Среда, 18.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Плућна фиброза смртоноснија од карцинома

Болест се најчешће јавља у шестој и седмој деценији живота, а оболели у просеку преживљавају три до пет година
(Фото Пиксабеј)

Иди­о­пат­ска плућ­на фи­бро­за је бо­лест ко­ја је смр­то­но­сни­ја од ве­ћи­не зло­ћуд­них обо­ље­ња, по­пут ра­ка дој­ке и про­ста­те, не­ких об­ли­ка ле­у­ке­ми­ја и лим­фо­ма, а о њој се ма­ло то­га зна. Реч је о обо­ље­њу ко­је до­во­ди до то­га да плућ­но тки­во од­у­ми­ре и да се у плу­ћи­ма ства­ра­ју ожиљ­ци ко­ји оне­мо­гу­ћа­ва­ју нор­мал­ну функ­ци­ју овог ор­га­на. 

По­во­дом обе­ле­жа­ва­ња Не­де­ље бор­бе про­тив ове бо­ле­сти, про­фе­сор др Дра­га­на Јо­ва­но­вић, пред­сед­ни­ца Ре­спи­ра­тор­ног удру­же­ња Ср­би­је и пул­мо­лог на Кли­ни­ци за пул­мо­ло­ги­ју Кли­нич­ког цен­тра Ср­би­је, на­гла­ша­ва да се бо­лест углав­ном ја­вља код од­ра­слих љу­ди и да обо­ле­ли у про­се­ку пре­жи­вља­ва­ју три до пет го­ди­на од тре­нут­ка по­ста­вља­ња ди­јаг­но­зе.

За ову хро­нич­ну, про­гре­сив­ну бо­лест плу­ћа не­по­зна­тог по­ре­кла, ду­го ни­је по­сто­ја­ла ефи­ка­сна те­ра­пи­ја, осим тран­сплан­та­ци­је плу­ћа.

– Бо­лест се ја­вља у ше­стој и сед­мој де­це­ни­ји жи­во­та, а рет­ка је код мла­ђих од 50 го­ди­на. Че­шћа се по­ја­вљу­је код му­шка­ра­ца, а ве­ћи­на обо­ле­лих су пу­ша­чи. У кон­тро­ли­са­ним сту­ди­ја­ма утвр­ђе­но је да је пу­ше­ње ци­га­ре­та по­тен­ци­јал­ни фак­тор ри­зи­ка за на­ста­ја­ње обо­ље­ња, а мо­гућ­ност раз­во­ја бо­ле­сти ра­сте са бро­јем по­пу­ше­них ци­га­ре­та и ду­жи­ном пу­шач­ког ста­жа – ка­же др Јо­ва­но­вић.

Обо­ле­ли се нај­че­шће ја­вља­ју ле­ка­ру због оте­жа­ног ди­са­ња, нај­пре при на­по­ру уз сув ка­шаљ, а по­том и у ми­ру. Па­ци­јен­ти се жа­ле и на осе­ћај сте­за­ња у гру­ди­ма. При­су­тан је и гу­би­так те­ле­сне ма­се, ма­лак­са­лост, осе­ћај умо­ра... 

– По­ста­вља­ње сум­ње ле­ка­ра на ову бо­лест је од пре­суд­ног зна­ча­ја за ра­ну ди­јаг­но­сти­ку овог обо­ље­ња. Те­сто­ви ис­пи­ти­ва­ња плућ­не функ­ци­је ко­ри­сте се и за пра­ће­ње то­ка бо­ле­сти, ње­не про­гре­си­је, од­го­во­ра на те­ра­пи­ју. Га­сне ана­ли­зе ар­те­риј­ске кр­ви при оп­те­ре­ће­њу су сен­зи­ти­ван па­ра­ме­тар за пра­ће­ње кли­нич­ког то­ка бо­ле­сти. Би­оп­си­ја плу­ћа се раз­ма­тра нај­пре код бо­ле­сни­ка са ати­пич­ним или про­гре­сив­ним симп­то­ми­ма и зна­ци­ма обо­ље­ња, као и код оних код ко­јих до­ђе до бр­зог по­гор­ша­ња кли­нич­ке сли­ке или из­не­над­не про­ме­не на ра­ди­о­ло­шком на­ла­зу – ис­ти­че др Јо­ва­но­вић.

Ве­о­ма је ва­жна аде­кват­на про­це­на ста­ња па­ци­јен­та са по­ве­ћа­ним ри­зи­ком смр­ти у ро­ку од две го­ди­не од тре­нут­ка по­ста­вља­ња ди­јаг­но­зе, јер су та­кви па­ци­јен­ти за хит­но раз­ма­тра­ње тран­сплан­та­ци­је плу­ћа. На­жа­лост, вр­ло ма­ли број па­ци­је­на­та са иди­о­пат­ском плућ­ном фи­бро­зом, ко­ји­ма је то по­треб­но, до­че­ка тран­сплан­та­ци­ју плу­ћа – све­га око три до пет од­сто па­ци­је­на­та.

– Не­ма до­ка­за да би­ло ко­ји лек или ле­ко­ви не­дво­сми­сле­но по­твр­ђу­ју пре­жи­вља­ва­ње или фи­зи­о­ло­шко по­бољ­ша­ње али ре­зул­та­ти пре не­ко­ли­ко го­ди­на за­вр­ше­них ве­ли­ких кли­нич­ких сту­ди­ја по­ка­за­ли су да два ле­ка, пир­фен­дон и нин­те­да­ниб, има­ју ан­ти­фи­брот­ско де­ло­ва­ње и зна­чај­но сма­њу­ју опа­да­ње плућ­не функ­ци­је код па­ци­је­на­та, исто­вре­ме­но ути­чу­ћи на по­бољ­ша­ње ква­ли­те­та жи­во­та. Део те­ра­пиј­ског при­сту­па обо­ле­ли­ма пред­ста­вља и оба­ве­зно ле­че­ње ком­пли­ка­ци­ја, као и раз­ви­ја­ње успе­шних па­ли­ја­тив­них ин­тер­вен­ци­ја и не­ге у тер­ми­нал­ној фа­зи бо­ле­сти – на­гла­ша­ва др Јо­ва­но­вић.

Про­це­њу­је се да од 80.000 до 111.000 љу­ди у Евро­пи бо­лу­је од ове бо­ле­сти а сва­ке го­ди­не се про­блем ди­јаг­но­сти­фи­ку­је код 35.000 осо­ба. До по­ста­вља­ња од­го­ва­ра­ју­ће ди­јаг­но­зе про­ђе јед­на до две го­ди­не за шта па­ци­јен­ти про­ме­не не­ко­ли­ко ле­ка­ра.

Коментари4
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

petar lakic
Veliki faktor plućne fibrioze je genetski kod. Moj prijatelj je imao transplataciju pluća, a njegov otac i deda su umrli od ove bolesti. Odlučio se da usvoji decu, pošto su doktori rekli da su velike šanse da njegova deca obole
Aleksandra
Preteška bolest......moja Mama je zivela 7 godina, zahvaljujuci Prof dr Dragani Jovanovic
Hajnalka Bodor
Dobar dan. Mozete li mi reci kako doci do doktorice. Pozdrav
Suzana Tasic
Dobar dan, da li bi ste mogli da mi kazete kao doci do dr Jovanovic?

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.