Субота, 27.11.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Следећи почасни сајамски гост Краљевина Мароко

На Сајму књига ове године више излагача него лане
На овогодишњој манифестацији учествовало више од хиљаду излагача (Фото Бета)

Овај са­јам књи­га по­твр­дио је још јед­ном да је књи­га зла­то срп­ске кул­ту­ре, да је на­ша кул­ту­ра уте­ме­ље­на на књи­зи, ре­као је Зо­ран Авра­мо­вић, пред­сед­ник Од­бо­ра Ме­ђу­на­род­ног бе­о­град­ског сај­ма књи­га, при­ли­ком све­ча­ног за­тва­ра­ња 62. по ре­ду ма­ни­фе­ста­ци­је књи­ге, а град­ски се­кре­тар за кул­ту­ру Иво­на Јев­тић оце­ни­ла је да је Бе­о­град још јед­ном оправ­дао ре­пу­та­ци­ју кул­тур­не пре­сто­ни­це овог де­ла Евро­пе. Та­ко­ђе, Отво­ре­на књи­га Бе­о­град­ског сај­ма је из ру­ку ово­го­ди­шњег по­ча­сног го­ста че­ти­ри зе­мље и јед­ног не­мач­ког је­зи­ка, пре­шла у ру­ке сле­де­ћег по­ча­сног го­ста Кра­ље­ви­не Ма­ро­ка.

Зо­ран Авра­мо­вић по­но­вио је те­жње са­јам­ског од­бо­ра ко­ји пред­ста­вља, а оне се са­сто­је у очу­ва­њу тра­ди­ци­је ове кул­тур­не ма­ни­фе­ста­ци­је и у ње­ном уна­пре­ђе­њу, као и у про­грам­ским ино­ва­ци­ја­ма. Ове го­ди­не Но­ви Сад је био по­зван да до­при­не­се по­пу­ла­ри­за­ци­ји књи­ге, а на дру­гом Фе­сти­ва­лу ства­ра­ла­штва мла­дих пред­ста­вље­но је 19 про­гра­ма. 

По Авра­мо­ви­ће­вим ре­чи­ма би­ло је ви­ше ди­рект­них из­ла­га­ча на сај­му 519, док их је про­шле го­ди­не би­ло 480. Број до­ма­ћих из­ла­га­ча уве­ћан је од 403 до 412, а ино­стра­них од 68 до 116. Из­ла­га­ча, су­и­зла­га­ча и за­сту­пље­них фир­ми би­ло је 1.033, а про­шле го­ди­не би­ло их је 1.002. Из­ла­гач­ки про­стор рас­про­сти­рао се на укуп­но 30 хи­ља­да ме­та­ра ква­драт­них. Отво­ре­но је де­сет из­ло­жби, „Ака­дем­ској књи­зи“ уру­че­но је при­зна­ње за из­да­ва­ча го­ди­не, а за из­да­вач­ки по­ду­хват го­ди­не про­гла­ше­не су књи­ге „Са­вре­ме­на не­мач­ка дра­ма“ (Zep­ter Bo­ok World) и „Сто пред­ста­ва ба­ле­та и умет­нич­ке игре на­ших про­сто­ра“ (Ци­це­ро и Ори­он арт). На 62. Ме­ђу­нар­до­ном бе­о­град­ском сај­му књи­га уче­ство­ва­ли су из­ла­га­чи из Ан­го­ле, Бе­ло­ру­си­је, БиХ, Ин­ди­је, Ира­на, Укра­ји­не, Ја­па­на, Ка­на­де, Тур­ске, Ру­си­је, Хр­ват­ске, Ма­ке­до­ни­је, Ру­му­ни­је, Ује­ди­ње­них Арап­ских Еми­ра­та... Са­јам је пра­ти­ло ви­ше од 1200 акре­ди­то­ва­них но­ви­на­ра, сни­ма­те­ља и фо­то­ре­пор­те­ра из зе­мље и ино­стран­ства. 

При­ли­ком при­мо­пре­да­је Отво­ре­не књи­ге Бе­о­град­ског сај­ма, за­ме­ник не­мач­ког ам­ба­са­до­ра у Ср­би­ји Алек­сан­дар Јунг под­се­тио је на тра­ди­ци­о­нал­но до­бре од­но­се Ср­би­је и Не­мач­ке и из­ра­зио за­хвал­ност што су ове го­ди­не чи­та­лач­кој пу­бли­ци би­ле пред­ста­вље­не кул­ту­ра и књи­жев­ност не­мач­ког је­зи­ка Аустри­је, Швај­цар­ске, Лих­тен­штај­на и Не­мач­ке. Из­ра­зио је за­до­вољ­ство због са­рад­ње са свим ам­ба­са­да­ма и кул­тур­ним цен­три­ма ко­ји су оства­ри­ли про­гра­ме по­ча­сних го­сти­ју. При­мив­ши Отво­ре­ну књи­гу у име Кра­ље­ви­не Ма­ро­ка, као пр­ве арап­ске зе­мље по­ча­сног са­јам­ског го­ста, ам­ба­са­дор ове зе­мље у Ср­би­ји Му­ха­мед Амин Бел­хаж го­во­рио је о ње­ној кул­ту­ри и тра­ди­ци­о­нал­ној то­ле­ран­ци­ји у по­ве­зи­ва­њу Евро­пе и Афри­ке, Ис­то­ка и За­па­да. 

И но­ви­на­ри су из­да­ва­чи­ма уру­чи­ли сво­је на­гра­де: „Ака­дем­ској књи­зи“ за оног нај­бо­љег, као и „Ла­гу­ни“ за оног ко­ји је имао нај­про­фе­си­о­нал­ни­ји од­нос са ме­ди­ји­ма из­ме­ђу два сај­ма. Гла­са­ла су 32 но­ви­на­ра из 15 ре­дак­ци­ја. Вла­сни­ца и глав­на уред­ни­ца „Ака­дем­ске књи­ге“ Бо­ра Ба­бић при­ми­ла је по­ве­љу и умет­нич­ку сли­ку Дра­га­на Стој­ко­ва из ру­ку но­ви­на­ра Дра­га­на Бо­гу­то­ви­ћа. Та­ња Ње­жић обра­зло­жи­ла је ова­кву од­лу­ку ре­чи­ма да су 50 из­да­ња „Ака­дем­ске књи­ге” пра­ви би­се­ри. Ана Спа­со­је­вић, ди­рек­тор мар­ке­тин­га „Ла­гу­не”, при­ми­ла је на­гра­ду у име сво­је ку­ће.

Коментари1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

zoran
Zamlaživanje naroda to je taj sajam. Jer oni koji su čitali knjige u nas su sada puka sirotinja....a oni što nisu čitali knjige su sada ne samo srednja klasa nego i politička klasa.... To je odavno zapazio Aristotel: "kakva srednja klasa takva i država"! Ps. Uzgred, ako si puno čitao knjige i srtučan si u nečemu ti si 1990-2017 "izdajnik"! To je to....

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.