Понедељак, 25.10.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Нови директор у ГАК „Народни фронт”

На чело ове установе и званично стао професор др Жељко Миковић, а професор др Снежана Ракић именована je за начелника породилишта
Није било масовног одласка лекара из највећег породилишта на Балкану (Фото Д. Јевремовић)

Нај­ве­ће по­ро­ди­ли­ште на Бал­ка­ну, ГАК „На­род­ни фронт”, до­би­ло је но­вог ди­рек­то­ра. Као што је не­зва­нич­но на­ја­вљи­ва­но, но­ви ру­ко­во­ди­лац ове бол­ни­це је про­фе­сор др Жељ­ко Ми­ко­вић, на­чел­ник Оде­ље­ња за ви­со­ко­ри­зич­не труд­но­ће. Он је ду­жност пре­у­зео од про­фе­сор­ке др Сне­жа­не Ра­кић, ко­ја је ову уста­но­ву во­ди­ла у прет­ход­не че­ти­ри го­ди­не и ко­ја је са­да име­но­ва­на за на­чел­ни­ка по­ро­ди­ли­шта.

У то­ку да­на док­тор Ми­ко­вић ни­је же­лео да ко­мен­та­ри­ше пре­у­зи­ма­ње но­вих ду­жно­сти јер је, ка­ко је ре­као, при­мо­пре­да­ја у то­ку.

С дру­ге стра­не, до­ју­че­ра­шња ди­рек­тор­ка ове уста­но­ве др Сне­жа­на Ра­кић у пе­так се опро­сти­ла до осо­бља и за­хва­ли­ла ко­ле­га­ма на са­рад­њи. У раз­го­во­ру за наш лист ис­ти­че да је за­до­вољ­на оства­ре­њи­ма то­ком свог ман­да­та. 

– У про­те­кле че­ти­ри го­ди­не до­би­ли смо но­ву са­лу за ла­па­ро­скоп­ску хи­рур­ги­ју, та­ко да са­да ве­ћи број па­ци­је­на­та мо­же­мо да опе­ри­ше­мо на овај на­чин. Осим то­га, у то­ку је опре­ма­ње, ре­но­ви­ра­ње и про­ши­ре­ње Оде­ље­ња за ван­те­ле­сну оплод­њу. То су две нај­зна­чај­ни­је но­ви­не на на­шој кли­ни­ци – об­ја­шња­ва на­ша са­го­вор­ни­ца, ко­ја је ру­ко­во­ди­ла по­ро­ди­ли­штем „На­род­ни фронт” у два на­вра­та, од 1997. до 2001. го­ди­не, и од 2007. до 2013, ка­да је Вла­да Ср­би­је име­но­ва­ла за в. д. ди­рек­то­ра ове уста­но­ве.

Она сма­тра да не по­сто­ји кон­кре­тан по­вод за ње­ну сме­ну, али да се сва­ка­ко при­бли­жи­ло вре­ме за рас­пи­си­ва­ње но­вог кон­кур­са за ди­рек­то­ра ове бол­ни­це. 

– То­ком ман­да­та ни­сам има­ла ни­ка­квих про­бле­ма или не­су­гла­си­ца. За че­ти­ри го­ди­не сва­ко мо­же да по­ка­же ко­ли­ко зна и има до­вољ­но вре­ме­на да оства­ри пла­но­ве. Др­жа­ва је са­да од­лу­чи­ла да уна­пре­ди пе­ри­на­тал­ну слу­жбу, за ову област из­у­зе­тан је струч­њак др Ми­ко­вић, ко­ме же­лим пу­но успе­ха у ра­ду – ка­же док­тор­ка Ра­кић. 

Иако се из Ср­би­је у по­след­њих не­ко­ли­ко го­ди­на ме­ди­цин­ско осо­бље ма­сов­но се­ли ка за­па­ду, у по­тра­зи за ве­ћим при­ма­њи­ма и бо­љим усло­ви­ма ра­да, др Ра­кић ис­ти­че да је до са­да из „Фрон­та” оти­шао са­мо је­дан ане­сте­зи­о­лог. 

