­те­ри­ју. Тех­ни­ка је по­зна­та и под на­зи­вом ТА­ВИ (Tran­scat­he­ter aor­tic val­ve in­serc­tion).

– Реч је о ин­тер­вен­ци­ји ко­ја омо­гу­ћа­ва за­ме­ну за­ли­ска на ср­ча­ном ми­ши­ћу, та­ко што се кроз ар­те­ри­ју у пре­по­ни, по­себ­ном тех­ни­ком по­зи­ци­о­ни­ра за­ли­стак на ме­сту ста­рог. Ова ме­то­да је у мно­го че­му ре­во­лу­ци­о­нар­на, из­ме­ђу оста­лог и јер омо­гу­ћа­ва ле­че­ње и гру­пи па­ци­је­на­та ко­ји се ина­че због при­дру­же­них бо­ле­сти и не мо­гу опе­ри­са­ти. За са­да је ре­зер­ви­са­на за не­што ста­ри­ју по­пу­ла­ци­ју и код па­ци­је­на­та ко­ји има­ју су­же­ње за­ли­ска. Срећ­ни смо што су на­ши па­ци­јен­ти ста­бил­ни и пла­ни­ра­мо да их уско­ро пу­сти­мо на кућ­но ле­че­ње. Про­це­ду­ру смо код два па­ци­јен­та у пот­пу­но­сти са­мо­стал­но из­ве­ли до­цент др Ра­до­слав Ро­ма­но­вић и ја, у скла­ду са стро­гим нор­ма­ма и пре­по­ру­ка­ма ко­је ва­же би­ло где у све­ту. По­но­сан сам на тим­ски рад ле­ка­ра са ви­ше кли­ни­ка – по­ја­шња­ва др Ђе­нић.

Аор­та је нај­ве­ћи и нај­ва­жни­ји крв­ни суд у ор­га­ни­зму пре­ко ко­га се сва тки­ва и ор­га­ни ис­хра­њу­ју кр­вљу. На са­мом по­чет­ку аор­те на­ла­зи се за­ли­стак кроз ко­ји ср­це упум­па­ва крв у цео ор­га­ни­зам. Нај­ве­ћи раз­лог су­же­ња аор­те су го­ди­не па­ци­јен­та јер се про­блем ја­вља углав­ном код љу­ди ко­ји има­ју ви­ше од 65 го­ди­на, ства­ра­ње на­сла­га кал­ци­ју­ма на са­мом за­ли­ску и по­ја­ва де­ге­не­ра­тив­них про­ме­на, што до­во­ди до оте­жа­ва­ња ис­пум­па­ва­ња кр­ви из ср­ца у са­му аор­ту. 

– До са­да су за­ли­сци ме­ња­ни ме­ха­нич­ким пу­тем, са отва­ра­њем груд­ног ко­ша. Али по­ја­ви­ле су се у Евро­пи но­ве ме­то­де и тех­ни­ке ко­је се у дру­гим зе­мља­ма успе­шно при­ме­њу­ју, па смо и ми од­лу­чи­ли да оба­ви­мо за­хват ко­ји под­ра­зу­ме­ва да се на ме­сту ста­рог за­ли­ска по­ста­ви но­ви, по­себ­но ди­зај­ни­ран од би­о­ло­шког ма­те­ри­ја­ла. Ин­тер­вен­ци­ја тра­је око сат вре­ме­на, а па­ци­јент већ на­ред­ног да­на мо­же да уста­је из кре­ве­та. Из бол­ни­це се от­пу­шта­ју по­сле не­ко­ли­ко да­на. Па­ци­јен­ти код ко­јих је он ура­ђен не мо­ра­ју да пи­ју ле­ко­ве про­тив згру­ша­ва­ња кр­ви као они код ко­јих су угра­ђе­ни ме­ха­нич­ки за­ли­сци. Но­ва ме­то­да је по­себ­но зна­чај­на за па­ци­јен­те ко­ји не мо­гу да бу­ду опе­ри­са­ни на кла­си­чан на­чин због при­дру­же­них бо­ле­сти по­пут оп­струк­тив­не бо­ле­сти плу­ћа, ср­ча­не сла­бо­сти... Код њих је она на­чин за про­ду­жа­ва­ње жи­во­та – ис­ти­че др Ђе­нић и до­да­је да је план ти­ма ле­ка­ра и ВМА да се одр­жи кон­ти­ну­и­тет са ова­квим ин­тер­вен­ци­ја­ма, јер се ме­то­да на­ла­зи у зва­нич­ним пре­по­ру­ка­ма Европ­ског удру­же­ња кар­ди­о­ло­га.

Про­па­да­њу аорт­ног за­ли­ска до­при­но­се од­ре­ђе­ни фак­то­ри ри­зи­ка као што су ви­сок крв­ни при­ти­сак, по­ви­ше­не ма­сно­ће у кр­ви, раз­ли­чи­та ре­у­ма­то­ло­шка ста­ња у ко­ји­ма до­ла­зи до по­ве­ћа­ња кал­ци­ју­ма у кр­ви... За­то је ва­жно да осо­ба по­ку­ша да ре­ду­ку­је фак­то­ре ри­зи­ка да би од­ло­жи­ла по­ја­ву про­ме­на на за­ли­сци­ма. 

Коментари5
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tijana
Koliko kosta ovaj hirurski zahvat?
Radulović Ružica
Kako doći do ovih lekara i kako zakazati operaciju. Imam muža kome su u KCB - kardiohirurgija više puta zakazivali klasičnu operaciju, izvršili prijem na jedan dan a onda ga otpustali jer niko nije smei ili nije hteo da ga operiše navidno zbog lošeg stanja pluća ali mi onda nije jasno zašto su ga primali a to je na njega i celu porodicu jako loše uticalo. Poslednji prijem je bio 07.09.2016.god.a onda su mu rekli da ima male šanse da se probudi pa ga isprovocirali da potpiše da je izašao na lični zahtev i sada imamo problem jer nam to svi lekari na pregledima brebacuju a ja ih pitam da li bi oni prihvatili ako im bi neko rekao da neće da se probude. Ne znam šta je u pitanju ? Znam da je pacijent i mi sa njim to jako teško psihički podneo. Zato me i zanima da li u ovoj zemlji u zdravstvu postoji nešto normalno.
Slavica Nikolic
Jis uvek se radi klasucna operacija,sa rezom preko grudnog kosa.hirurzima tako lakse...pacijentu mnogo teze.a to sto pricaju je lep govor.rade coveku od 80 godina operaciju bez reza kao da ce na trke.a ljudima od 50 klasican rez .kao da ce odmah u penziju.citam i smejem se ,hvale se velikim dostignucima u medicini !! Za mene je ovo jos 1969 .tako je tada redjeno mojoj baki.tako rade i sada.o cemu pricamo.vas suprug neka pozove hitnu kada mu je lose.mozda ga neko i spase.samo nemoj vise da pricaju u vetar.
Darko
Da li znate ko je to 2014.godine uradio i da li se to i dalje radi u KCS i ko to radi? Unapred hvala
Srdjan
Gospodo to je prvi put uradjeno u martu 2014.godine u KCS-u....

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.