Четвртак, 02.02.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

Осам и по хиљада Новобеограђана старост проводи у самоћи

Готово половина од 38.094 сениора живи у старачким домаћинствима. – Истраживање је потврдило да се нарочито драматично увећава број старијих Новобеограђана изнад 80
Из године у годину расте број ста­ри­јих од 80 година (Фото Д. Јевремовић)

Ко­је су по­тре­бе ста­рач­ких до­ма­ћин­ста­ва у бе­о­град­ској оп­шти­ни Но­ви Бе­о­град? Ко­ли­ко жи­те­ље ста­ри­је од 65 за­по­ста­вља­ју чла­но­ви по­ро­ди­це? Иг­но­ри­ше ли дру­штво њи­хо­ва хте­ња, жи­ве ли по­је­дин­ци у ду­бо­кој ис­кљу­че­но­сти из сва­ко­днев­ног жи­во­та, уни­же­ни у до­сто­јан­ству...? То су не­ка од број­них пи­та­ња на ко­ја су „ода­бра­ни” ста­нов­ни­ци јед­не од нај­мно­го­људ­ни­јих срп­ских оп­шти­на од­го­ва­ра­ли уигра­ном ти­му удру­же­ња „Ами­ти – сна­га при­ја­тељ­ства”, у пе­ри­о­ду од мар­та до ју­на ове го­ди­не. Из­ве­штај о ис­тра­жи­ва­њу њи­хо­вих по­тре­ба, ово удру­же­ње пред­ста­ви­ће у уторак.

У то­ку те­рен­ског ра­да у фо­ку­су су им би­ли упра­во ста­ри­ји ко­ји жи­ве са­ми или у до­ма­ћин­стви­ма где све осо­бе има­ју из­над 65. 

Ка­ко об­ја­шња­ва На­де­жда Са­та­рић, ко­а­у­тор­ка пу­бли­ка­ци­је „При­гу­ше­на све­тла гра­да – сту­ди­ја о по­ло­жа­ју и по­тре­ба­ма ста­рач­ких до­ма­ћин­ста­ва Но­вог Бе­о­гра­да”, у ко­јој је са­жет ис­тра­жи­вач­ки рад, ин­тер­вју­и­са­но је 605 љу­ди из ста­рач­ких до­ма­ћин­ста­ва, као и 61 осо­ба у фо­кус гру­па­ма.

– Не­ки од ис­пи­та­ни­ка не­ма­ју сво­ју по­ро­ди­цу, има и оних ко­ји су за­по­ста­вље­ни, њи­хо­ве по­тре­бе иг­но­ри­ше ло­кал­на за­јед­ни­ца и дру­штво. Ти љу­ди се не мо­гу до­вољ­но осло­ни­ти на соп­стве­не ка­па­ци­те­те, на ком­ши­је, дру­штво и др­жа­ву – ис­ти­че Са­та­ри­ће­ва и под­се­ћа да по по­пи­су из 2011. у Но­вом Бе­о­гра­ду жи­ве 38.094 осо­бе ста­ри­је од 65. Њи­хов број је уве­ћан за ви­ше од 60 пу­та у од­но­су на 1961. ка­да је по­пи­са­но са­мо 639 се­ни­о­ра. 

– Ис­тра­жи­ва­ње је по­твр­ди­ло да се на­ро­чи­то дра­ма­тич­но уве­ћа­ва број ста­ри­јих Но­во­бе­о­гра­ђа­на из­над 80 и ви­ше го­ди­на. Јер, го­то­во по­ло­ви­на (17.858) нај­ста­ри­јих Но­во­бе­о­гра­ђа­на жи­ви у ста­рач­ким до­ма­ћин­стви­ма. Ме­ђу тим жи­те­љи­ма, 8.447 је у са­мач­ким по­ро­ди­ца­ма. Од тог бро­ја ви­ше од 2.500 је оних ко­ји има­ју ви­ше од 80 го­ди­на – обра­зла­же Са­та­ри­ће­ва. 

Од вре­ме­шних ис­пи­та­ни­ка се мо­гло са­зна­ти и да они мно­го ви­ше да­ју сво­јим по­ро­ди­ца­ма и ло­кал­ној за­јед­ни­ци не­го што им се уз­вра­ћа. Све до­би­ја­ју на грам, ка­ши­чи­цу, не­до­вољ­но или не­а­де­кват­но, па та­ко ре­ци­мо 39 од­сто ста­ри­јих по­ма­же фи­нан­сиј­ски сво­ју де­цу, уну­ке и ро­ђа­ке, а са­мо шест про­це­на­та њих при­ма фи­нан­сиј­ску по­др­шку за­уз­врат. На том пла­ну нај­ма­ње се узда­ју у др­жа­ву. 

