Недеља, 05.12.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Бра­ћа Ко­ук, нафт­ни и но­вин­ски ба­ро­ни

Де­ли­мич­но вла­сни­штво у „Тај­му” и „Фор­чу­ну” да­је при­ли­ку кон­зер­ва­тив­ној бра­ћи да про­ме­не аме­рич­ке ста­во­ве пре­ма по­ре­зи­ма и кли­мат­ским про­ме­на­ма
Ми­ли­јар­де­ри су у по­сао с ме­ди­ји­ма ушли уз по­моћ ком­па­ни­је „Ме­ре­дит” (Фо­то Бе­та/АП)

За­што ул­тра­кон­зер­ва­тив­ни ин­ду­стри­јал­ци ко­ји по­ри­чу кли­мат­ске про­ме­не и тра­же уки­да­ње по­ре­за ула­жу у но­ви­не ко­је за­го­ва­ра­ју све су­прот­но? Бра­ћа Ко­ук се не га­де нов­ца, али ка­да је реч о њи­хо­вој по­след­њој по­слов­ној ин­ве­сти­ци­ји, не­ке су ства­ри чак и ва­жни­је од про­фи­та.

Ми­ли­јар­де­ри Деј­вид и Чарлс Ко­ук по­ста­ли су де­ли­мич­ни вла­сни­ци из­да­вач­ке ку­ће ко­ја из­да­је „Тајм”, „Фор­чун”, „Пипл” и дру­ге ма­га­зи­не. Про­пу­сни­ца за ула­зак у свет ме­ди­ја ко­шта­ла их је 650 ми­ли­о­на до­ла­ра, ко­ли­ко су да­ли „Ме­ре­ди­ту” да би ова ме­диј­ска кор­по­ра­ци­ја пре­у­зе­ла вла­сни­штво над по­ме­ну­тим ча­со­пи­си­ма. Иако у „Ме­ре­ди­ту” на­во­де да је вред­ност по­сла да­ле­ко ве­ћа од ин­ве­сти­ци­је бра­ће Ко­ук и да њих дво­ји­ца не­ће се­де­ти у управ­ном од­бо­ру ни­ти ће има­ти ути­цај на уре­ђи­ва­ње, те­шко је за­ми­сли­ти сце­на­рио у ко­јем ми­ли­јар­де­ри из Кан­за­са не по­ку­ша­ва­ју да но­во­сте­че­ну ме­диј­ску моћ ис­ко­ри­сте за про­мо­ци­ју по­ли­тич­ких ци­ље­ва.

Деј­вид и Чарлс Ко­ук сто­је иза дру­ге нај­бо­га­ти­је аме­рич­ке ком­па­ни­је у при­ват­ном вла­сни­штву и већ су по­тро­ши­ли ви­ше од ми­ли­јар­ду до­ла­ра на про­мо­ви­са­ње иде­о­ло­ги­је ко­ја пот­по­ма­же њи­хо­вом би­зни­су. Го­ди­на­ма фи­нан­си­ра­ју кам­па­ње по­ли­ти­ча­ра и рад уни­вер­зи­те­та и ин­сти­ту­та ко­ји за­уз­врат твр­де да је гло­бал­но ото­пља­ва­ње из­ми­шљо­ти­на и да је за дру­штво нај­бо­ље кад се др­жа­ва са­свим по­ву­че из еко­но­ми­је. По­ли­ти­ча­ри и ис­тра­жи­ва­чи на њи­хо­вом плат­ном спи­ску по пра­ви­лу за­го­ва­ра­ју ско­ро па уки­да­ње по­ре­за и ре­гу­ла­ти­ва, укљу­чу­ју­ћи оне о за­шти­ти жи­вот­не сре­ди­не. На про­шло­го­ди­шњим из­бо­ри­ма, Ко­у­ко­ви су обе­ћа­ли да ће по­тро­ши­ти ми­ли­јар­ду до­ла­ра са­мо да бу­де иза­бран ре­пу­бли­ка­нац, сма­тра­ју­ћи да су кон­зер­ва­тив­ци на­кло­ње­ни­ји њи­хо­вим ин­те­ре­си­ма.