– На­ша уста­но­ва је од­у­век би­ла до­бра шко­ла и пра­ви ра­сад­ник струч­ног ка­дра. Тру­ди­мо да при­ву­че­мо сту­ден­те и мла­де љу­де, ко­је об­у­ча­ва­мо де­це­ни­ја­ма уна­зад и ко­ји ра­до оста­ју на на­шој кли­ни­ци – на­по­ми­ње на­чел­ни­ца по­ро­ди­ли­шта.

Иако се у струч­ној јав­но­сти већ одав­но шу­шка да је ви­ђе­на за ди­рек­то­ра КБЦ „Др Дра­ги­ша Ми­шо­вић”, др Ра­кић на­по­ми­ње да не­ма ин­фор­ма­ци­је о свом евен­ту­ал­ном уна­пре­ђе­њу и да о то­ме од­лу­чу­је ис­кљу­чи­во др­жа­ва.

Ис­ти­че да то­ком ди­рек­тор­ског ман­да­та сва­ки ле­кар мо­ра пре све­га да се ба­ви ме­на­џер­ским по­сло­ви­ма. 

– Са­мо осо­ба из стру­ке мо­же да са­гле­да бол­ни­цу у пот­пу­но­сти. Ипак, да би сва­ки ле­кар ко­ји је иза­бран за ди­рек­то­ра на­ста­вио ка­ри­је­ру, мо­ра да оста­не у фор­ми, да бу­де на кли­ни­ци, да се по­све­ти па­ци­јен­ти­ма и пра­ти трен­до­ве у стру­ци – ка­же на­ша са­го­вор­ни­ца, ко­ја је у ди­рек­тор­ску фо­те­љу се­ла на­кон што је Вла­да Ср­би­је раз­ре­ши­ла ду­жно­сти ду­го­го­ди­шњег ру­ко­во­ди­о­ца ове уста­но­ве др Ду­ша­на Ста­но­је­ви­ћа. Ње­ном име­но­ва­њу прет­хо­ди­ло је рас­пи­си­ва­ње кон­кур­са за ди­рек­то­ра „На­род­ног фрон­та”, ко­ји ни­ка­да ни­је спро­ве­ден до кра­ја јер га је вла­да пре­ки­ну­ла. 

Кли­ни­ка „На­род­ни фронт” рас­по­ла­же са 143 аку­шер­ске и 187 ги­не­ко­ло­шких по­сте­ља, као и 120 кре­ве­ти­ћа за бе­бе. Днев­но пре­гле­да­ју ви­ше сто­ти­на па­ци­јент­ки­ња, а у де­чи­јем бок­су ба­би­це во­де ра­чу­на о сто­ти­ну бе­ба. У ам­бу­лан­та­ма ове кли­ни­ке сва­ке го­ди­не се пре­гле­да око 120.000 па­ци­је­на­та, 16.000 же­на се за­др­жа­ва на бол­нич­ком ле­че­њу, а око 7.000 при­пад­ни­ца леп­шег по­ла има ин­тер­вен­ци­ју у днев­ној бол­ни­ци. На овом ме­сту про­шле го­ди­не по­ро­ди­ло се око 7.200 же­на, та­ко да су обо­ри­ли соп­стве­ни ре­корд. 

ГАК „На­род­ни фронт” је ве­о­ма це­њен у ре­ги­о­ну, та­ко да се ов­де сва­ко­днев­но збри­ња­ва­ју и же­не из Ре­пу­бли­ке Срп­ске, Цр­не Го­ре и Ма­ке­до­ни­је.

Коментари3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

PETAR
Prof Mikovic je sjajan doktor svaka cast
Ljiljana Pesic
Dr Mikovic je genije. Cega god da se lati radi ga savrseno. Steta je sto ga nije moguce klonirati. Zelim mu puno uspeha.
Goran Milenković
Taj koga naziva genije zamalo nije ubio moju zeni i dete

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.