Уторак, 30.11.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Поповић: Немам ниједну офшор компанију

Ненад Поповић (Фото А. Васиљевић)

Ме­ђу 13 ми­ли­о­на до­ку­ме­на­та ко­ји су про­цу­ре­ли из две аген­ци­је за пру­жа­ње оф­шор услу­га на­ла­зи се и име Не­на­да По­по­ви­ћа, ми­ни­стра без порт­фе­ља у Вла­ди Ср­би­је. За­ни­мљи­во је да се име По­по­ви­ћа, ко­ји има по­слов­не ве­зе са Ру­си­јом и ва­жи за ру­ског чо­ве­ка у Вла­ди Ср­би­је, по­ја­ви­ло још у пр­вој ба­зи оф­шор по­сло­ва­ња, ко­ја је об­ја­вље­на у апри­лу 2013. го­ди­не. Ка­ко је „По­ли­ти­ка” већ из­ве­шта­ва­ла, он се у овом ре­ги­стру спо­ми­ње уз че­ти­ри ком­па­ни­је („Ази­ја онор сер­ви­сиз”, „Ист Ју­роп ин­вест­мент”, „Хај­по­инт ин­тер­не­ше­нел тех­но­ли­џис” и „Фај­нен­шел не­творк ли­ми­тед”). 

Не­над По­по­вић је за наш лист твр­дио да не­ма ни­јед­ну оф­шор ком­па­ни­ју на де­сти­на­ци­ја­ма ко­је се у овој ба­зи спо­ми­њу још од 2013. Ње­го­во по­сло­ва­ње фо­ку­си­ра­но је ис­кљу­чи­во на Евро­пу и Ру­си­ју. Ка­же да му је 2012. ре­ви­зор­ска ку­ћа „Прајс Во­тер­ха­ус Ку­перс” пред­ло­жи­ла да пре­не­се ју­рис­дик­ци­ју над сво­јим ком­па­ни­ја­ма. 

– Та­да се ова ре­ви­зор­ска ку­ћа обра­ти­ла адво­кат­ској кан­це­ла­ри­ји „Еплбај” и они су за­јед­но на­пра­ви­ли пред­лог за про­ме­ну ју­рис­дик­ци­је и пре­нос мо­јих ком­па­ни­ја у оф­шор зо­не. Ни­кад ни­сам при­хва­тио тај пред­лог и ни­сам био у кон­так­ту са адво­кат­ском кан­це­ла­ри­јом „Еплбај” – об­ја­шња­ва Ненад По­по­вић за „По­ли­ти­ку” ка­ко се ње­го­во име на­шло ме­ђу до­ку­мен­ти­ма ове адво­кат­ске кан­це­ла­ри­је.

 

 

Медији су јуче об­ја­вили да По­по­ви­ће­ви по­сло­ви и имо­ви­на вре­де нај­ма­ње 75 ми­ли­о­на до­ла­ра, а да је њи­хо­ва тр­жи­шна вред­ност ве­ћа од 100 ми­ли­о­на – што га чи­ни убе­дљи­во нај­бо­га­ти­јим по­ли­ти­ча­рем у зе­мљи. Ми­ни­стар је де­ман­то­вао на­во­де. 

– Ако по­сто­ји ма­кар је­дан до­каз да ово што го­во­рим ни­је тач­но, по­зи­вам ис­тра­жи­ва­че да га од­мах из­не­су – по­ру­чио је По­по­вић. Твр­ди да је све сво­је ком­па­ни­је при­ја­вио Аген­ци­ји за бор­бу про­тив ко­руп­ци­је. 

У ре­ги­стру др­жав­них функ­ци­о­не­ра, ко­ји је јав­но до­сту­пан на сај­ту Аген­ци­је, ви­ди се да је По­по­вић при­ја­вио вла­снич­ки удео у чак 23 ком­па­ни­је. „Ази­ја онор сер­ви­сиз”, „Ист Ју­роп ин­вест­мент”, „Хај­по­инт ин­тер­не­ше­нел тех­но­ло­џис” и „Фај­нен­шел не­творк ли­ми­тед” – ни­су ме­ђу њи­ма. Али је чињеницa да на овом спи­ску има ком­па­ни­ја са Ки­пра, по­зна­те оф­шор зо­не. Та­кве су, на при­мер, фир­ме „Кал­мен” и „Си­мо­ли­но”. Исти­на, ни Ки­пар ни­ше ни­је та­кав по­ре­ски рај као што је био. 

Пи­та­ње је да ли по­сто­ји имо­ви­на ко­ју ак­ту­ел­ни ми­ни­стар без порт­фе­ља ни­је при­ја­вио Аген­ци­ји за бор­бу про­тив ко­руп­ци­је, као и да ли је не­што у по­сло­ва­њу тих фир­ми не­за­ко­ни­то. Су­де­ћи пре­ма са­оп­ште­њу Аген­ци­је, По­по­вић је имо­ви­ну при­ја­вио по за­ко­ну.