До­би­ли су при­ли­ку да, ка­ко је из­ра­чу­нао „Гар­ди­јан”, ути­чу на  135 ми­ли­о­на љу­ди, ко­ли­ко из­но­си број чи­та­ла­ца свих ме­ди­ја ко­ји су са­да спо­је­ни под јед­ном ка­пом. „Тајм” је ши­ром све­та по­знат и по ли­сти нај­у­ти­цај­ни­јих љу­ди све­та, а да је њи­хо­во ран­ги­ра­ње и да­ље ве­о­ма ва­жно по­ка­зу­је и чи­ње­ни­ца да је аме­рич­ком пред­сед­ни­ку До­нал­ду Трам­пу ја­ко ста­ло да бу­де про­гла­шен за лич­ност го­ди­не. „Фор­чун” је зна­чај­но име еко­ном­ског но­ви­нар­ства, пре­по­зна­тљив и по ли­сти нај­бо­га­ти­јих Аме­ри­ка­на­ца и гра­ђа­на све­та. Ни­је не­за­ми­сли­во да бра­ћа вре­ме­ном по­ве­ћа­ју удео и ути­цај у овим ме­ди­ји­ма јер им је и ра­ни­је по­ла­зи­ло за ру­ком да од ма­њин­ских по­ста­ну је­ди­ни вла­сни­ци, као при­ли­ком по­сте­пе­ног пре­у­зи­ма­ња јед­не ком­па­ни­је из Ми­чи­ге­на.

По­ро­ди­ца је жи­вот­но за­ин­те­ре­со­ва­на да Аме­ри­кан­ци про­ме­не ста­во­ве о кли­мат­ским про­ме­на­ма јер у ње­но по­слов­но цар­ство ула­зи и би­знис са наф­том, хе­ми­ка­ли­ја­ма и дру­гим пр­ља­вим тех­но­ло­ги­ја­ма. Све­сна је да би не­ги­ра­ње на­уч­них чи­ње­ни­ца о за­гре­ва­њу пла­не­те има­ло знат­но ве­ћу те­жи­ну у „Фор­чу­ну” или „Тај­му” не­го на кон­зер­ва­тив­ној те­ле­ви­зи­ји „Фокс” или на де­сни­чар­ским сај­то­ви­ма ко­је про­мо­ви­шу те­о­ри­је за­ве­ре по­пут „Брајт­бар­та”. До углед­них или ли­бе­рал­них ме­ди­ја по­ку­ша­ва­ла је да до­ђе и ра­ни­је као ка­да се пре не­ко­ли­ко го­ди­на не­у­спе­шно спре­ма­ла да ку­пи гру­па­ци­ју ко­ја из­да­је „Чи­ка­го три­бјун” и „Лос Ан­ђе­лес тајмс”.

Бра­ћа Ко­ук ће зна­ти да им се ула­га­ње у ме­ди­је ис­пла­ти­ло ако поч­ну да на­ме­ћу дру­га­чи­је ви­ђе­ње кли­мат­ских про­ме­на и опо­ре­зи­ва­ња. То са­мо тре­ба да им по­мог­не да уз што ма­њи от­пор јав­но­сти оства­ре про­фит на дру­гу, при­лич­но си­гур­ну ин­ве­сти­ци­ју – у по­ли­ти­ча­ре. Ре­пу­бли­кан­ци по­пут пот­пред­сед­ни­ка др­жа­ве Мај­ка Пен­са и кон­зер­ва­тив­них кон­гре­сме­на вла­да­ју и у Бе­лој ку­ћи и на Ка­пи­то­лу и већ су уки­ну­ли нај­ве­ћи број еко­ло­шких ре­гу­ла­ти­ва и на­ја­ви­ли дра­стич­но сма­ње­ње по­ре­за.

Коментари2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gile
Braca Kuk, kao i Dzordz Soros na drugoj strani, imaju nesto zajednicko: Milijarde dolara i po 95 godina, svaki. Zato ovaj njihov cirkus nece jos dugo trajati. To je vise grc i ocajanje nekoga ko zeli da zadrzi svet u kakvom je ziveo nego ideologija zasnovana na stvarnosti. Izgubice, i na njihovo mesto ce doci oni koji ce sasvim drugacije da zive u njihovom svetu iz maste ...
ВлаДо
Ово о укидању пореза је глобалистичка идеја.По њиховој идеологији порез неће бити потребан јер ће светом и појединим земљама бити владано из једног центра економске и финанцијске моћи .Тај центар имаће пара за све трошкове који се сада намичу порезом.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.