– У Но­вом Бе­о­гра­ду је нај­ма­ње оних ко­ји су си­ро­ма­шни, али је нај­ви­ше оних ко­ји до­би­ја­ју про­сеч­ни из­нос пен­зи­је. По­ло­ви­на ис­пи­та­ни­ка је од­го­во­ри­ла да стан­дард свог до­ма­ћин­ства оце­њу­је као осред­њи, а сва­ко пе­то до­ма­ћин­ство оце­њу­је га као лош – ис­ти­че ко­а­у­тор­ка пу­бли­ка­ци­је. 

Еко­ном­ски по­ло­жај ста­ри­јих же­на да­ле­ко за­о­ста­је за истим по­ло­жа­јем му­шка­ра­ца. То­ме у при­лог го­во­ре и по­да­ци из ис­тра­жи­ва­ња: 99 од­сто при­ма­ла­ца по­ро­дич­них пен­зи­ја су же­не, ме­ђу но­во­бе­о­град­ским сам­ци­ма три­пут је ве­ћи удео же­на (6.432 жи­ве са­ме), у 92 од­сто слу­ча­је­ва же­не има­ју ме­сеч­на при­ма­ња ис­под ли­ни­је си­ро­ма­штва... 

У мо­ру ло­ших ве­сти има и по­не­ка до­бра. Та­ко ре­ци­мо 17 од­сто ста­ри­јих Но­во­бе­о­гра­ђа­на при­ја­вљу­је да не­ма хро­нич­не бо­ле­сти, а мно­ги од њих и да­ље ра­де, 62 од­сто њих не­ма ни­ка­кве по­тре­бе за ко­ри­шће­њем услу­га из сфе­ре со­ци­јал­не за­шти­те... Го­то­во по­ло­ви­на њих оце­њу­је сво­је здрав­стве­но ста­ње у од­но­су на дру­ге осо­бе истих го­ди­на као про­сеч­но, али је ло­ша вест да ме­ђу они­ма ко­ји бо­лу­ју од хро­нич­них бо­ле­сти де­сет од­сто не при­ма про­пи­са­ну те­ра­пи­ју јер не­ма нов­ца за пар­ти­ци­па­ци­ју. Пред­ност вре­ме­шних Но­во­бе­о­гра­ђа­на је то што ста­ну­ју у при­стој­ним ста­но­ви­ма, али ка­да лиф­то­ви не ра­де 17 од­сто њих не из­ла­зи из згра­де. У то се убра­ја још два про­цен­та оних ко­ји су пот­пу­но не­по­крет­ни. Не­ки од њих, на­жа­лост, ни­су иза­шли пет го­ди­на на­по­ље. 

Коментари4
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Branko MB
Novi Beograd ima mnogo starackih domacinstava.Nazalost nista nije ucinjeno da se poboljsa zivot tih usamljenih.Nema domova za smestaj starih.Ne racunam na smestaj u privatne jer mnogima penzija ne moze pokriti cenu smestaja.Zar grad ne moze izgraditi jedan dom za smestaj starih.U to ne verujem
Nedim
Šta je sa onim izletima za penzionere što je bivši vaterpolista a sada glavni u MZ Novi Beograd,Aleksandar Š. obećao?Na žalost novca nikada dosta.Ako su ljudi odradili svoj radni vek i u penziji su imaju i dalje neke potrebe i za kulturom,odećom ,hranom,putovanjima.
Maja
Nisu samo stariji gradjani liseni dostajanstva cela Srbija je lisena dostojanstva
miroslav
Kako im pomoći, kako im ulepšati dane? Može se ako ima želje,razumevanja i ljubavi do naših sarijih. Npr, učenici viših razreda osnovnih šlola ,svi učenici srednjih škola, svi studenti iz kvarta, uz dobru organizaciju, mogu biti odlična i korisna poseta našim starijim i usamljenim komšijama. Jedan sat za radost, onima što su sami i stari. Samo jedan sat za baku i deku iz komšiluka. Mladost neko treba organizovati, ona hoće.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.