– Уви­дом у Ре­ги­стар имо­ви­не и при­хо­да утвр­ђе­но је да је ми­ни­стар Аген­ци­ји при­ја­вио имо­ви­ну и при­хо­де на на­чин ка­ко је то про­пи­са­но за­ко­ном, на дан сту­па­ња на функ­ци­ју – са­оп­ште­но је. 

По­сло­ва­ње пре­ко оф­шор зо­на ни­је не­ле­гал­но и не под­ра­зу­ме­ва ну­жно не­за­ко­ни­те рад­ње. Ове ком­па­ни­је, ме­ђу­тим, мо­гу да се ко­ри­сте за из­бе­га­ва­ње пла­ћа­ња по­ре­за, скри­ва­ње вла­сни­штва, пра­ње нов­ца, као и из­бе­га­ва­ње ан­ти­мо­но­пол­ских за­ко­на. 

Не­над По­по­вић ни­је је­ди­ни др­жа­вља­нин Ср­би­је чи­је се име спо­ми­ње у „Рај­ским па­пи­ри­ма”. До­ку­мен­та­ци­ја от­кри­ва да је „Ме­ри­ди­јан”, јед­на од нај­ве­ћих до­ма­ћих кла­ди­о­ни­ца, по­кре­ну­ла по­сао ин­тер­нет кла­ђе­ња на Мал­ти 2007. го­ди­не, у вре­ме ка­да је то би­ло за­бра­ње­но у Ср­би­ји.

У „Рај­ским па­пи­ри­ма” на­ла­зи се и име би­зни­сме­на Бог­да­на Ро­ди­ћа, каои ге­не­рала Јо­вана Че­ко­вића, бившег ди­рек­тора др­жав­не фир­ме за тр­го­ви­ну оруж­јем „Ју­го­им­порт СДПР”. Обојица имају фирме регистроване на Малти.

Коментари25
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

meda
za ovakve stručnjake nije problem stvoriti i veći kapital. kad bi videli njegove firme u rusiji, šta proizvode itd. drugo pitanje kako se dolazi do ovakvih firmi?
Игор Г.
Зар Вучић не рече пре неки дан да Он и СНС немају никакве везе са тајкунима? Онај који је експресно упропастио фабрику трансформатара "Минел" у Рипњу засигурно није пожељен за министра, али оно што траже руси мора се испунити.
milan Miličić
Ja sam tog tipa pročitao pre tih rajskih papira. Obavestio sam ga da sam pronalazač revolucionarne inovacije, a on mi brže bolje odbrusio sa neukusnom uvredom. Ja sam mu replicirao sa sumnjom u predanost Vladi i Srbiji i da njega ne interesuje šta treba Srbiji. Mooree! nije on pravi krivac već oni što mu dadoše da drpa po ranjenoj Srbiji. Kad toliko voli Srbiju i dobio vlast što ne donese bar nešto od plena i na mesto zločina, da okaje bar malo grehe. Šta će njemu domaće inovacije, toliko je bahat da nije ni saznao o kakvoj inovaciji je reč, već me je odmah pismeno uvredio, zbog čega sam odmah podneo pritužbu Vladi R. Srbije i Gospodinu Aleksandru Vučiću. Taj u Vladi i u Srbiji samo "ispod žita" radi, a ono "iznad žita" verno podržava Gospodju Brnabić i posebno Gospodina Vučića. Inovacijo naša ajde odgovori na moje pismo od pre 10 dana.
Mirko
Božje zaoovesti kažu . Ne laži. Ne kradi. Ja radim 30 god.u ivoj državi plaćam porez redovno i nikad nisam bio u prilici da kupim barem novog juga ili punta sve ode na decu i račune koga bre oni lažu. Al jednog dana doćemo svi Bogu na istinu.U prevodu ne vredi biti pošten samo što sam to video prekasno...
Vuk Vujović
Zašto se pravdate. Vidiš liče da te mrze. Oče da propadneš.Da te upropaste ,da radiš kod privatnika za minimalac il da uzmeš 150 000 dinara da otvoriš perionicu,ti privredžuješ 25 godina, od kako si ušao u politiku baviš se paralelno biznisom.Uspešno.Puna podrška. Ne daj se.Ako nastave sa napadima,pozovi se na tetku,nasledstvo, tuži ih , uredi koji sudija če voditi predmet, ako treba sazidaj i Crkvu ,da vidwe da si vernik ,pravi pravoslavni..Još jednom ,podrška.
svetlana
Šta čete Vukoje, ovde u Srbiji sudije vode svoje predmete, a Putinovi ljudi iz Rusije Nenadove ofšor firmice sa bogatim računima.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.